zaterdag 20 juli 2013

In het licht van de waanzin

Waanzin, we kennen het woord allemaal. Zoals bij zoveel woorden in onze taal heeft het meerdere betekenissen. Het kan zowel positief als negatief worden gebruikt. Wie roept er niet eens ' waanzinnig' als er iets ongelooflijks gebeurt. Of juist negatief als iemand iets doet wat je je niet voor kunt stellen.
Mensen kunnen waanzinnige dingen maken. Denk maar eens aan de Titanic. Nog nooit was er zo'n groot schip gemaakt. Kijk vervolgens eens wat ermee gebeurde: een waanzinnige grote tragedie. Ongelooflijk. Een toch is het waar.
In de bijbel staan ook waanzinnige verhalen. Ongelofelijke verhalen. Eén van de bekende verhalen gaat  over de opstanding Jezus Christus. Maar er staan zoveel verhalen in.

Een van de eerste verhalen gaat over de schepping. Iedere christen leest ook het boek Genesis. En daar staat toch echt in dat God de aarde gemaakt heeft. Niet een uit het niets ontstane knal, maar een geregisseerde opbouw van de aarde. 

©h.schuurman 2013
Als we de evolutie gaan bekijken dan wordt alleen één bepaald organisme bekeken. Die veranderd naar verloop van tijd en past zich aan. Vaak gaat het dan over dieren. Hoe zit dat met bomen? Zijn die in de tijd ook veranderd? Of zijn die altijd gelijk gebleven? Hoe zit dat met gras? Is dat altijd hetzelfde gebleven? Als ik bijvoorbeeld naar de zaden van bomen kijk, dan heeft het niet veel zin als alleen die bomen veranderen. Zij vallen op de grond om daar wortel te kunnen schieten. Als de bomen moeten veranderen, dan is de kans groot dat ook de ondergrond, de voedingsbodem moet veranderen. Het evolueren van één boomsoort zou dan alleen kunnen gebeuren, als zijn omgeving op dezelfde manier evolueert. Hoe gaat hij anders groeien? De boom migreert in elk geval niet zomaar naar een ander continent. Tenzij bomen vroeger ook benen hebben gehad natuurlijk. 

We kunnen in elk geval zeggen dat de aarde er vroeger anders uitzag als nu. De vochtigheid was anders. Zoals in de bijbel beschreven staat (Genesis 1:6) was er water op de aarde, maar ook boven, aan de hemel. Later werd het water onder de hemel gescheiden in water en land. Het water aan de hemel bleef daar dus. Dit geeft al een heel ander klimaat dan dat we nu kennen. Lees de rest van Genesis maar rustig door, en laat het op je inwerken. Als je dat gelezen hebt, kun je vast de volgende vraag wel beantwoorden:

Hoe kun je na het lezen van Genesis als christen nog zeggen dat je gelooft in de oerknal?

Wat kan het motief zijn van iemand die zich christen noemt, om niet in de bijbel te geloven? Dat klinkt aardig waanzinnig of niet? 

Als je naar de natuur kijkt, dan is alles zo mooi op elkaar afgestemd. Elk deeltje heeft invloed op welk ander deeltje dan ook. Niets kun je los van elkaar zien. We zijn allemaal met alles en iedereen verbonden. Net als dat een schilder verschillende schilderijen kan maken, toch blijft zijn stijl hetzelfde. Zo is het ook met het ontwerp van de aarde. Er zijn heel veel verschillende dingen te zien en te bewonderen, toch zie je overal dezelfde stijl, en dezelfde hand terug. Dat is geen 'toeval'. 

Iedereen is vrij om te geloven wat ze willen, maar als je niet in Genesis gelooft, noem jezelf dan ook geen christen. Toch?

zaterdag 13 juli 2013

Apostel Paulus, wet of geest?

2 Korinthiërs

Paulus begint zijn brieven aan de diverse gemeenten vaak met: "Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God." Hiermee zegt hij dat hij niet zichzelf tot apostel gemaakt heeft, maar dat hij in opdracht van God tot deze taak geroepen is. En apostel is zeker geen makkelijke roeping, dat kun je door de hele bijbel lezen. Het zijn de pioniers van het geloof, de "ijsbrekers der bevroren vlaktes" die de eerste klappen vaak opvangen voordat harten bereid zijn te luisteren naar de boodschap.

In 2 Korinthiërs 2 verteld Paulus iets meer over de roeping van apostel. In vers 17 staat dat "wij (apostelen) het niet doen om aan het Woord van God te verdienen, maar er in alle oprechtheid over spreken, in opdracht van God". Iets daarvoor heeft hij het over het verspreiden van de geur van het evangelie, waarvan de geur voor de één ruikt als de dood, voor de ander de zoete geur van het leven heeft. Het was voor Paulus ook al wel duidelijk dat je niet iedereen kunt redden.

Maar wat mij echt opviel in het derde boek, is dat Paulus het over Mozes heeft toen hij terug van de berg kwam met de tien geboden. Het gezicht van Mozes glansde helemaal, na zijn ontmoeting met God. Zijn gezicht straalde toen hij met de geboden naar het volk liep, en de mensen zagen dat ook. Na verloop van tijd verdween die glans echter. En om dat voor het volk te verbergen droeg Mozes een sluier.

In het derde hoofdstuk gaat hij nog verder. Vers 6: Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Hij verteld over het feit dat mensen de wet na verloop van tijd niet meer zo nauw nemen. Kijk eens naar jezelf. Je rijd elke dag via dezelfde weg naar je werk. De maximum snelheid ligt op 80 km/uur. Je weet heel goed dat als je te hard rijd, de kans bestaat dat je een bekeuring krijgt. Maar je rijd er elke dag, en je hebt er nog nooit problemen mee gehad. Dan kun je best een keertje te hard rijden, toch? Je kunt dan toch best een keertje zondigen? Je houd je altijd al aan de regels, een keertje overslaan maakt dan niet zoveel uit, toch? Als je gelooft door de Geest, dan is die drang er niet. Je wilt dan het goede doen vanuit jezelf, niet omdat het ergens op papier staat. Als je verliefd bent op iemand, dan voel je dat van binnen. Je bent het niet omdat het ergens op een papiertje geschreven staat. Je wordt eerst verliefd en gaat dan pas trouwen. 

De weg van het leven loopt niet tussen vaste belijningen. De lijnen staan er zeker weten wel, maar je kunt eroverheen als je wilt. Natuurlijk is dat niet de bedoeling, maar die keus is aan onszelf. We zijn vrij om onze eigen weg te kiezen. Wees je er echter wel van bewust dat diegene die de lijnen op de weg gezet heeft, dat niet voor niets heeft gedaan. Misschien staan die lijnen er wel om je in de juiste baan te leiden? Laat jij je leiden?Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...