zondag 20 augustus 2017

Zonsverduistering

Iets meer dan 2 minuten is de zon weg.....

21 augustus 2017. DE dag volgens velen. Weer een teken dat we in de eindtijd leven. Tenminste, zo zeggen vele christenen. Vele citaten uit de bijbel worden aangehaald om toch maar aan te geven dat Jezus nu toch echt snel terug komt. Ik vraag me dan wel eens af wat ze hiermee willen bereiken? Willen ze kunnen zeggen dat zij het als eerste verteld hebben? Aan wie dan? Want als Jezus inderdaad terugkomt lijkt het me niet handig om op te gaan scheppen over dat je de eerste was die het goed had? Is het een middel om mensen nu toch te laten bekeren tot Jezus, want nu kan het immers nog?

Zelf heb ik er niet zoveel mee, maar dat hadden jullie al begrepen. Ook ik hou me vast aan een citaat uit de bijbel en dat is dat allen God weet wanneer het tijd is. Proberen uit te rekenen hoe lang we nog hebben lijkt me niet echt zinvol. Ieder mens op deze aarde zal voor dat het zover is de gelegenheid hebben gehad om zich te bekeren, eerder zal Jezus niet terugkomen.

Er zijn al zoveel mensen (profeten) geweest die het einde van de wereld hebben zien komen. Als ik zo om me heen kijk bestaan we nog steeds op deze oude aarde. Mensen moeten uit liefde Jezus aannemen, niet uit angst omdat er misschien geen morgen meer is.

Kortom, laten we ons niet 'blind' staren op een zonsverduistering, maar laten we kijken naar het licht dat onze toekomst is.


 Voor informatie over zonsverduisteringen

zondag 25 juni 2017

Naar Zijn evenbeeld

"Niemand is perfect" 

Als je veel mensen spreekt dan is dit vast wel een regel die je heel vaak terug hoort komen. "Ach, niemand is perfect." Ik vraag me bij zo'n opmerking dan vaak af wat men eigenlijk wil zeggen. Is het een excuus om er anders uit te zien dan mensen waarvan men denkt dat alleen zij perfect zijn? Wil men zich vast indekken voor eventuele fouten die men gaat maken waar wij bij zijn? En als dat zo is, waarom denkt men dan eigenlijk op die manier?

Gedachten van imperfectie komen voort uit hoe wij mensen "opgevoed" worden door de maatschappij. Dat antwoord hadden jullie natuurlijk al verwacht van mij. Maar ik durf nog verder te gaan. Men probeert ons nog steeds te overtuigen dat iedereen en alles ontstaan is door toeval, door evolutie. En ja, als dat je geloof is, dan is het inderdaad afwachten hoe je "evolueert". Dan is hoe je eruit ziet dus pure toeval. Sterker nog, dat je hier op aarde bent en "geboren" bent is dan al toeval.

Zelf kijk ik iets anders naar dit onderwerp.
In plaats dat "niemand perfect is", denk ik dat "iedereen perfect is". Waarom?

In Genesis 1:27 staat:
"En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen." (NBG-vertaling)

God is perfect. Als de mens naar Zijn beeld gemaakt is, hoe kunnen wij dan imperfect zijn?
Alle onzekerheid over hoe we doen, wat we betekenen of hoe we eruit zien heeft dus niets met de werkelijkheid te maken, maar met hoe we "opgevoed" worden door de maatschappij, die ons verteld hoe we moeten denken. De werkelijkheid is dus eigenlijk heel anders. We zijn allemaal perfect ! Iedereen mag er zijn, niemand uitgezonderd. Ook jij mag er zijn met al je maniertjes, hoe je eruit ziet of hoe je praat. Ook jij bent perfect !

Nog een aanwijzing dat wij gemaakt zijn naar het beeld van God vinden we in mattheüs 22:37.
Farizeeën vragen hier aan Jezus wat het grootste gebod is. Jezus antwoordde:
"Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand."

Wat ik hieruit haal vraag je?
We zien God als een drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij mens zijn maar één. Of toch niet? Zoals Jezus hier antwoord moeten wij mensen God (en onze naasten) liefhebben met
- ons hart
- onze ziel
- en ons verstand

Ons hart is als de Vader, de basis waar wij mensen door leven.
Onze ziel is als de Zoon, het heeft de basis nodig. De ziel is daarnaast de spil van ons bestaan. Kijk maar eens naar vele uitdrukkingen in ons taalgebruik waar de ziel in genoemd wordt. Net als bij de Zoon, wordt ook op onze aarde en ook nu in ons leven nog steeds het gevecht gevoerd om de ziel.
Het verstand vergelijk ik met de Heilige Geest. Toen de Heilige Geest werd uitgestort over de mensen gingen ze in alle talen over het evangelie praten. De Heilige Geest begeleid ons in ons leven door aan te geven wat wel en wat niet van God is. Een samenwerking tussen deze drie is dus noodzakelijk. De mens heeft zijn eigen drie-eenheid. Wederom een gelijkenis.

Laat je dus niet meer wijsmaken dat je niet goed bent, er niet uitziet of er niet bij hoort. Ook jij bent gemaakt zoals God is.maandag 17 april 2017

Opnieuw beginnen, of doorgaan?


Het is tweede Paasdag, 2017.
We hebben gisteren gevierd dat Jezus opgestaan is uit de dood, dat Hij de dood heeft overwonnen. We hebben in de bijbel gelezen dat Jezus nadat Hij uit het graf is gegaan, op weg is gegaan naar Zijn discipelen. Onderweg heeft Hij al enkelen mensen aangesproken en Zich laten zien. Stel je dat eens voor.....

Je bent verdrietig, ja, ten einde raad zelfs. De man die een heel volk zou bevrijden, die de loop van de geschiedenis zou gaan veranderen is als een misdadiger aan het kruis gestorven. Je was erbij ! Je hebt Hem zien sterven! Ja, je hebt zelfs meegeholpen Hem van het kruis te halen en Zijn levenloze lichaam in een graf te leggen. Hoe definitief kan iets zijn. Het einde van alle hoop, het einde van een leven dat je tot dat moment kende. Alles zal anders worden. Zeker in die tijd, de strijd met de overheid, met de Romeinen verloren. De discipelen komen bij elkaar om elkaar tot troost te zijn, maar ook om te overleggen hoe nu verder te gaan?

De discipelen weten dat het leven nu volledig anders zal zijn. Nu Jezus gestorven is zijn zij de aan de beurt. Ze weten maar al te goed dat de mensen zich nu op de leerlingen en volgers van Jezus gaan storten. Ze voelen zich niet veilig meer, en sluiten deuren en ramen. Dan komt ineens een vrouw binnen die zegt dat ze Jezus gezien heeft, en niet alleen gezien, maar ook gesproken!
Tja, het is nog maar 3 dagen geleden, ze zal nog wel een beetje in de war zijn van verdriet. Maar dan......ja dan staat er ineens een man in de kamer. Hoe kan dat? De deuren en ramen zijn gesloten en op slot! Ja, dat blijkt Jezus te zijn. Maar......hoe??

De discipelen begrijpen na enige tijd dat het niet stopt bij de kruisiging van Jezus. Het gaat juist door. Het begint nu eigenlijk pas. Nu komt het erop aan, hoeveel hebben ze geleerd van Jezus? Hoe standvastig zijn ze?

Hoeveel momenten hebben we zelf inmiddels niet gehad dat je op een punt in je leven komt dat je denkt van, tja, en hoe nu verder? Hoe moet het nu? Het is zo donker om je heen dat je geen uitweg meer ziet. Het liefst verstop je je en kom je niet meer uit je kamer. Toch is er dan altijd iets wat je doet twijfelen. Je weet dat je niet kunt blijven zitten, dat je wel weer iets moet gaan doen. Maar kun je dat? Het leven wat je hebt gehad, tot dat punt van twijfel, is ingesteld geweest op het leren van vaardigheden die je juist vanaf dat punt weer kunt gebruiken. Denk er maar eens over na. Elke keer als je denkt dat je niet verder kunt, komt er iets langs waar je dankbaar gebruik van kunt maken. Waar of niet? Het is niet altijd makkelijk, maar een uitweg is er. Zo ook voor ons christenen. Ook in deze tijden lijkt het erop dat het geloof steeds verder in een donkere hoek verstopt wordt. Er mag steeds minder, en andere mensen lijken wel feller tegen je geloof te reageren als dat ze eerder deden. Het lijkt erop dat gelovigen, net als vroeger, steeds meer in een hoekje gedreven worden. Weet dan dat ook daar een einde aan komt. Tijden veranderen, wees voorbereid om weer uit je afgesloten kamer te komen en opgewekt en vol vertrouwen opnieuw de wereld in te gaan !

Immers, Jezus leeft!
Toen, nu en voor altijd.


zondag 5 maart 2017

Geveinsde veiligheid


Soms is de identiteit van een kerk ver te zoeken.
Soms vraag ik me af of een kerk zelf nog weet waar ze voor staan.
Te vaak worden onschuldige kinderen vaak nog slachtoffer van de ideeën van volwassenen.

En waar moet je naar toe als je het gevoel hebt dat de grote mensen voorbijgaan aan wat Jezus gezegd heeft? Was het immers niet Jezus die de discipelen op hun kop gaf omdat ze de kinderen bij Hem weg wilden houden? Was het niet Jezus die zei dat wij volwassenen als een kind moeten zijn om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan? Waarom laten we dan de zielige behoeften van een volwassene prefereren boven het gevoel van veiligheid en geborgenheid van een kind?

De kerk hoort een plaats van rust, geborgenheid en veiligheid te zijn. Niet een plek waar je angstig over je schouder moet kijken......
zaterdag 24 september 2016

Leren van de geschiedenis

In de bijbel lezen we in Johannes 2 over hoe Jezus omging met markt bij de synagoge.  Hij verwijderde alle kramen en reinigde het huis van Zijn Vader.
Hoe doen we dat tegenwoordig?  In deze tijden halen we de kramen juist weer binnen, er moet immers geld binnen komen? De term ' God voorziet' geldt schijnbaar alleen voor de gemeenteleden en niet voor de gemeente zelf. Dat vertrouwen is er in elk geval niet als je tegen de wil van onze Heer de markt weer terug haalt in Zijn huis.

Welk signaal geef je als gemeente hiermee af?

Nadenkertje.

zondag 21 augustus 2016

Kracht, conditie


"Geloven is makkelijk", is een veel gehoorde kreet van mensen die niet geloven. Alles is immers mogelijk? Dat klopt inderdaad, met God is alles mogelijk. In sport en oorlog is echter ook alles mogelijk en dat is toch ook niet altijd makkelijk.

Toch hebben ze wel overeenkomsten. Voor al deze dingen moet je 'oefenen'. Voor sport en oorlog zullen de meeste mensen wel snappen dat je daarvoor moet oefenen, maar voor geloven? Ja, ook dat heeft oefening nodig. Want het is niet altijd makkelijk.
"Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet." (Hebreeën 11:1)
Om een beetje in conditie te blijven is het wel belangrijk om regelmatig te trainen, om regelmatig met andere mensen hiermee bezig te zijn.

Bij fanatieke sporters spreken we nog wel eens over hun 'bevlogenheid'. De wil om te presteren. Moeten we voor God dan ook presteren om te winnen? Of werkt dat net even iets anders? Was het niet God die ons gezegd heeft dat Jezus Zijn Zoon is? Dit kunnen we onder andere lezen in Lucas 3:22. En als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, dan zullen wij de Heilige Geest ontvangen. Met die Heilige Geest kunnen wij volharden in het geloof en kunnen wij bovenmenselijke prestaties neerzetten. Dat gaat zeker niet zonder strijd. En een strijd gaat niet zonder verwondingen. Maar zoals een bevriende evangelist zei: Hoe groter de strijd, hoe mooier de overwinning".

Maar waar vechten we dan mee, en waar vechten we voor? Om met het laatste te beginnen, we vechten niet voor onszelf. Op het moment dat wij namelijk geloven en dat met ons hele 'hebben en houden' doen, dan heeft God ons het eeuwige leven beloofd. Als je dat al hebt, waar moet je dan nog voor strijden? Wij strijden dan voor een ander. We strijden er dan voor om zoveel mogelijk mensen ook het eeuwige leven te laten ervaren. Om te ervaren hoe het is om als een kind van God te leven met de zekerheid dat na dit leven, wat vaak vol strijd, verwondingen en pijn is, een eeuwig leven zonder pijn volgt. Zonder tranen, zonder narigheid. Hoe we dat kunnen? Met andere woorden, waar vechten we dan mee? We vechten met de Heilige Geest. Die gaat ons voor in de strijd. De Heilige Geest voorziet ons van alles wat we nodig hebben om de strijd, ook wel het aardse leven genoemd, te overwinnen. De Heilige Geest geeft ons namelijk liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22) En daarmee kunnen we elk gevecht winnen!

Wees dus touw aan je geloof, wees vast in je overtuiging en mis geen training.zondag 14 augustus 2016

Zijn wij er klaar voor?

"De eindtijd komt nabij!"

Die woorden hoor je steeds vaker tegenwoordig. Men beroept zich dan op alle narigheid die de laatste tijd gebeurt. Er zijn inderdaad aanslagen genoeg. De terreur gaat briesend rond. Niemand is zijn leven nog zeker toch? Maar...is dat inderdaad een teken van de eindtijd? En als dat inderdaad zo is, wordt het dan niet tijd om ons voor te bereiden op Zijn terugkomst? Hoe gaan wij het Koninkrijk van God tegemoet?


Jullie kennen vast de gelijkenis van de tien bruidsmeisjes. Vijf wijze en vijf domme bruidsmeisjes. Lees het maar eens door, het staat in Mattheüs 25:1-13.  Hierin verteld Jezus het verhaal over de bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gaan. Olielampen mee om de weg te verlichten. Vijf namen extra olie mee om er zeker van te zijn dat ze genoeg bij zich hadden om ook in onvoorziene omstandigheden hun licht te kunnen laten branden. De andere vijf namen alleen hun olielamp mee die wel helemaal vol met olie zat. Op het einde van het verhaal lezen wij dat de vijf domme meisjes onvoldoende olie hadden en tussentijds van de weg af moesten om nieuwe olie te halen. Helaas was de deur al gesloten toen ze terug kwamen met hun brandende lamp. En wat zei de bruidegom toen ze aan de deur klopten? "Ga weg, Ik ken jullie niet!"
Nu kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen dat Jezus niemand de toegang weigert. Misschien niet. Waarom zou Jezus dan deze gelijkenis vertellen? Hoe moeten we die vijf dwaze bruidsmeisjes dan zien? Die vijf hadden zich niet goed voorbereid op de komst van de bruidegom. Ze hadden beter hun best kunnen doen toch?

Jezus heeft al eerder aangegeven dat je zeker wel goed voorbereid moet zijn om in Gods Koninkrijk te komen.

Mattheüs 7:21
Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil.

En ook hier lezen we de soortgelijke woorden "Ik heb u nooit gekend!"
Mattheüs 7:22-23
Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.” 23 Maar Ik zal hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.”

Geloven is dus niet doen wat jij wilt, maar luisteren naar God en wat Hij wil. Dat is zeker niet altijd makkelijk en het zal ons zelfs vaak heel moeilijk gemaakt worden, maar juist daardoor kunnen wij onze standvastigheid laten zien. Het is makkelijk om te zeggen dat je in Jezus gelooft als je leeft in een land van vrijheid. Anders wordt het al als je om die uitspraak vervolgt kan worden. Het is makkelijk om te zeggen dat je gelooft als je alleen af en toe in de kerk zit en naar een preek luistert. Het wordt anders als je op andere dagen je geloof ook daadwerkelijk probeert uit te leven en er voor anderen wilt zijn. Pas dan kom je moeilijkheden tegen die je geloof op de proef kunnen stellen.
En natuurlijk maken wij fouten. Dat is en blijft helaas menselijk. Niemand van ons is perfect of zal dat ooit zijn in deze wereld. Gelukkig worden we daar niet op afgerekend, als we zelf erkennen dat we verkeerde dingen gedaan hebben. In 1 Johannes 1:9 staat het: "Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan."

Gebruik de talenten die je gekregen hebt (Romeinen 12:6 "De gaven die God ons heeft gegeven, zijn verschillend." Iedereen heeft dus andere talenten) als goede vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. Want niet eerder dan dat iedereen op deze aarde het evangelie gehoord heeft, zal Jezus terug komen om de hemel en aarde te vernieuwen.

Marcus 13:10
"Want voordat het einde komt, moeten eerst alle volken van de wereld het goede nieuws van God horen."

Er is dus nog tijd om extra olie te halen om ook onze olielamp langdurig te kunnen laten branden. Er is nog tijd voordat de bruidegom terug komt. Wees voorbereid !!
zaterdag 23 juli 2016

Waar gaat dat heen?


Wat gebeurt er in de wereld?

Volgens bepaalde studies zal de wereld alleen maar religieuzer worden. Islam zal met 75% stijgen, christendom met de helft minder.  Hoe komt het dat de islam zo snel stijgt? Over het algemeen ligt de leeftijd van mensen die de islam aanhangen lager dan bij bijvoorbeeld christenen. Jongere mensen kunnen zich nog voortplanten. Gemiddeld krijgt een moslim vrouw 3,1 kind per vrouw tegenover een christenvrouw 2,7, hindoe 2,4 en joods 2,3 kind per vrouw. Daarnaast is het 'verloop' binnen een religie ook nogal verschillend. Bij sommige religies is het niet toegestaan om ergens anders heen te gaan. Je blijft bij de religie die je ouders aanhangen. Of als je eenmaal voor een bepaalde religie gekozen hebt, is het moeilijk om je te bedenken. Andere religies zijn daar vrijer in. Hierdoor zullen er meer christenen het geloof ' inruilen' dan dat er nieuwe mensen bijkomen.

Als ik deze studie zo lees, dan vallen mij een aantal dingen op.
Als eerste valt me op dat alle religies groeien. Juist nu kerken leeglopen. Maar dat wordt later in het voorgaande verklaart. Alles wat we dan proberen om onze kerken weer vol te krijgen zal dan niet erg succesvol zijn. Het gebrek aan jonge gezinnen lijkt de grootste reden te zijn. Ook blijven jongeren dus niet trouw aan de godsdienst van hun ouders. En hoe zou dat komen? Welk voorbeeld geven de ouders aan hun kroost?

Geven ouders aan dat het geloof voor hen belangrijk is, of is het iets dat nu eenmaal moet? Je hebt er niets aan maar het hoort nu eenmaal zo? Leeft het geloof echt binnen het gezin of is het een onderdeel van het programma dat tussen het eten koken en de afwas in zit?

Het geloof is als een vangnet voor jezelf en als water en licht voor een ander.
Zelf kun je altijd terugvallen op je geloof. In moeilijke maar ook in leuke situaties natuurlijk. Voor een ander kun je een voorbeeld zijn, een bevestiging dat er meer is in deze wereld dan alleen aanslagen, huurachterstand en slaande ouders. Er zijn ook mensen die het goed met een ander voorhebben. Laten wij voor de verandering eens de positieve zaken belichten en onder een vergrootglas leggen. Doe je mee??

Laten we de narigheid even vergeten en elkaar met positiviteit bekogelen. zondag 17 juli 2016

Angst?


Na alles wat er tegenwoordig in de wereld gebeurt, kun je je afvragen, wat moet ik nu toch doen?
Moet ik bang zijn? Plaatsen mijden? Of kan ik nog iets anders doen? Gewoon doorgaan?

Kom eerst allemaal eens even tot rust. Voor mij werkt de natuur daar altijd goed voor. Ga eens onder een grote boom zitten, beschut van zon, regen en/of wind.  Als je dan alles in je opneemt en nadenkt over het leven, dan komt bij mij de gedachte op dat dit leven een tijdelijke tussenstop is. In de tijd die we op deze aarde hebben zijn we allemaal studenten van het leven. We leren allemaal, elke dag, iedere dag, tot onze laatste dag. En op die laatste dag weet ik dat alle pijn en verdriet op deze aarde achter gelaten wordt. Ik neem het niet mee naar waar ik naartoe ga na dit leven. En dat is eeuwig. De pijn die we hier lijden is tijdelijk, hoe moeilijk en pijnlijk soms ook, het gaat voorbij. Soms moeten we inderdaad door moeilijke tijden heen. Toch moeten wij ons daar niet door laten ontmoedigen.

25 Ik geef u deze raad: maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel! En uw lichaam is belangrijker dan kleding! 26 Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren, want God geeft hun wat zij nodig hebben. U bent voor Hem toch meer waard dan de vogels! 27 Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. 28 Waarom zou u zich zorgen maken over kleding? Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. 29 En toch zag koning Salomo, met al zijn pracht en praal, er niet zo mooi uit als zij. 30 Als God zo goed zorgt voor de bloemen, die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn, zal Hij dan niet nog veel beter voor u zorgen? Wat hebt u toch weinig vertrouwen in Hem! 31 Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. 32 Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. 33 Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. 34 Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen.’
(Mattheüs 6:25-34)

God de Vader zorgt voor Zijn kinderen. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over ons eten, drinken, kleding enzovoorts. Als wij geloven en vertrouwen dan wordt er voor ons gezorgd. Zeker als we altijd goed zijn voor anderen. "Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen." (Filippenzen 4:5) Benadruk al het goede in de wereld en in je eigen omgeving. Er wordt al teveel aandacht aan de verkeerde zaken gegeven. Hou je bezig met al het positieve en je gaat zelf de wereld ook een stuk positiever zien. Je gaat positiever reageren en daarmee maak je ook je omgeving positiever. Ja, met ons gedrag beïnvloeden we andere mensen. Wees dus vrolijk, blij en vol vertrouwen. En dit alles is mogelijke als je de Heilige Geest Zijn werk laat doen in je leven. Stel je hart voor Hem open en zie wat er gaat gebeuren. Een heel nieuw leven wordt je deel. Pijn en verdriet worden van tijdelijke aard.

Wees als een zon die helder aan de hemel staat te stralen. Wees een licht in deze wereld van donkere momenten, van hevige onweersbuien. De veiligste manier om in een open veld, een veld waar je kwetsbaar bent, is gehurkt op je tenen te gaan zitten. Dat lijkt veel op knielen. Kniel eens neer, buig je hoofd en bid voor de Heilige Geest. Het is een veilige positie die je de overwinning geeft. Of zoals de Statenvertaling zo mooi zegt in Romeinen 8:1"Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest." Kortom, als je geen waarde hecht aan alles wat de aarde je kan geven, wat de wereld voor je in petto heeft, maar streeft naar een goed gezond geestelijk leven, dan is er niemand die je wat kan doen. Je kunt immers niets verliezen?

Laat ons dan door onze knieën te buigen, boven al het andere uitstijgen. Mijn God en Vader is geprezen voor Zijn wijsheid en Zijn liefde voor mij, maar ook Zijn liefde voor jou.Romeinen 8:1-10 (Bijbel in gewone taal)
1 Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je 'ik' wil. 2 Want doordat jullie bij Hem horen, heeft 'de wet van de Geest' die levend maakt, jullie vrijgemaakt van 'de wet van het kwaad' die doodt. 3 De wet [ van Mozes ] kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo'n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen [ doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God ]. 4 Nu kunnen we helemaal doen wat de wet van ons vraagt. Want wij leven niet meer op de manier die ons oude 'ik' wil, maar op de manier die de Geest wil.
5 De mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, doen wat ze zelf willen. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil. 6 De mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, komen uiteindelijk uit bij de dood. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, krijgen leven en vrede. 7 Mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God. Want ze gehoorzamen niet aan de wet van God. Dat kunnen ze ook niet. 8 Daarom geniet God niet van zulke mensen. 9 Maar jullie laten je niet langer leiden door jullie 'ik,' maar door de Geest. Tenminste, als de Geest van God in jullie woont. Als de Geest van Christus niet in je woont, ben je niet van God.
10 Als Christus in je woont, zal je lichaam nog wel sterven doordat het in de macht van het kwaad is. Maar je geest ontvangt leven, doordat God je heeft vrijgesproken van alle schuld.zaterdag 16 juli 2016

Wat een wereld


Mooi is de natuur eigenlijk hè.
Bloemen planten en bomen zorgen voor schone zuurstof in de lucht. Al heeft de natuur het nu wel moeilijk met al die vervuiling die wij loslaten in de natuur. Tijdens een onweersbui komen er stoffen vrij die zorgen voor een soort bemesting van de natuur. De natuur voed zichzelf. En wat doen wij mensen? Wij bevuilen de boel alleen maar.

Er waren tijden dat ook wij deel uitmaakten van de natuur. Er zuinig op waren en er goed mee om gingen. Toen gingen we denken dat wij superieur waren aan alles en iedereen. We hadden de brandstofmotor uitgevonden, wat geweldig! Ow, nu hebben we alleen wel extra zaken van de natuur nodig, anders werken onze motoren niet.

Kinderen beginnen al zonder respect voor de natuur. Hieronder een foto van een mooie grote vijver in een buurt. Op veel stukken kijk je van de weg zo op het water. Een mooi gezicht. Soms staan er wat struiken tussen, waardoor het directe zicht geblokkeerd wordt op het water. Achter deze struiken vind je dus deze verscheidenheid aan (vooral bier)blikjes. Hoe zijn die blikjes daar gekomen? Ik kan me zo voorstellen dat je ze in een tas meegenomen hebt. Wat is dan de extra moeite om ze in dezelfde tas weer mee te nemen als ze leeg zijn? Onderweg (op nog geen 25 meter) staan een mooie prullenbak. Ik durf met 90% zekerheid te zeggen dat ze daar langs gelopen zijn toen ze weer op hun weg gingen.
Is het gemakzucht? Is het stoer om rotzooi te maken? Is het gewoon niet beter weten misschien?


Mensen laten we proberen elkaar op een normale manier aan te kunnen spreken op dit soort zaken. De buurt fleurt er van op en iedereen kan genieten van de mooie stukjes natuur die we her en der nog kunnen vinden. Laat niet voor het gezellig verpozen......zaterdag 9 juli 2016

Zijn mensen wel zo slim?Wat zijn wij mensen trots op onze wijsheden en wetenschap. We kunnen bijna alles toch? Dan vraag ik me toch af waarom het op de aarde dan weer steeds slechter gaat. Hoe knapper en wijzer wij (denken te) worden, hoe meer narigheid in de wereld lijkt het wel. We ontdekken, ontwikkelen en implementeren de aarde kapot. En het stomme is dat het niet de eerste keer is. Als de mens al zo slim is, dan leert het verdraaid weinig van het verleden. Je moet het verleden dan wel geloven natuurlijk.

Ook in de tijd van de bijbel lezen we namelijk al bezorgdheid hierover. Jeremia heeft het over oorlogen, rampen die elkaar snel opvolgen en waarschijnlijk ook over aardbevingen. Een bemoedigend einde van dit verhaal? Niet echt. Jeremia schrijft: "Ik zag de aarde, zij was woest en doods". Dezelfde omschrijving wordt in Genesis gebruikt om de aarde te beschrijven nog voordat er ook maar iets door God gemaakt was. Dat is dus wel héél woest en doods. En in de hemel was geen licht. Terug naar een donkere en kille aarde. En waarom?  "Zij zijn wel wijs, maar in het kwaad, tot een goede daad zijn zij niet in staat". Puur door ons mensen zelf dus.

En ook in deze tijd gaan we weer snel die kant op. Door de aandacht op andere dingen te richten hoopt men dat het niet gezien wordt. Kijk maar om je heen. Er gaat spreekwoordelijk steeds meer licht uit. En dat allemaal door onszelf. We zijn dus niet slim genoeg om niet steeds dezelfde fout te maken. Keer op keer komen we het tegen in de geschiedenis. Ook wordt er elke keer wel gewaarschuwd en elke keer wordt het genegeerd.

Mensen, als jullie licht willen, wees dan een kaarsje en geen vlammen dover!


Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...