zaterdag 3 september 2022

September


September.


September, een maand van een nieuwe start. In elk geval wat het kerkelijk jaar betreft. Gezellig met veel korpsgenoten het nieuwe jaar ontspannen begonnen. Wandelen, fietsen, scootmobielen of een rondrit met de auto. Het doel is gewoon gezellig samen dit nieuwe jaar beginnen. Dat is dit jaar zeker gelukt.
Nog even nagenietend vroeg ik mezelf wel af hoe het komende jaar eruit gaat zien. Niet alleen kerkelijk, maar mondiaal ook. Er is zoveel ellende dat je de eindtijd-denkers bijna gelijk zou geven. Persoonlijk denk ik dat zeker niet, maar we kunnen niet ontkennen dat het erop lijkt dat de wereld zijn verstand verloren heeft.
Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
Deuteronomium 31:6
Hoe moet je dat doen in deze tijd? Niet bang zijn? Al is je geloof nog zo groot, angst om de wereld lijkt toch gerechtvaardigd? De mens lijkt zich niet meer bewust van zijn herkomst. Zoals gezinnen niet meer zo standvastig zijn, zo los als zand is de samenleving. En iedereen kan doen of laten wat hij of zij wil. Vrijheid is een belangrijk goed. Maar zijn we nog echt vrij? Of worden we gevangen gehouden door het idee dat we niets zouden moeten “moeten”. Dat alles mag, maar niets moet. Helaas is het niet anders en zijn er altijd dingen die moeten. Dat moeten houd alles juist in balans.
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’
Hebreeën 13:5
Met dat ‘moeten’ bedoel ik dus niet zoveel mogelijk geld bij elkaar proberen te krijgen. Nee, doe wat je moet doen dan heb je genoeg voor jezelf en om een ander wat te geven. Neem een baan, werk voor je geld en je zal niet tekort komen. Nu hoor ik al mensen zeggen dat ze wél tekort komen, dat alles veel te duur is. Op zich klopt dat. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk is maar:
Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn.
Filippenzen 4:11
We hebben een keuze. Soms is het beter om met minder genoegen te nemen. Daardoor zul je je rijker voelen.
Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7
Vraag aan God of Hij wil geven wat je nodig hebt en dank Hem voor wat Hij gegeven heeft. Hoe onbegrijpelijk ook, je zal genoeg hebben. Vertrouw daarop en er zal rust over je komen.
Een gezegend nieuw kerkelijk jaar voor alle lezers !

zondag 8 mei 2022

Herdenken


Herdenken

Mei. Een maand van herdenken. Een maand waarin verdriet en feest heel dicht bij elkaar liggen. Op 4 mei herdenken we alle slachtoffers van de wereldoorlogen en alle oorlogshandelingen daarna, tot aan de vredesmissies waarbij Nederlandse militairen het leven hebben gelaten. Een dag later vieren we dat de offers van al die mensen ons vrijheid gegeven heeft. 

Witte Anjerperkje Apeldoorn


En wat hebben we eigenlijk in de korte dagen daarvoor herdacht? Goede Vrijdag. We herdenken dan dat Jezus aan het kruis gestorven is. Is dat goed dan? Jazeker ! Aan het kruis heeft Jezus onze zonden op Zich genomen en ons zo bevrijd ! Drie dagen later vieren we Pasen. Het feest dat Jezus opgestaan is uit de dood en ook de dood dus heeft verslagen ! Als dat geen feest waardig is.....

Natuurlijk zijn er meer mensen die bij 4 en 5 mei stilstaan dan bij Goede Vrijdag en Pasen. En toch zijn de laatste twee nog wel vrije dagen (tot dit moment van schrijven wel in elk geval) en 4 en 5 mei niet meer. Maar dat terzijde.

 

zondag 28 november 2021

Rijdend

 

Rijdend

Al rijdend tuur ik in de verte....Zand is wat ik zie. Af en toe een lemen huisje waar hier en daar wat gaten in zitten. De bewoners lijkt het niet te deren. Zij houden ons in de gaten. Als blijkt dat we doorrijden gaan de mensen verder met hun bezigheden. Aan de andere kant van de weg zie ik achter een wal van zand rook komen. Zwarte rook. Dat moet weer een olieveld zijn wat in de brand gestoken is. Daar hebben we er al meerderen van gezien. Soms ziet het er allemaal zo troosteloos uit. Zand, kapotte huizen, een station met beschoten treinstellen. Triest. Om niet helemaal gek te worden bedenk ik me dat we hier goede dingen doen. We hebben geholpen om een weeshuis voor meisjes opnieuw op gang te brengen. Zeker in deze gebieden hebben meisjes die alleen zijn weinig kansen. Dat voelt best een beetje goed, om iets goeds te doen. En toch veranderd daar de zanderige omgeving niet van. 

We leven ook hier nu in een maatschappij die uit zand bestaat. Hoe ver je ook kijkt. Het groen is er een beetje vanaf. En niet iedereen kan daar tegen. Sommige mensen draaien door als ze een tijd lang geen plantje zien. Zij kunnen zich niet voorstellen dat het in de toekomst weer mooi begroeid kan zijn allemaal, als we nu even leven met een zanderige omgeving. Sommigen vinden dat een ander prima in zand kan leven, maar zij toch nog steeds recht hebben op hun eigen paleisje. Persoonlijk loop ik dan liever door het zand naar de mensen waarvan hun kleine huisje kapotgeschoten is, en probeer ik te helpen dat huisje te repareren. Ook al ben ik het niet geweest die het kapot gemaakt heeft. 

Laten we onze zandbril opzetten en door de zandstorm heen kijken waar we kunnen helpen en op welke manier. Soms moet je inderdaad een kapje voor je mond doen, geloof me, zand in je mond is niet prettig. Soms moet je je beschermen tegen de zandstorm. Schuilen kan niet altijd dus een goede persoonlijke bescherming is zeker nodig. Je kunt immers niemand helpen als je zelf gewond raakt of ziek wordt? 

Wil je weer in je paleisje wonen? Kom dan eerst van je troon en help de anderen. Hoe eerder we allemaal door de storm heen zijn, hoe eerder jij weer op je stoeltje kan gaan zitten kijken naar anderen. Samen zijn we één !
woensdag 15 september 2021

Geloof is lastig

 

Als het leeft.....


Geloof is een lastig iets eigenlijk.
God heeft de aarde en alles wat erboven, erop, erin en eronder is gemaakt. God heeft ook de mens gemaakt. Heeft God dan ook de mens geholpen om medicijnen te ontdekken en te maken? Of verteld God alleen iets aan evangelisten waar en wat ze moeten preken? Geeft God de mens wel eens tekenen? Of helpt God alleen de genezers op een podium? Moeten wij afwachten wat God doet als er een virus rondwaart of we het wel of niet (moeten) krijgen? Of geloof je dat God ook de wetenschap gebruikt, wetenschap die immers ook uit mensen bestaat die de stem van God kunnen horen? Kan een vaccin iets zijn dat van God komt?
Misschien komt het vaccin van de satan, wie weet. Of misschien toch niet?
Kwam melaatsheid van God? Of heeft God door Jezus melaatsheid genezen? Hoe heeft de wereld gereageerd op het uitbreken van het Ebola-virus? (Ik weet, dat is ver van ons bed dus zal het ons niet interesseren, maar zoek het eens op).
Misschien moeten we iets minder oordelen en iets meer in oplossingen denken. Ook al kan dat betekenen dat we iets moeten doen wat niet populair is of wat buiten onze 'comfortzone' valt.

maandag 6 september 2021

Voor wie doe je het?

 Voor eigen eer?

In plaats van een vlog maar weer even een blog. Scheelt maar één letter 🙂

Een corona-jaar en veel persoonlijke uitdagingen hebben ervoor gezorgd dat alles aan de kant heb gezet. Niet wat betreft het gezinsleven, wel alles daarbuiten ongeveer. Ook wat geloof betreft. Niet het geloof zelf, maar wel alle "verplichtingen" die het voor mij met zich meebracht, die ik mijzelf oplegde. Maar God laat nooit iemand alleen. God is er altijd, ook als jezelf even geen zin meer hebt. En dat laat Hij ook weten. Via Zijn woord en via andere mensen. Hoe? Tijdens de samenkomst van 15 augustus kwamen een aantal dingen voorbij.

Lied 350

1 - Kan ik in eigen kracht God dienen, het smalle pad zelfstandig gaan? Ben ik in staat mijn kruis te dragen, dagelijks achter Jezus aan? 

refr: Nee, niet ik maar Christus is het die mij daartoe de kracht verleend (2x)

2- Ben ik bij machte God te prijzen als mijn weg door woestijnen gaat? Ben ik in alle omstandigheden steeds tot trouwe liefde in staat?

3- Ben ik zo sterk dat ik door kan werken, ook als ik ontmoedigd raak? Ook al is geen mens mij dankbaar voor het vervullen van mijn taak?

Zeker dit laatste couplet was zeer treffend. Dit en een droom die nacht ervoor lieten me mijzelf afvragen waar ik alles voor deed. En vooral voor wie ! Voor mezelf of voor God? En als je eenmaal begint met jezelf dingen af te vragen, dan krijg je nog meer "aanwijzingen". Zoals lied 371 een week later.

Lied 371

1- Peil mij o God en weet mijn diepste grond. Toet mij o Heer en vind wat niemand vond. Kom met Uw licht dat iedere smet ontdekt, en ban dan uit wat nog mijn ziel bevlekt.

2- Hoor mij toch aan als ik mijn verlangen zeg. Hier ben ik Heer, neem al mijn zonden weg. Geef mij een geest die strijdend overwint en in de worsteling vrede en vreugde vind.

3 - Neem mij geheel en aan Uw beeld gelijk, dien ik U eeuwig in Uw koninkrijk. Geef me Uw bevel, bestem mij voor een taak. Maak mij een strijder voor Uw heilige zaak.

4 - Kom met Uw Geest die het levensvuur ontsteekt. O, wek mij op en schenk mij wat me ontbreekt. Kom met de kracht die het scheppingswerk herstelt, wijd me als apostel, vorm mij tot een held!

Hier is het het derde couplet wat eruit sprong voor mij.

Dit zijn zomaar wat teksten die je, die mij aan het denken zetten. Deed Jezus wat Hij deed om er zelf beter van te worden? Hij onderging de meest gruwelijke doodstraf! Het lijkt me niet dat je dat voor je plezier doet. 

Neem eruit wat voor jou van toepassing is en ga ermee bezig deze week, dat ga ik ook doen 🙂
zondag 20 september 2020

Bidden en vragen

 Bidden

Door de hele bijbel heen kunnen we lezen over bidden. Hoe we moeten bidden, wat we moeten bidden en ook waar we moeten bidden. In Lucas 11 bijvoorbeeld staat het Onze Vader beschreven door Jezus. Het Onze Vader heb ik al eens behandelt. 

Nadeel is natuurlijk wel dat je in het Onze Vader geen persoonlijke vragen of wensen terugvind. En ook die mag je natuurlijk bij God neerleggen. Je mag immers alles bij God brengen? Mattheüs 21:22 "Alles waar jullie vol geloof om bidden, zullen jullie krijgen" . Dus als je gelooft in wat je bid, dan krijg je het ook? Jacobus 4:3 geeft toch wel enkele bedenkingen aan: "Of jullie bidden misschien wel, maar dan krijgen jullie het niet omdat jullie verkeerd bidden. De reden dat jullie om iets bidden is namelijk verkeerd: jullie denken alleen maar aan jezelf."  Romeinen 8:26 geeft ons al een oplossing. "En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons. Want we weten zelf niet goed wat en hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt Zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken." We hebben de Heilige Geest dus nodig om ook met en voor ons te bidden. Wij mensen zijn te snel afgeleid. Dan gaan we weer lopen klagen dat bidden niet helpt en dat God niet luistert of zelfs niet bestaat. Maar als we dat gaan zeggen dan denken we niet echt na denk ik. 

1 Korintiërs 14:15: "Wat moet ik dus doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik moet God prijzen met liederen van mijn geest, maar Hem ook prijzen met liederen van mijn verstand." 

Bidden met je verstand is best moeilijk. Daarom hebben we dus ook de Geest nodig. 
En als je dit alles doet, krijg je dan wat je vraagt? 
Volgens Mattheüs 21:22 wel. Als je het vol geloof vraagt zal je ontvangen. Ik moet dan even denken aan Jezus, vlak voor het moment dat Hij gevangen genomen werd. Jezus was met enkele leerlingen op de berg Getsémané. Daar bad Jezus tot drie keer toe of God de beker van de dood aan Hem voorbij wilde laten gaan. Toch werd Jezus gekruisigd. Bad Jezus dan niet goed? Jezus wist al wat er ging gebeuren en tegen beter weten in bad Hij tot Zijn Vader om een andere uitkomst. Jezus wist dat het niet anders kon en geloofde dan ook niet dat het aders zou gebeuren, hopen misschien wel, maar Hij wist dat Hij zou moeten lijden om de mensen te redden. Dat het geen prettig vooruitzicht was lijkt me duidelijk. 

Dus zelfs Jezus vroeg drie keer iets en Hij kreeg geen antwoord. God liet hem niet weten dat Zijn gebed niet verhoord zou worden, God bleef stil. Stil tot na de dood van Jezus.

Als wij ergens om bidden dan weten we onbewust ook vaak wel dat het niet het juiste is om te bidden. Soms moet je niet bidden om niet gekruisigd te worden, maar moet je bidden om het op een zo goed mogelijke manier te volbrengen. Laat je hierbij leiden door de Heilige Geest, dat is immers de helper die ons door Jezus gegeven is. Maak daar dankbaar gebruik van.

Mattheüs 6 vanaf vers 5:

5Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de schijnheiligen: die bidden zo dat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Zij hebben hun beloning al. 6Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. 7En wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken. 8Doe niet zoals zij. Bedenk dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt!
9Bid daarom dit gebed:
Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. 10Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. 11Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben. 12Vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven. 13Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel. 14Want als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. 15Maar als u hen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven.


zaterdag 29 augustus 2020

Bruin, wit, zwart, rood, geel

 Kleuren

Hoe gaan we ermee om


Als pakketchauffeur heb ik elke dag te maken met kleuren. Veel pakketten hebben een 'standaard' verpakking zoals we die allemaal kennen, maar er komen steeds meer eigen creaties bij. Als chauffeur/bezorger van de pakketten ben ik het laatste stukje van de reis verantwoordelijk voor al die pakketten. Er wordt van mij verwacht dat ik met alle pakketten even zorgvuldig omga. Ongeacht de verpakking. Of er nu een bruin papier omzit of meer-kleurige feestverpakking, alles moet op dezelfde manier behandeld worden. Ik kan immers aan de verpakking niet zien wat erin zit? Meestal niet in elk geval. Een fiets is duidelijk, verpakking waarop staat wat erin moet zitten lijken ook duidelijk, al worden die ook wel hergebruikt om andere dingen te versturen. Kortom, de verpakking bied mij geen zekerheid over wat er in zou zitten. De inhoud kan anders zijn dan aan de buitenkant zou lijken te moeten zijn. 

Een kleine, lichtgewicht verpakking is makkelijk om te behandelen en af te leveren natuurlijk. Dat is geen probleem en gebeurt bijna achteloos. Een verpakking met wat meer inhoud moet al met meer aandacht behandeld worden. Je wilt immers niet dat het uit je handen valt en beschadigd. Een zware verpakking behoeft extra aandacht en misschien zelfs wel het gebruik van hulpmiddelen. Soms kun je het gewoon niet alleen en is er een steekwagen bijvoorbeeld nodig om het pakket naar zijn bestemming te krijgen.

Wat als we dit eens gaan leggen op de maatschappij?

We hebben mensen van allerlei kleuren. Is het nodig om die anders te behandelen? Of kan iedereen op dezelfde manier behandeld worden, ongeacht de kleur van de buitenkant?
Om te weten hoe je iemand zou moeten of kunnen behandelen moet je meer weten dan alleen hoe de buitenkant eruit ziet. Hoeveel bagage heeft iemand bij zich? Oftewel, hoe zwaar is de inhoud? Is het iemand die voor ons niet veel brengt? Dan hoef je er niet teveel aandacht aan te besteden. Dit betekend niet dat we brutaal of gemeen moeten doen, nee, we behandelen iedereen met respect. Je hoeft alleen niet te lang te blijven hangen. 
Is de inhoud wat groter en zwaarder dan moet je al wat voorzichtiger zijn in de omgang. Er is dan meer aandacht nodig en dat kan voor alle partijen best goed zijn.
Als de inhoud zwaarder is dan je zelf kunt tillen, haal er dan hulp bij. Schaam je je er niet voor. 

Als laatste is een label af en toe ook best handig. Elk pakket heeft een label met de standaard informatie. Een enkele keer heeft men op het label extra informatie aangebracht over hoe er met het pakket omgegaan moet worden. Soms omdat de inhoud breekbaar is, soms omdat het zwaarder is dan de meeste mensen kunnen of mogen tillen. Soms ook om het op een bepaalde plek neer te leggen.

Een label is niet zozeer om aan te geven dat het pakket anders is, maar meer hoe we er mee om moeten gaan. Handvatten voor de behandeling van het pakket. Kwestie van omdenken, niet het pakket is anders, maar wij moeten ons anders opstellen tegenover het pakket.....

Een goed weekend beste lezers.

zaterdag 1 augustus 2020

Angst, onmacht


Angst, onmacht?


Pandemie. Een woord dat we lang niet gehoord hebben. Een woord wat we tegenwoordig dagelijks horen. Dan wordt zo'n woord toch wel bedreigend. En dan al die regels die de overheid ons oplegt. Hoe durven ze eigenlijk? We kunnen als mens niets meer, Want gaat het nog om de ziekte? Of is het een middel zodat wij als burgers steeds minder bewegingsruimte krijgen?

Angst. Het is een raar gevoel. Soms laat het je beter opletten, vaak raak je gefixeerd op slechts enkele dingen die voor jou op dat moment bedreigend zijn. En waar je je focus legt.....precies.

Er wordt wel eens gezegd dat de mens het meeste bid als hij of zij geen uitweg meer ziet. Dat op zichzelf is al een mooi onderwerp om verder over te praten natuurlijk. Waar ging je als kind meestal naartoe als je in de problemen zat? De meeste mensen zullen hier als antwoord "mijn ouders" geven. Is het dan raar dat mensen in nood zich richten naar God? Nee dus.

Maar terug naar de angst. Ook al is het een natuurlijke reactie op ongewone dingen, toch is het niet nodig om angst te hebben. 

God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.
 2 TIMOTEÜS 1:7 BB
 
Dat zijn nog eens woorden. En niet alleen woorden. Kracht. Een krachtig woord, maar een actie die niet altijd even makkelijk op te roepen is. En liefde? Het woord kennen we allemaal, we gebruiken het ook allemaal, of misschien moet ik misbruiken zeggen. Maar leven met een geest van liefde? En zelfbeheersing? Het journaal is elke avond, elk uur gevuld met verhalen waarin geen van deze drie woorden voorkomt. Waar juist het ontbreken van deze drie woorden geleid hebben tot het verhaal wat men in het journaal wil vermelden. Want daar laten we immers het liefste de nare verhalen horen, de negatieve. Daarom tussendoor dan ook maar de oproep om samen verhalen van positiviteit te delen. 

Zoek naar jou gevoel van kracht, liefde en zelfbeheersing. Deel je positieve verhalen.


Laat ik afsluiten met 2 Korinthiërs 4:8:
We zijn wel in moeilijkheden, maar door zijn kracht zitten we nooit helemaal klem. We hebben wel raad nodig, maar door zijn kracht zijn we nooit wanhopig.

Gods Zegen. 

zaterdag 15 december 2018

Waarom

Waarom?

Waarom laat God al het slechte toe als Hij een God van liefde is?

God is de maker van hemel en aarde. De ontwerper van het universum. De ontwikkelaar van mens en dier. God is perfect en maakt geen fouten. Is perfect zijn eigenlijk wel leuk? Ik denk dan maar aan een kind dat het perfecte kado wil hebben. Alleen dat ene kado is goed genoeg, de rest kan er niet eens aan tippen. Als liefhebbende ouders probeer je je kinderen dat te geven wat ze willen hebben. Dus doe je moeite om juist dat ene perfecte kado te bemachtigen. Stel je voor je hebt het en je geeft het aan je kind. Het zal uitzinnig zijn van vreugde......voor een paar dagen. Daarna verdwijnt het in een hoek om daar langzaam onder het stof te verdwijnen.
Sommige ouders zal het niet eens opvallen dat hun kind er niet meer mee speelt. Anderen zullen het wel zien en denken"heb ik daar zoveel moeite voor gedaan? Daar hadden ze best wat langer plezier van mogen hebben, als ze maar eens wisten wat er voor nodig was om het te krijgen".

Mensen zijn inderdaad niet perfect. God heeft de mens gemaakt met een "foutmarge" zoals ik het noem. Met die foutmarge kunnen we zelf keuzes maken. We worden allemaal perfect geboren. De keuzes die wij in het leven maken veranderen ons. Soms veranderd onze persoonlijkheid, soms onze gezondheid of lichaamsgesteldheid. Wij veranderen door onze keuzes.

Het mooie is dat ondanks dat wij regelmatig verkeerde keuzes maken, de schepper en bedenker van ons mensen het ons niet aanrekent. We mogen fouten maken. Als we ze maar inzien en herstellen.

Dit was zo ongeveer wat mij tijdens het douchen in gedachten kwam. Water zuivert, de gedachten zijn even gewoon leeg. Die momenten zijn kostbaar.....probeer ze ook te vinden.

En nee, het is niet hetzelfde als de Nothing Box heren :)

zondag 1 juli 2018

Rusten !?

Rust

Vandaag ging het in de kerk over "rust(ig) onderweg". 

Over dat je als je op weg bent ook tijd moet nemen om af en toe uit te rusten. In elk geval een moment van rust moet pakken. Soms ook gedwongen.....Stel je rijd in je auto en je komt zonder brandstof te staan. Dan heb je een verplicht momentje van rust. 

Voor veel mensen is wandelen een vorm van ontspannen, van rust nemen van de dagelijkse drukte. Als ik naar een bepaalde club vrienden kijk die dichtbij staan, dan zie ik dat voor hen wandelen ook een stuk ontspanning is. Om dan tijdens die ontspanning nog eens extra rust te nemen om met elkaar over bepaalde zaken na te denken is gewoon een geweldig iets. Het rondlopen in de schepping van onze Heer geeft het lichaam veel energie. Niet vreemd ook natuurlijk, het lichaam is immers ook een onderdeel van dezelfde natuur.

Het leven is eigenlijk dezelfde reis.Vergelijk het met wandelen in onbekend gebied. Je volgt de bewegwijzering naar je bestemming. Tijdens de wandeling van het leven weet je misschien niet altijd wat je bestemming is, hoe weet je dan welk bord je moet volgen?

"Hoe heerlijk is het wand'len met de Heer,
langs wegen die ook heil'gen tot Zijn eer
vroeger gegaan zijn, reek'nend op Zijn Woord:
"Vrees niet, Ik leid u. Ga gelovig voort" 
lied 20

Niet altijd makkelijk. Als je over de Lange Duinen in Soest loopt, weet je dat als je weg bestaat uit diep, mul zand, je energie weggezogen wordt met elke stap die je neemt. Het helpt als je weet dat aan de andere kant van die bult mul zand een plaats is waar je even kunt zitten en wat kunt drinken, even op adem kunt komen. En het doel waar je naartoe gaat? Je kunt er niet altijd een naam aan geven, soms is het gewoon onduidelijk. 

"Iedere dag onderweg met de Heer weet ik mij veilig
wat wens ik nog meer!
Iedere dag leidt Hij mij aan Zijn Hand
zo kom ik thuis in 't Vaderland"
Lied 231

Misschien is het leven wel een soort dropping. We worden ergens op een weg gezet en de kunst is om op een goede manier weer thuis te komen. Onderweg kom je allerlei obstakels tegen, maar ook leuke dingen. Belangrijk is in elk geval dat we onderweg ook eens even tijd nemen om te genieten. Ga maar eens aan de kant van de weg zitten op een bankje. Kijk eens om je heen waar je eigenlijk bent en hoe het er precies uitziet. Is die prachtige natuur je al wel eens opgevallen? Of heb je altijd alleen het asfalt gezien waar je over reist? Is het je opgevallen dat er aan de kant van de weg nog ander leven is dat in zijn eigen tempo ook de juiste richting probeert te vinden. Je bent niet alleen in je zoektocht.

Samen even tot rust komen, samen praten over je reis tot nu toe geeft inzicht in het leven van anderen maar ook inzicht in de reis die nog voor je ligt. Hoe dan ook:

"God's weg is de beste, de beste altijd
God's weg is de beste, ga heen waar Hij u leidt.
Gehoorzaam Zijn roepstem, neem uw kruis op en volg Hem!
God's weg is de beste, de beste altijd."

refr. lied 148

"Natuurschoon rondom ons, de bloemen in 't veld
de vogels, de sterren in pracht ongeteld
en het zonlicht, de wolken, ja alles vermeld:
God's weg is de beste, altijd"
lied 148, 2de couplet


Succes op jullie reis en vergeet niet te rusten af en toe !!

zondag 24 juni 2018

Licht en water

Leven


Een boom.
Een boom is sterk. Is groot en machtig.
Een boom.
Een boom gelooft in het licht.
Zonder het licht zal de boom niet groeien.
Een boom weet dat en zal zorgen dat hij optimaal van het licht kan profiteren.

Een boom groeit door het licht. Groeit door water.
Licht en water geeft leven. Levend water.
Wat doet een boom met licht en water? Groeit hij alleen zelf?
Nee, van het water en licht maakt een boom zuurstof. Wat doet zuurstof? Het laat de rest van de wereld leven !

Sta ook in het licht.
Laat je onderdompelen in het levende water
Verspreid het leven wat je ontvangen hebt.


Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...