zaterdag 14 december 2013

Gezegend weekend


Weekend

Dagen van bezinning en rust
Dagen om met het gezin door te brengen
Dagen waarop de baas geen invloed op je heeft
Dagen voor 'nuttige' zaken.

Tijd voor vrouw en kinderen
Tijd voor ontspanning in de tuin
Tijd voor klusjes in en om het huis
Tijd.....tijd tekort.vrijdag 6 december 2013

Onderdrukking

Heersers beter dan 'het volk' ?

Vaak hebben we een vooringenomen beeld van heersers en leiders. Deze mensen staan boven 'de normale mens'. Ze wonen mooier, hebben meer geld, meer macht en zien er ook mooier uit als gewone mensen. Klopt dat beeld wel, of is er in de loop der tijd een verkeerd beeld geschetst van wat het eigenlijk zou moeten zijn?

Helaas is het tegenwoordig zo dat de leiders van deze wereld vaak moeilijk te begrijpen beslissingen moeten nemen. Soms kunnen ze niet anders. Vaak blijkt echter dat de beslissingen die ze nemen op de één of andere manier voor henzelf lang niet zo negatief uit pakken als voor 'het volk'. Moeten zij dan minder de lasten dragen? Kunnen zij minder verantwoordelijkheid nemen dan de gewone man? Is het die gewone man die altijd het juk moet dragen?

In Marcus 10 lezen we wat Jezus zegt over de heersers van die tijd. Als je het zo leest is er misschien niet eens zo heel veel veranderd.

Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn (Marcus 10:42-44)

Werkt dat überhaupt in deze tijd nog wel? Kun je het je nog wel voorstellen dat een leider dienend te werk gaat? Zo staat het vaak wel beschreven, maar doen ze dat ook nog? In verkiezingstijd verklaren ze dat vaak wel, maar nadat ze verkozen zijn kiezen ze toch vaak voor zichzelf, positieve uitzonderingen daargelaten. 

donderdag 5 december 2013

Spreuken aan de wand (3)

Zoek naar wijsheid

In de serie over spreuken zijn we aanbeland bij Spreuken 3.
Zoals bekend heeft Salomo het grootste gedeelte van het boek Spreuken geschreven. Het is dan ook niet vreemd dat het veel over wijsheid gaat. Salomo die alle wijsheid van God had gekregen.

In Spreuken 3 gaat het over liefde en trouw. En dan niet alleen in woord, maar ook in daden. Als je deze principes hanteert dan dwingt dat respect af, ook bij de mensen om je heen. Verder bepleit Salomo dat je alles aan God verteld. Let wel, álles. Ook dat wat niemand anders van je mag weten. God weet het al, maar het Hem zelf vertellen werkt als vergeving vragen. Anders gezegd: je brengt het in het licht. En wat in het licht is gebracht valt niet meer onder de autoriteit van het duister (Satan). Op die manier geef je volledig vertrouwen aan God en zal Hij je op je paden begeleiden. Verder zal het je geestelijk en lichamelijk gezond houden.

Spreuken 3:
9 Vereer de Here met wat je bezit en geef Hem zijn deel van je inkomsten.
10 Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip.

Toon dus niet alleen met woorden je liefde, maar handel er ook naar. Breng offers, geef een deel wat je van God hebt gekregen ook weer terug. God zal je rijkelijk belonen. Overal in de Bijbel kom je het 'zaai en oogst' principe tegen. Dat heeft niet alleen betrekking op geld. Zaai je onrust, dan oogst je geweld. Zaai je liefde, dan oogst je genegenheid. Zo simpel werkt het inderdaad wel. Gezegend zijn zij dit dit principe hanteren.

Net als dat je vader je wel eens terecht heeft gewezen, zo kan ook God je duidelijk laten weten dat je iets doet wat niet door de beugel kan. En dat is natuurlijk koren op de molen voor mensen die niets met het geloof hebben. God is toch liefde? Inderdaad, en liefde heeft wel eens een schop onder zijn achterste nodig om weer even wakker te worden. Daar is niks vreemds aan volgens mij. Salomon verwoordde het als volgt:

11 Mijn zoon, ga niet voorbij aan de tucht van de Here en laat de moed niet zakken als Hij je straft.
12 Want de Here straft degene van wie Hij houdt, net zoals een vader zijn zoon straft die hij liefheeft.

Vervolgens komt de schrijver weer terug bij wijsheid.
Wijsheid kun je ook zien als het Woord van God.
De verzen 13 t/m 35 gaan over wijsheid en wat het je op kan leveren. Een korte opsomming:

Als je wijsheid zoekt en vind dan helpt dat bij:

 • hoge ouderdom
 • rijkdom
 • aanzien
 • liefde
 • vrede
 • welzijn
 • geeft leven aan je ziel
 • zicht op je levensweg
 • eer
Lijkt mij een hele grote beloning !

Geduld

Geduld is een schone zaak

De laatste tijd zitten wij met ons gezin vaak te wachten op dingen of op antwoorden. We zitten in een tijd die je denk ik wel kunt betitelen als 'stilte voor de storm'. We weten dat er van alles gaat gebeuren en veranderen, alleen gebeurt het steeds maar niet. We zijn bezig om te verhuizen, we kijken naar een andere huurwoning in een andere stad. Nu is dat met de huidige prijzen niet altijd even eenvoudig, maar als je dan wat vind is het ook nog maar afwachten of je uitgekozen wordt. Het verhuizen heeft niet alleen met werk te maken, maar ook met de plaats waar onze huidige gemeente zich bevind. Daar willen we ook bij in de buurt zitten zodat we meer voor deze gemeente kunnen betekenen. Dat is toch een nobel streven dat ik. Toch laat een definitief antwoord nog op zich wachten.
En wat lees je dan in de Bijbel als je die openslaat?

Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. (Jacobus 1:2-4)


Standvastig, volhardend. Dat zijn andere woorden die ook wel gebruikt worden in plaats van geduld. Geduld heeft vaak iets dat je alleen maar hoeft te wachten. Lekker blijven zitten dan komt het vanzelf naar je toe. Standvastig en volhardend geven iets meer aan hoe het werkelijk is naar mijn idee. Geduld kun je hebben als je op een feestdag wacht bijvoorbeeld. Standvastig moet je zijn als je bijvoorbeeld wacht op een huis dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, en dat huis komt maar niet op je pad. Wel andere huizen die er een beetje op lijken, maar het net niet zijn. Ga je dan voor zo'n huis, of ben je standvastig in je geloof en vertrouwen dat het huis waar je eigenlijk op wacht toch langs komt als de tijd daar is?

Standvastig moet je dus zijn als je andere alternatieven geboden worden die nét iets minder zijn dat hetgeen waar je eigenlijk op wacht. Er wordt dan van je verwacht dat je volhard in vertrouwen. Zo ook met het geloof in God en het vertrouwen dat wat Hij voor je klaar heeft liggen ook daadwerkelijk aan je gegeven zal worden. 

Soms weet je niet wat je moet verwachten of wat God van jou verwacht. God is een levende God, Hij is geen beeld waar je tegen kunt praten en geen antwoord krijgt. God geeft antwoord als je Hem iets vraagt. Jacobus bevestigd dat ook.

Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven, Hij zal het u niet kwalijk nemen. Maar als u Hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden. (Jacobus 1:5-8)

Wees dus niet bang, vertrouw God en vraag wat Hij van je verwacht. Je moet alleen wel het antwoord willen horen. Stel geen vragen waar je het antwoord liever niet van weet. Overtuiging en standvastigheid, sleutelwoorden in het geloof. Maar ook sleutelwoorden in het leven van alledag.

Waarin wordt jou geduld het meest op de proef gesteld?

zondag 17 november 2013

God roept

Zou jij antwoorden?

Door de hele bijbel heen kunnen we lezen dat God Zijn mensen roept. De apostelen werden aangesproken door Jezus en zonder twijfelen gingen zij Hem volgen. In het oude Testament lezen we bijvoorbeeld over Noach, hij moest een ark bouwen. Noach deed dat. Jona werd geroepen om naar Ninevé te gaan. Jona wilde niet en probeerde weg te komen. God zorgde ervoor dat Jona wél zij opdracht uit ging voeren. 

In Exodus (3) lezen we dat Mozes bezig was met de dingen van alledag. Hij overzag de kudde van zijn schoonvader Jetro en bemoeide zich met zijn eigen zaken. Waarschijnlijk liep hij zoals altijd, een vaste route. Een mens houd van gewoonte, misschien had Mozes wel een vaste plek waar hij ging rusten. Bij de berg Horeb aangekomen veranderde zijn routine ineens. Hij zag iets wat hij anders nooit zag. Een struik die in brand stond. Wat volgt is bepalend voor de rest van het verhaal. Mozes ziet dat er iets anders is als anders, en hij onderneemt aktie door te gaan kijken bij het vreemde verschijnsel. God had een engel gestuurd en door middel van een brandende struik werd de aandacht van Mozes getrokken. Doordat de struik wél in brand stond, maar niét verbrandde, werd Mozes nieuwsgierig. Door die stap te zetten liet Mozes zien dat hij open stond voor dingen die anderen voor onmogelijk houden. Hierdoor kon God hem inzetten voor de opdracht die Hij voor Mozes had. Dat blijkt nog een keer als God Mozes roept vanuit de brandende struik. Zou jij naar die struik toegelopen zijn? Of zou je omgedraaid zijn en weggelopen? Iets wat ik heel goed zou kunnen begrijpen. Mozes liep nog iets dichter naar de struik toe en antwoordde de struik. Pas daarna maakte God bekend dat Hij het was en bedekte Mozes zijn gezicht.

'God roept alleen mensen die willen'. Iets wat je wel vaker hoort. Maar is dat ook zo? Wilde Mozes de opdracht van God aannemen? In het begin zeker niet. Mozes zocht allerlei excuses om het maar niet te hoeven doen. Het is ook niet niks om aan de heerser van een land te gaan vertellen dat hij alle slaven moet laten gaan. Mozes kwam met alle menselijke uitvluchten:

 • Dat kan ik niet, daar ben ik niet geschikt voor
 • Als ze vragen wie het mij gezegd heeft, wat moet ik dan zeggen?
 • Waarom zal men iemand als mij geloven?
 • Ik ben helemaal geen spreker, stuur iemand anders die beter kan praten!
 • Stuur alstublieft een ander!
Maar God stuurde Mozes op weg naar de Farao. "Ik ben bij je" zei God tegen Mozes. Dat was genoeg om te geloven en te vertrouwen. Vanaf dat moment is God altijd dicht bij Mozes geweest. 

God is ook dicht bij jou. Ook voor jou heeft Hij een taak te doen op deze aarde. Misschien heb je al wel eens een idee voor iets gehad, waarvan je dacht; 'Dat kan ik niet, daar ben ik niet geschikt voor', of 'Ik weet niet wat ik moet zeggen', of misschien hoop je wel dat een ander het voor je doet. Denk dan nog eens terug aan dit verhaal van Mozes. Ondanks al zijn bedenkingen (die van Mozes) ging hij toch op weg om de taak die God voor hem klaar had liggen, uit te voeren. In de wetenschap dat God bij hem zou zijn en hem zou helpen. 

Heb jij de roep van God al  beantwoord, of twijfel je nog?


donderdag 14 november 2013

Handboek voor het leven

Maatschappelijk nut

Hoe kunnen we de huidige maatschappij omschrijven? Wat zijn een paar steekwoorden die recht doen aan hoe het er nu in de wereld aan toe gaat? Ik ben zo vrij om er naar eigen inzicht een paar te noteren:

 • Gejaagd
 • Winstbejag
 • Egoïstisch
 • Gemakzuchtig
Zomaar een paar woorden die een heleboel van ons wel herkennen denk ik. En dan natuurlijk niet bij ons, maar bij een ander. Een gejaagd leven kennen we denk ik wel allemaal. Op tijd opstaan want we moeten ruim van tevoren op het werk zijn, en voordat we daarnaartoe kunnen gaan moeten de kinderen nog gewassen en aangekleed worden, moet er nog gegeten worden en misschien ook het vuilnis nog buiten gezet. En dan vergeten we bijna om onze lunch te maken. Als koerier ken ik die gejaagdheid ook maar al te goed. De mensen willen allemaal snel hun goederen hebben. Of het nu een t-shirt uit een online-shop is, of een machineonderdeel uit Verweggistan, het liefst allemaal voor negen uur 's morgens. Op die momenten kun je geen vertraging hebben. En toch......het verkeer op de weg zorgt daar wel vaak voor. Over het algemeen zijn dat soort situaties een voedzame voedingsgrond voor irritaties. En met dat rusteloze gevoel is het begin gemaakt van een groeiende geweldsspiraal. 

Irritatie -> Uitingen van boosheid (gebaren, woorden) -> Bedreiging (willen slaan) -> Geweld

Juist op deze moeilijke momenten kun je laten zien dat je een volgeling van Christus bent. Geloven is namelijk niet alleen maar met je verstand erkennen dat God bestaat, maar ook naar Zijn wil handelen. 

Jacobus 2:14-17
Broeders en zusters, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo’n geloof gered worden?  Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft en u zegt tegen hem:  ‘Het beste ermee, hoor! Vat geen kou en zorg dat je niet verhongert,’ is dat toch zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft?  Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos.

Het is dus niet de bedoeling om bijvoorbeeld alleen op zondag met het geloof 'bezig' te zijn. Luisteren naar de voorganger, vroom ja knikken en vervolgens weer naar huis gaan om de preek alweer vergeten te zijn voordat je de deur weer binnen stapt. Geloof is werken. Geloof is inzetten. Geloven is actief en niet passief.  Of zoals het in Mattheüs 5:15-16 beschreven staat, waar Jezus zegt:
Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.


Je moet dus letterlijk je geloof uitstralen. Handelen naar je overtuiging. En dat is actief, inderdaad. Het is soms hard werken en zweten. Soms is het gewoon moeilijk om vast te houden aan je geloof, zeker als er dingen gebeuren waarvan je zelf het goede nog niet van kunt zien. Hou dan het volgende in gedachten:

Jesaja 41:13
Ik houd u bij de rechterhand – Ik, de HERE, uw God – en zeg tegen u: 
wees niet bang, Ik ben hier om u te helpen.

zondag 10 november 2013

Wat wij ook doen (psalm 139)


In deze psalm kunnen we lezen hoe goed God ons kent. In het dagelijkse leven laten wij niet graag aan anderen zien we wij nu eigenlijk echt zijn. Niemand kent ons voor de volle 100%. Op welke manier dan ook, dragen wij voor de buitenwereld een masker. We leggen niet onze ziel en zaligheid zomaar open en bloot op straat. Daar zijn wij mensen zo goed in geworden, dat we het vaak niet eens doorhebben. "Maar ik ben toch een open boek voor iedereen, ik ben altijd eerlijk tegen anderen". En tóch weet niet iedereen alles van ons. En dat is maar goed ook. Soms kunnen we onze gedachten niet onder controle houden, en als we dan gelijk zouden zeggen wat we denken, dan hadden we veel meer vijanden denk ik zo. En wat lezen we in psalm 139?

Psalm 139:1-2
HERE, U ziet alles van mij,
U kent mij helemaal zoals ik ben.
U weet het als ik zit en als ik weer opsta,
vanuit de hemel weet U wat ik denk.

David geeft hier aan dat God álles van je weet. Hoeveel haren je op je hoofd hebt (Marcus 10:30). Ja, zelfs wat je denkt! Alles wat je denkt weet God. Dat is behoorlijk confronterend inderdaad. Er kan dus echt helemaal niets geheim gehouden worden voor God de Vader. 

Psalm 139:3-12
U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen.
Alles wat ik doe, is voor U bekend.
Elk woord dat ik uitspreek kent U al, HERE.
U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij.
Uw hand rust op mij.
Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen.
Het is zo wonderlijk, zo hoog.
Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw Geest,
waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten?
Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar.
Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten.
Zelfs als ik vleugels had
en ging wonen aan de andere kant van de zee,
zou ik U daar ontmoeten.
U zou mij vasthouden
en uw rechterhand zou mij stevig leiden.
Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen,
dan zou het nog licht om mij heen zijn.
Ook de duisternis kan niets voor U verbergen.
Voor U is de nacht net zo licht als de dag
en duisternis betekent niets voor U.

En het klinkt misschien hopeloos, maar vluchten kun je ook al niet. Zoals we in bovenstaande verzen kunnen lezen is alles al bekend en is God overal. En toch, en toch, ja toch houd God van ons! Het is inderdaad onmogelijk om zoiets te begrijpen. Als ik alles van een ander mens zou weten, zou ik dan van die persoon kunnen houden? Als ik zijn allerdiepste geheimen zou kennen?

Het is natuurlijk ook mooi als God overal is. Als je bijvoorbeeld een probleem hebt, hoef je dus niet naar een kerk te gaan om God te zoeken. Tegenwoordig is dat vaak ook lastig buiten de openingstijden.....Maar God is overal en altijd! Je kunt dus ook rustig op je kamertje gaan zitten en naar de Vader toe gaan. Dat geeft toch een zeker gevoel?

Maar hoe kan God dan zoveel van ons houden? Iedereen denkt toch wel eens verkeerde dingen, of doet dingen die eigenlijk het daglicht niet kunnen zien?

Efeziërs 2:4 
Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God.

God heeft ons genade gegeven. Met het sterven van Jezus aan het kruis zijn ook onze zonden gestorven. Wij mogen weer opstaan als nieuwe mensen. Dat betekend niet dat we niets meer hoeven te doen natuurlijk. We zijn vergeven, maar we moeten wel onze werken blijven doen.

2 Petrus 1:3-8
Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven, Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan zijn eigen wezen. Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Here Jezus Christus steeds beter te leren kennen.

Ondanks onze zondige natuur is God bereid ons alles te geven wat Hij ons beloofd heeft. Wat wij daar voor moeten doen? Onze eigen (aardse) verlangens opzij zetten. Vertrouwen op God. Zijn Woord is Waarheid. Hij heeft nog nooit een belofte gebroken en zal daar ook nu niet mee beginnen. Geef liefde aan medechristenen en wees een vriend. Help hen waar mogelijk, en doe dat ook voor niet-christenen. En ja, dat is moeilijk, Omdat wij ook vaak denken te weten wat een ander denkt. En daar worden we dan op zijn zachts gezegd niet blij van. Toch moeten we de ander lief hebben en liefdevol behandelen. Op die manier zal God zich steeds meer aan ons openbaren. Maar wat wij ook doen, er is niets wat wij kunnen doen om de liefde van God te vergroten, en er is ook niets wat wij kunnen doen om de liefde van God kwijt te raken. God heeft ons immers van de eerste vezel af gemaakt?

Psalm 139:13-16
U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt?
Mijn hele lichaam werd door U geweven.
Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt.
Alles wat U doet, is wonderbaarlijk.
Alles in mij getuigt daarvan.
 U zag elk van mijn botten,
terwijl zij in het verborgene werden gemaakt.
U zag mij al toen ik nog geen vorm had.
Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven.

Amen

dinsdag 5 november 2013

Vrouwen als voorganger?

In deze tijden is een onderwerp als deze riskant, en misschien 'licht ontvlambaar'. Vrouwen zijn immers gelijk aan de man, dus alles wat een man doet, kan een vrouw ook doen. Maar is alles wat kan, ook goed? We kunnen ook chemische wapens maken, maar is dat goed? We kunnen het hart van een mens opereren, maar is dat goed?

In de Bijbel wordt niet gesproken over vrouwelijke priesters. Wel een hogepriesteres, Izebel, priesteres van de afgod Baäl. Er zijn wel vrouwelijke profeten. Richteren 4 verhaald over de profetes Debora.

1 Timotheüs 2: 8-15
Daarom wil ik dat als mannen hun handen opheffen om te bidden, zij eerlijk en oprecht zijn, zonder enige twijfel of bitterheid in hun hart.  En de vrouwen moeten bescheiden zijn, nuchter en netjes in hun kleding en gedrag. 10 Gelovige vrouwen moeten opvallen door hun vriendelijkheid en goedheid, niet door opvallende kapsels, sieraden of dure kleren.  Vrouwen moeten nederig zijn en rustig luisteren naar wat hun geleerd wordt.  Ik laat niet toe dat een vrouw een man onderwijst of de baas over hem is. Zij moet zich in de samenkomsten rustig houden,  omdat God eerst Adam heeft gemaakt en pas daarna Eva.  Omdat Eva, en niet Adam, zich heeft laten verleiden en Gods gebod heeft overtreden.  Maar God zal haar daarvan bevrijden door haar vermogen kinderen te baren, als zij tenminste op Hem blijft vertrouwen en een rustig leven leidt, vol liefde en soberheid.

Hier vinden we dat een vrouw een man niet mag onderwijzen, en dat zij zich in de samenkomsten rustig moet houden. Paulus is daar heel duidelijk over. Misschien staat het in het derde boek nog iets duidelijker:

1 Timotheüs 3:2-3  Dit is belangrijk om te onthouden: als iemand graag een leidende rol in de gemeente wil hebben, is dat een goed verlangen. Wel, zo’n leider moet een goed man zijn en op zijn leven mag niets aan te merken zijn.
Er worden nog meer voorwaarden gesteld voor iemand die leider wil zijn, maar het gaat er nu even om dat hier alleen over een man gesproken wordt. (Al is een belangrijke voorwaarde ook dat de man zijn gezin onder controle moet hebben, hoe kan hij anders een gemeente leiden?)  Later in het boek wordt ook de vrouw genoemd, echter wordt hier de vrouw van de leider of helper bedoeld (vers 11). Ook zij moet zuiver zijn en van onbesproken gedrag.

In 1 Korinthiërs 11:3 staat dat Jezus hoofd van de man is en de man hoofd van de vrouw (gezin) en God is het hoofd van Christus. Dit wijst er niet op dat de man beter is, hij heeft alleen andere verantwoordelijkheden. En vrouw kan misschien spreken in de gemeente, maar kan geen voorganger zijn. Niet volgens de bijbel tenminste. Door emancipatie en feminisme gebeurt het misschien wel, maar het komt in de bijbel niet voor. Zij zullen dan ook niet blij zijn met vers 9: God heeft immers de vrouw voor de man gemaakt en niet de man voor de vrouw.

Efe 5:22-24 Vrouwen, voeg u naar uw man net zoals u zich voegt naar de Here. De man leidt zijn vrouw, zoals Christus zijn Gemeente leidt, Hij gaf zijn leven om haar te redden! Dus, vrouwen, u moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de Gemeente zich naar Christus voegt.

Dit houd nogmaals niet in dat de man beter is dan de vrouw. In vers 25-30 staat:
Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn Gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de Gemeente stralend voor Hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief. Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de Gemeente, zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken.
Dat is nogal een liefde die je aan je vrouw moet geven! Hier blijkt al wel uit dat de vrouw zeker niet minder is. De gemeente is ook niet minder als Christus, Hij gaf zelfs Zijn leven ervoor! Dan moet het toch wel wat waard geweest zijn. Zo moet de man ook naar zijn vrouw kijken. In vers 33 wordt het als volgt samengevat:
Voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer: de man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf en de vrouw moet haar man respecteren.Natuurlijk zullen er verschillende meningen zijn. ' Vroeger was het normaal dat de vrouw niet meedeed' hoor ik sommigen al zeggen. 'Dat is niet meer van deze tijd'. Geldt dat dan alleen voor dit onderwerp, of is de hele bijbel verouderd? Klopt de bijbel niet meer of zijn wij ergens in de geschiedenis een verkeerde weg ingeslagen? Was de wereld goed zoals God het heeft bedoeld of hebben wij mensen de wereld beter gemaakt in de loop der tijden? Is de bijbel voor christenen niet hét boek met alle antwoorden? 
Sterker nog, staat dit alles ook al niet beschreven in de bijbel bij de aankondiging van de eindtijd? 

maandag 4 november 2013

Vrouwen.....

Het schijnt de laatste tijd een nogal 'hot item' te zijn. Taken van vrouwen binnen een gemeente. Op 4 november jl. stond er ook een artikel op CIP.nl over een boek van dr. Almatine Leene. Binnenkort zal ik hier ook mijn ideeën spuien. Altijd goed voor discussies denk ik zo.

Hou deze blog maar in de gaten!

zaterdag 2 november 2013

Trouw - 12 jaar

Trouw zijn, getrouwd zijn. Het woord zegt het al. Als je trouwt hoor je ook trouw te zijn aan je partner. Ook volgens de bijbel. Vandaag 2 november 2013 zijn mijn vrouw en ik 12 jaar getrouwd. Natuurlijk met de nodige ups en downs maar nog steeds bij elkaar.
Ik hou nog steeds van mijn vrouw en ben ontzettend dankbaar dat God haar aan mij gegeven heeft. Ook ben ik heel erg dankbaar voor onze drie mooie dochters. Dank U Vader voor dit prachtige gezin!

vrijdag 1 november 2013

Taboe? Wil je erover praten?

Taboe

Er lijken tegenwoordig steeds meer taboe's boven tafel te komen. Meer en meer wordt er toch over gesproken en dan vaak ook nogal heftig. Het zijn vaak onderwerpen waar je alleen voor of tegen kunt zijn, een gulden middenweg is er niet. Zeker ook over onderwerpen die in de bijbel staan. Steeds weer roepen die onderwerpen discussie op, zeker als we de afgelopen decennia bekijken met alle veranderingen in de wereld. Hebben al die veranderingen de wereld verbeterd? Is de bijbel verouderd en achterhaalt? Of staat er toch nog steeds meer waarheid in dan een heleboel mensen willen zien?

Praten

Over dit soort onderwerpen praten gaat alleen als alle partijen open staan voor de ander. Natuurlijk hoef je je standpunt niet los te laten, maar proberen de ander te begrijpen scheelt vaak al een aardig stuk. In de meeste gevallen gaat het over maatschappelijk, sociale onderwerpen. Denk maar aan seksuele handelingen, taken van man en vrouw, opvoeding, gezinssamenstelling en zo kunnen we nog wel diverse onderwerpen op noemen. 

Zijn er onderwerpen waar jullie over willen praten? Of over welke onderwerpen ga je gewoon niet in discussie? 

vrijdag 18 oktober 2013

Bidden helpt toch niet?


Vanavond was mijn oudste dochter een boek (Strijd in je denken - voor kinderen. Van Joyce Meyer) aan het lezen. Opeens zegt ze tegen mij: dat is inderdaad wel een rare vraag. Natuurlijk vraag ik welke vraag ze bedoelt. Ze leest voor uit haar boek: " Bidden voor een repetitie, dat is raar. En het helpt toch niet." Mijn antwoord?

Dat is toch geen rare vraag? Je mag God alles vragen. 
Maar God helpt je toch altijd? Daar hoef je toch niet voor te bidden?
Je bid toch ook voor het eten? Terwijl je weet dat God het al gezegend heeft. Je mag altijd hulp vragen aan God. Stel je voor dat met alles wat jij wilt doen ik je ongevraagd ga helpen. Je pakt een fles drinken en ik pak het uit je handen om je te helpen de fles open te maken. Of je wilt wat lezen, en ik pak het boek om je te helpen en je voor te lezen. Zou je dat prettig vinden?
Nou nee, niet echt denk ik.
Dat denk ik ook niet. En je leert er niks van. Zo is het met God ook. God kan alles voor je doen, maar daar leer je niets van. God wil graag dat je eerst zelf moeite en inspanning doet om iets te leren. Als je je best doet en God dan om hulp vraagt, zal hij je zeker helpen. Het is niet zo dat als je er zelf niets voor wilt doen, dat je dan lekker makkelijk kunt zeggen, ach dan bid ik er wel voor en dan lost God het wel voor me op. Zo werkt dat dus niet. Eerst zelf proberen, energie erin stoppen en leren. Dan zal God altijd voor je klaar staan. Net als ik. Ik zal het je ook eerst zelf laten proberen, maar als het je niet lukt, zal ik je altijd helpen. Zeker als je het me vraagt.

Heerlijk als kinderen zo bezig zijn. Ongemerkt leren ze zelf niet alleen, maar onderwijzen ze ons als ouders ook nog eens! Een gezin: onmisbaar!dinsdag 15 oktober 2013

Spreuken aan de wand (2)

Spreuken 2

Hoe komen we aan wijsheid?
Ten eerste wordt het door God gegeven. Wijsheid is een gave. Net als andere gaven, is het niet gelijk te zien of te merken. Men moet het zoeken en verder ontwikkelen. Je moet er inzicht in krijgen en vervolgens moeite voor blijven doen om het te ontwikkelen.

Spreuken 2:3-5 Als je inzicht probeert te krijgen en er wijsheid in je woorden doorklinkt,
als je dat beschouwt als een zeer groot goed en moeite doet om het te verkrijgen,
zul je merken wat eerbiedig ontzag voor de HERE betekent. Dan zul je God werkelijk leren kennen.

Vergeet niet van wie je het gekregen hebt en houd God altijd in ere. Door Hem ben je wie je bent en bij Hem begint alles, dus ook wijsheid. Hij is de bron van wijsheid en verstand. [vers 6 Want de HERE is de bron van alle wijsheid. Uit alles wat Hij zegt, spreekt wijsheid en verstand.]

Vers 7-11 laat de voordelen zien van mensen die niet alleen wijsheid hebben, maar het ook gebruiken en begrijpen. Je blijft dan op de weg die God voor je vrijmaakt, en je leert wat rechtvaardigheid en eerlijkheid is. We worden opgeroepen om na te denken voordat we iets zeggen, dat zal ons beschermen. Beschermen van mensen die slechte dingen zeggen, of die het niet zo nauw nemen met de waarheid. Beschermen tegen mensen die er plezier aan beleven om andere mensen pijn te doen. Beschermen tegen mensen die je over willen halen om dingen te doen die niet horen. Beschermen tegen vrouwen die je willen verleiden met hun lichaam.

Wijsheid geeft je twee dingen:
Je hoofd wordt gevuld met verstand, hierdoor kun je kwaadsprekerij weerstaan.
Je hart wordt gevuld met de liefde van God, hierdoor kun je de lichamelijke verleidingen weerstaan van onechte liefde.

Heb ontzag voor God en ga actief op zoek naar wijsheid. Wijsheid heb je niet, je moet het ontwikkelen.

Want de Heer is de bron van alle wijsheid, uit alles wat Hij zegt spreekt wijsheid en verstand. 
Lees dus het Woord van God (de bijbel) dagelijks!

donderdag 10 oktober 2013

Spreuken aan de wand (1)

Spreuken

Het boek Spreuken trekt altijd wel mijn aandacht. Het is een boek waaruit blijkt dat de Bijbel ook nu nog actueel is. In dit boek vind je bijvoorbeeld diverse gezegden terug, die we ook nu nog steeds gebruiken. Als voorbeeld noem ik;

Spreuken 27:10 Verlaat uw vriend en die van uw vader niet, maar wendt u in tijden van tegenspoed niet tot uw broeder. Want een goede buurman is beter dan een ver familielid. (Een goede buur is beter dan een verre vriend)

Spreuken 28:10 Wie oprechten ompraat en op het verkeerde pad brengt, stort zelf in de kuil die hij voor hen groef. (wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in)

Spreuken 16:18 Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed voor de val. (hoogmoed komt voor de val)

Geschreven door Salomo, zijn deze spreuken bedoelt om de mensen wijsheid te geven. Salomo wordt gerekend tot de meest wijze koningen die geregeerd hebben. Hij mocht alles vragen wat hij wilde van God en Hij zou het hem geven. Salomo vroeg niet om rijkdom of macht, nee hij vroeg om wijsheid. En wijsheid kreeg hij. In Spreuken staan adviezen voor het leven van alledag. Spreuken 1 Waarschuwt ervoor om goed na te denken met wie je omgaat. Hebben we (bijna) allemaal niet eens meegemaakt in onze jeugd dat er mensen in onze vriendengroep vroegen of we meegingen naar bijvoorbeeld de supermarkt om daar wat 'drinken te scoren' ? En dan begrijpen we waarschijnlijk wel wat er bedoelt wordt. Of als we eens stapje verder gaan, het is bijna gewoon geworden om zelf je recht te halen bij een ruzie. Die rekening moet later wel even betaald worden en dan gaan we er gelijk maar met een paar man op af. Ruzies uitpraten? Wat is dat, praten? Tegenwoordig slaan we toch gewoon gelijk? Salomo schrijft in vers 10-19 dat je niet mee moet gaan met dit soort mensen. Laat je niet verleiden om hieraan mee te doen. Je weet dat het niet goed is om te doen, dat hebben je vader en je moeder je geleerd als het goed is. (vers 8-9) En als je toch aan dit soort dingen meedoet, wees dan ook bereid om de prijs ervoor te betalen.

Vers 20-33 klinken wanhopig. De wijze roept om gehoord te worden. Hij ziet het allemaal al gebeuren en wil de mensen waarschuwen tegen de gevolgen van de acties die ze doen. Mensen denk toch na voor je iets doet. Bedenk wat de consequenties kunnen zijn, niet alleen voor een ander, maar ook voor jezelf. Het lijkt dan tijdelijk misschien goed te zijn, maar geloof maar dat je de rekening altijd betaald. In die tijden wilde al niemand luisteren naar goede raad. "Ach man, waar bemoei jij je mee? Ik red het zelf prima, daar heb ik jou advies niet voor nodig!" Dat zei men toen, en dat zegt men nu nog. Met dien verstande dat als men dat iets te vaak geroepen heeft men tegenwoordig binnen de kortste tijd bij één of andere adviseur of counselor zit. Gratis advies wordt niet gewaardeerd, pas als je ervoor moet betalen kun je het vertrouwen. Dat is een beetje het gevoel wat er in deze maatschappij heerst. Mij lijkt het advies van iemand die er niet beter van wil worden, een stuk betrouwbaarder. Advies geef je ook uit liefde, uit medeleven. Als men consequent niet wil luisteren naar je advies, dan zul je als ze je er later om vragen het juist niet geven. 

Maar vergeet niet:
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER      (Spreuken 1:7)


dinsdag 8 oktober 2013

Het kaf van het koren scheiden (Psalm 1)


Psalm 1


1 Gelukkig is de mens
die in de wandeling niet luistert
naar de raad van slechte mensen,
die niet blijft stilstaan
op de weg van de zondaars
en vermijdt te zitten
bij hen die met God spotten.

In vers 1 kunnen we lezen dat we goed op moeten letten dat we ons niet nadelig door anderen laten beïnvloeden. Hou vast aan je geloof en vertrouwen, dan is er geluk voor je weggelegd. Natuurlijk kom je ook uitdagingen tegen, of wordt je opgehouden door problemen, de kunst is om ook dan te blijven geloven en standvastig te zijn zodat je je weg gewoon kunt vervolgen. Laat je ook niet door mensen die je goed kent van de hoge weg afhouden.

2 Integendeel, het is voor hem een vreugde
te doen wat de HERE van hem vraagt,
dag en nacht is hij bezig met zijn woord.

Wees blij om de wil van God te doen en verdiep je in Zijn Woord. En niet alleen op zondag, zoals hier staat beschreven, maar elke dag, dag en nacht. 

3 Hij lijkt op een boom
die aan de oever van een beek staat.
Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt,
draagt hij volop vrucht
en zijn bladeren verwelken niet.
Alles wat deze mens onderneemt,
is een succes.

Als je leeft in geloof, dan zul je groeien als een boom. Niet een boom die op een dorre vlakte staat, maar als een boom aan de kant van een oever. Voedzame grond rondom de wortels waardoor je goed kunt groeien. De wortels kunnen diep de grond in, zodat je ook in moeilijke tijden standvastig kunt blijven staan. En wat is er mooier dan een boom die in volle bloei staat. Een boom die in bloei staat heeft een volle kruin met bladeren waar mens en dier onder kunnen schuilen, even bij kunnen komen. Ook kan deze boom veel goede vruchten dragen. En ondanks dat deze boom ook moeilijke tijden heeft gehad en zal hebben, hij groeit wel. Zo ook een mens die leeft in geloof met het Levende Water. Er zijn geen garanties dat je niet in een storm terecht komt, wel kun je erop vertrouwen dat je wortels sterk genoeg zijn om te blijven staan.

4 Bij de zondaars ligt het echter anders!
Die waaien uiteen als het kaf in de wind.

Kaf is het dunne vliesje wat om het graan zit. Na het oogsten werd het in de lucht gegooid en het kaf was zo licht dat het wegwaaide. De graankorrel valt naar beneden, gescheiden van het nutteloze kaf. Als je geen rotsvast fundament hebt, ben je net als het kaf. Je waait met alle winden mee en je zoekt de weg van de minste weerstand. Je kunt er zeker van zijn dat je, terwijl je meewaait met de wind, diverse malen je hoofd flink gaat stoten.

5 Op de dag van het oordeel
zullen zij niet veilig zijn,
zij kunnen dan immers niet standhouden
te midden van Gods trouwe volgelingen!

6 Want de HERE
leidt de wegen van zijn volgelingen,
terwijl de weg van de goddelozen
rechtstreeks naar de afgrond voert.

Op het einde zal het kaf alle kanten opwaaien, terwijl de bomen standvastig op goede bodem zullen blijven staan. 

Een hele mooie psalm zo aan het begin van al deze psalmen. 

zondag 6 oktober 2013

Bemoediging

Brief van Apostel Paulus aan Timotheüs. (Geestelijk kind van Paulus)

In deze brief vielen mij een aantal dingen op.

Vers 6:
Daarom dring ik erop aan dat je de gave van God, die je ontving toen ik je de handen oplegde, zult ontwikkelen.

Kreeg Timotheüs zijn gave pas toen Paulus hem de handen oplegde? God geeft iedereen toch vanaf zijn geboorte al talenten en gaven mee? Of worden die gaven 'vrij gezet' en 'geactiveerd' met het handen opleggen? Of is het 'handen opleggen' niet meer van deze tijd?

God heeft mij aangesteld als apostel en leraar om zijn boodschap te verkondigen. (vers 11)

Hier geeft Paulus aan dat hij meerdere bedieningen behartigd. Hij is apostel, alsook leraar. Hij start dus een gemeente daar waar God wil dat hij dat doet, én hij onderwijst de mensen in het Woord van God. Daarnaast is het noodzakelijk om, Timotheüs in dit geval, op te leiden zodat hij de taken van Paulus over kan nemen als Paulus weer verder moet. Of niet in staat is om zijn taken uit te voeren. Zoals op het moment dat hij deze brief schreef, en in de gevangenis zat.
Hij bemoedigd Timotheüs om juist dat te vertellen wat hem geleerd is, en ook niet te ontkennen dat hij een vriend van Paulus is, ook al zit hij nu in de gevangenis. Schaam je er niet voor, zegt Paulus.

Vers 13 en 14:
Houd vast aan de waarheden die ik je geleerd heb, de waarheden over het geloof en de liefde die Christus Jezus geeft.  Waak over de schat die de Heilige Geest die in ons woont, ons heeft gegeven.

Als waarheden geeft Paulus hier geloof en liefde. Hij noemt het zelfs de schat van de Heilige Geest. En die Heilige Geest woont al in ons. Daar kun je ten alle tijden op terug vallen, en nieuwe inspiratie uit halen. Als je er maar voor open staat.

Leef in geloof, handel uit liefde

zondag 29 september 2013

Strijd tussen de bomen

Afzien met een opdracht

Iets meer als 50 personen, mannen en vrouwen, zich een weg banend door de mooie natuur in de omgeving van Amersfoort. Zweet op het voorhoofd, schrammen op de armen, spiedende ogen zoekend naar het volgende lintje.

Struggle4Bibles Walk 2013

Op zaterdag 28 september jl. zijn al deze mannen en vrouwen gestart aan de derde editie van Struggle4Bibles Walk. 15 of 25 kilometer lopen met een rugzak door de bossen van Amersfoort. Op de route zijn ook een aantal hindernissen uitgezet om het nog iets lastiger te maken. Waarom deze sponsorloop gehouden wordt, kun je het beste nalezen op de site van Struggle4Bibles zelf. Onderaan de blog zal ik hun link plaatsen.

Dit jaar heb ik voor het eerst zelf meegedaan met een vriend van mij, Randy. We hebben samen getraind en samen deze loop gelopen. De tocht zelf hebben we met drie personen gelopen, dat was de minimale grootte waaruit een groep moest bestaan. Jeffrey is toen bij ons gekomen om de groep compleet te maken.

Samen hebben we heel veel plezier gehad tijdens het wandelen, maar ook tijdens het overwinnen van de hindernissen. Er was een hele mooie route uitgezet door hele mooie natuur. Van dichte bossen tot open zandvlaktes waar het mulle zand je op je plek vast probeerde te houden. Een extra uitdaging vormde soms het ontbreken van lintjes die de route aangaven. In de loop van de dagen ervoor waren die door andere mensen weggehaald. Gelukkig was er altijd iemand bereikbaar die wist welke kant we op moesten.Wij hebben de route van 15 kilometer gelopen. Na ongeveer 9 kilometer kwamen we bij de 'pleisterplaats'. Daar was voor voldoende drinken en lekkers gezorgd. Muesli repen, energiedrankjes, melk, dextro, je kunt het zo gek niet verzinnen. Er was aan alles gedacht. Het mooie is natuurlijk dat je dit allemaal doet met mensen die overtuigd zijn van het werk dat ze doen. Het verkondigen van het Evangelie en er op deze manier een behoorlijk steentje aan bijdragen om in dit geval bijbels te verspreiden over de hele wereld.

Het is zeker de moeite waard om volgend jaar ook mee te doen. Hou de website in de gaten of kijk op de facebook of twitter pagina's. Ik hoop jullie volgend jaar daar ook te zien, of anders dat jullie kunnen sponsoren.

Het is gedaan.

De tocht is gelopen, hindernissen overwonnen en geld opgehaald zodat ze kunnen beginnen met het verspreiden van het Evangelie. Het was heerlijk om te doen. Ik wil ook vanuit deze plek alle vrijwilligers bedanken die hier zo hard aan meegewerkt hebben. Mensen die de hindernissen opgebouwd hebben en er de nacht van tevoren bij geslapen hebben in het bos. Deze mensen verdienen ook alle respect en waardering!
Hier vind je de site van Strugggle4Bibles
Hier vind je de site van Bible league

vrijdag 27 september 2013

Struggle.....live

28 september 2013.......mooi wandelweer......wandelschoenen......volle rugzak.......diverse hindernissen die klaar staan om de 'struggelaars' onderuit te halen.........

Spannend? Volg mij dan tijdens de Struggle4Bibles. Ik ben te vinden op:

twitter @HarrySchuurman http://twitter.com/HarrySchuurman (kijk ook op @Struggle4Bibles )
en op 


zondag 15 september 2013

Waarheid


1 Petrus 3:8a-9 "Leef met elkaar mee en houd van elkaar. Wees vriendelijk en nederig. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar zegen hem juist. Want dan zal God ons zegenen, daartoe heeft Hij ons geroepen."

Dit blijft een moeilijk stuk voor ons mensen. Zeker als mensen onwaarheden tegen jou of over jou vertellen, dan nog moet je voor deze mensen bidden. Het is zo  makkelijk om gelijk met een tegenaanval te komen. Petrus kon dat ook heel goed voordat zijn leven veranderde doordat de Heilige Geest in hem kwam. We hebben allemaal wel eens gehoord van de uitdrukking : "tot tien tellen voordat je reageert". Dat is inderdaad vaak wel het beste.

1 Petrus 3:10-12 ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

Hier gaat Petrus eigenlijk nog een stapje verder. Het blijft er dus niet bij om alleen te bidden voor die mensen, maar je moet ook 'vrede nastreven'.  Hier wordt een werkwoord gebruikt wat dus inhoud dat er een aktie van je verwacht wordt. En niet alleen een biddende aktie. Probeer daadwerkelijk vrede te houden tussen de partijen. Misschien lukt het niet, maar God vraagt van ons om het wel te proberen. En natuurlijk zelf geen leugens verspreiden, maar dat moet al voor zich spreken denk ik. 

13 Wie zal u kwaad doen, als u zich inspant voor het goede? 

Als je zelf geen aanleiding geeft dat mensen je nadelig behandelen, zal dat ook minder snel gebeuren. En gebeurt het toch, laat je dan niet afschrikken door dreigementen, of je in verleiding laten brengen. Vertrouw op Christus (vers 14 en 15). Probeer zelf wel zo goed mogelijk volgens Gods wil te leven, dan kan men weinig kwaads over je zeggen. Natuurlijk kunnen we niet allemaal perfect leven, maar leven volgens Gods Woord betekent ook dat je vergeving vraagt als het een keertje niet lukt. Je zonden belijden hoort er ook bij. 

Geloven is niet iets wat je binnen je eigen huis doet. Geloven is een manier van leven. Je leeft ook buiten je huis, denk maar aan je werk, school, omgang met buren, vrienden, familie. Ook daar is je geloof. geloof is geen jas die je alleen aantrekt als het koud is. Geloof is je vel, dat heb je altijd bij je. Het beschermt je van invloeden van buitenaf, maar het laat ook aan de buitenwereld zien dat je gelooft. 

Ook Jezus heeft gezegd dat als je in onenigheid leeft met iemand, dat in de weg staat tijdens het bidden naar God. In Mattheüs 5:23-24 geeft Jezus aan dat als men zich herinnert dat er iets nog niet is uitgesproken met een ander, hij dat eerst moet doen alvorens een offer te brengen. Daarnaast staat er diverse keren in de Bijbel dat je niet altijd naar een ander moet kijken, maar ook jezelf kritisch moet beoordelen. 

Zie Mattheüs 7:1-5
Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit? Hoe kunt u dan zeggen: “Kom, ik zal die splinter even uit uw oog halen”? Met die balk in uw eigen oog ziet u immers niets? Hoe kunt u dan uw broeder helpen? Huichelaar! Zorg eerst dat die balk uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u tenminste wat u doet, als u die splinter uit het oog van uw broeder haalt.

Of Lucas 6:40-42
Een leerling is niet meer dan zijn leraar. Als hij alles van hem heeft geleerd, is hij hoogstens gelijk aan zijn leraar. Waarom maakt u zich druk over de splinter in het oog van een ander terwijl in uw eigen oog een balk zit? Hoe durft u te zeggen: “Kom, ik zal die splinter wel even uit uw oog halen,” terwijl u de balk in uw eigen oog niet eens ziet? Huichelaar! Haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan ziet u misschien scherp genoeg om die splinter uit het oog van de ander te halen.

Kijk dus eerst naar jezelf en oordeel niet over een ander. Waarom oordelen we dan toch over anderen? Het is voor ons gevoel veiliger om over anderen wat te zeggen, zodat we niet zien waar we zelf tekort in schieten. Het is altijd confronterend om te ontdekken dat je zelf iets niet helemaal goed doet of gedaan hebt. Onthoud dat het groei brengt als je kritisch naar jezelf kijkt. 

Het is beter goed te doen en ervoor te lijden als God dat wil, dan kwaad te doen. (1 Petrus 3:17)

donderdag 12 september 2013

Hoe lang nog


Hoe lang nog?

Vader hoe lang moet ik nog worstelen op deze aarde? 
Hoe lang nog voordat ik weer thuis mag komen? 
Vader ik heb heimwee. Ik wil naar de rust van Uw huis. 
Wilt U mij helpen om de tijd die ik hier nog moet zijn, sterk te zijn, om vol te houden. 
Standvastig te zijn en mij niet te laten misleiden. 
Vader wanneer mag ik naar huis?

Soms geeft God je al een bemoediging voordat je weet dat je die nodig hebt. Het stukje hierboven heb ik in de middag geschreven. Die ochtend toen ik wakker werd, stond er het volgende Bijbelgedeelte op mijn telefoon, waarvan ik toen nog geen idee had dat die voor mij zo toepasselijk zou zijn:

Hebreeën 10:35-36  
Laat de moed niet zakken,
 want als u de Here trouw blijft, krijgt u een grote beloning. 
U moet volhouden om de wil van God te doen. 
Als u dat doet, krijgt u wat Hij heeft beloofd.

zaterdag 7 september 2013

Eenvoudig eenvoudige

Psalm 116:6  de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

Het woord eenvoudig klinkt makkelijker dan dat het in de praktijk uitwerkt. Alles lijkt eenvoudig.
Toch denken we nog steeds te moeilijk. Waarom moeten we een grote auto hebben? Waarom moeten we veel verdienen en dus ook veel werken? Heeft ons gezin aan geld alleen genoeg, of hebben ze ook liefde van beide ouders nodig? Is het leven wel zo eenvoudig of toch niet? Maakt geld en rijkdom echt wel gelukkig?

Spreuken 16:19  Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen.

Als mensen jong zijn, kind zijn, dan zijn ze met weinig tevreden. Hoe vaak zie je niet dat een kind dat zijn eerste verjaardag viert, meer bezig is met het inpakpapier als met het cadeau zelf ! Ik ben dan geneigd om te vragen waar het dan fout gaat in het leven. Kijk maar eens als ze tien jaar ouder zijn. Dan is het papier het eerste wat de hoek in gaat. En als je er weer tien jaar bij doet, dan veranderd het verlanglijstje ook weer drastisch. 

De schoonheid van eenvoud
Prediker 7:29  Alles wat ik vond is dit: de mens is een eenvoudig schepsel. Zo is hij door God gemaakt, maar hij heeft talloze gedachtespinsels.

In dit gedeelte uit Prediker lezen we ook terug dat we eenvoudig beginnen, en door onze eigen gedachten gaan we - plat gezegd - moeilijk doen. Niet dat nergens over na hoeft te denken, maar de plannen die we maken gaan vaak  net iets verder dan we aan kunnen. Hierdoor creëren we voor onszelf een extra stress factor. Meerderen trouwens. Als we ons doel niet lijken te halen komt er ook nog eens tijdsdruk bij. We voelen ons minderwaardig, want we hebben óns doel niet gehaald. En als ik je dan vraag of dat doel wat jijzelf gesteld hebt, realistisch was en überhaupt wel het doel dat voor jou weggelegd is? Zijn we dan nog steeds zo standvastig in onze keuze? Wij kunnen wel een mooi groot huis willen hebben, maar wat als je doel is om andere mensen te onderwijzen op een plek waar je blij mag zijn met een 2-kamer appartement? Heb je dan ook gefaald als je gehoor geeft aan dat doel, die roeping?

We zijn maar eenvoudige mensen. Laten we het leven niet moeilijker maken dan nodig is. Zelf heb ik de ervaring dat als ik ergens tegenop zie, dat ik het tegen de Vader, tegen God vertel. Ik leg de situatie dan in Zijn handen. Dat betekend niet dat ik helemaal niets meer hoef te doen, maar het is wel zo dat het de druk wegneemt. Je hebt het de Vader verteld, Hij zorgt voor de rest. En denk je nu :" Tja, das lekker makkelijk" , dan kan ik alleen maar zeggen : "Inderdaad. Wij zijn maar eenvoudige mensen, en we houden van makkelijk. In de Bijbel staat voor elke situatie wel een antwoord. Waarom dan zelf weer eens het wiel uitvinden?"

Psalm 19:8 De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.

zondag 1 september 2013

Wie moet je nu volgen?

Kennen jullie dat gevoel ook? Op een gegeven moment gebeurd er zoveel om je heen dat je soms even de weg een beetje kwijt bent. Iedereen verteld van alles en wat is eigenlijk waar?

Waar veel mensen in de val lopen, is dat men 'mensen' gaat volgen in plaats van Jezus.
Christus is ons voorbeeld, niet de mensen die over Hem vertellen. Hoe goed zij hun best ook doen, ook dat zijn mensen die het fout kunnen hebben. Laat je leiden door God en Zijn Zoon Jezus. Op die manier zul je je doel behalen.

Natuurlijk is het goed om voeding van andere mensen te krijgen, maar blijf het wel zelf toetsen aan de Waarheid. Blijf niet passief luisteren naar anderen, maar controleer ook zelf in de Bijbel of het ook inderdaad zo beschreven staat. Naar mijn idee zakt het geloof steeds verder weg omdat mensen vaak blindelings maar aannemen wat er verteld wordt, en zelf niet meer de moeite nemen om het na te lezen. 
Efeziërs 5:1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft
Efeziërs 15-17 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.

Dat laatste is natuurlijk wel heel erg moeilijk. Proberen te begrijpen wat de Heer wil. Hoe kom je daar achter? Daar heb je toch juist andere mensen voor nodig? 
Andere mensen kunnen je een zetje in de richting geven (als ze door God aangestuurd worden) maar je moet de uiteindelijke richting toch van God zelf horen. Hij spreekt tegen iedereen, dus ook tegen jou. Vaak denken we dat we niet goed genoeg zijn en dat God daarom niet tegen ons spreekt. Dan heb ik nieuws voor je, Hij spreekt ook tegen jou ! Je moet er soms alleen even de tijd voor nemen. God heeft ons allemaal gemaakt, en nog wel naar Zijn evenbeeld, en dan zou Hij niet met jou praten? Dat is hetzelfde als dat jij geen woord tegen jezelf zegt. Omdat degene die tegen jou praat (jij dus) meer waard zou zijn als degene die luistert (jij dus). Als ik het zo zeg klinkt het niet echt logisch toch? Dus God spreekt ook tegen jou!

Neem de tijd om naar de Vader te luisteren, en volg Hem. Laat je verrassen door wat er dan allemaal kan gebeuren in je leven !

Ellebogenwerk

Spreuken 3: 31-32
Wees niet jaloers op iemand die met ellebogenwerk in deze maatschappij vooruitkomt. Dat mag geen voorbeeld voor je zijn. Van zo iemand heeft de HERE een afkeer. Vertrouwelijk omgaan doet Hij alleen met mensen die oprecht zijn.

Komen we dat allemaal niet bijna dagelijks tegen?
Mensen op het werk die eerder promotie maken, mensen die een baan krijgen die jij had willen hebben, en dat alleen omdat ze zich naar voren geduwd hebben. Jij bent beter gekwalificeerd, maar omdat je het niet aan de grote klok hangt wordt je voorbij gelopen door anderen die er niet moeilijk over doen om zichzelf aan te prijzen. Soms kan dat best heel frustrerend zijn. De kans is ook groot dat je de volgende keer zelf ook wat breder gaat staan en jezelf wat meer op de voorgrond gaat zetten. Het is moeilijk om er in zo'n situatie over na te denken, maar onthoud dat de Vader niet kijkt naar wie vooraan staat.

Weet dat het helemaal niet nodig is. In elk geval niet bij God de Vader. "De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de eersten zijn". Met je ellebogen werken heeft hier dus juist een averechts effect.

Wat is het omgekeerde van ellebogenwerk? Omarmen ! Wat is het gevolg van omarmen? Respect en liefde. Waar ellebogenwerk afgunst en boosheid veroorzaakt, breng je met omarmen respect en liefde.

Als iemand zich met de ellebogen naar boven werkt, omarm hem of haar dan. Dat weerhoud ze er ook van verder naar boven te klimmen.

zondag 4 augustus 2013

Volg het voorbeeld

Wat is mijn doel in het leven?

Dat is de vraag die ongeveer iedereen zichzelf wel eens stelt in het leven, gelovig of niet.
Het antwoord is soms net zo moeilijk als dat het eenvoudig is. Jezus heeft diverse keren een doel voor ons neergezet. Hebben wij allemaal hetzelfde doel dan? Ik denk dat wij uiteindelijk allemaal inderdaad hetzelfde doel hebben: een eeuwig leven bij God de Vader. Dan is natuurlijk de volgende vraag: hoe bereik ik mijn doel? En dat is voor iedereen denk ik nou net weer even iets anders.God heeft je gemaakt met een bedoeling, al ver voordat je geboren was. Voordat Jezus uitgeleverd werd, probeerde Hij de discipelen iets duidelijk te maken. Hij waste hun voeten, iets wat alleen een dienaar deed. Nadat Hij dit gedaan had zei Hij: Want Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, volg Mij hierin na. Luister goed, een knecht is niet de meerdere van zijn baas en een boodschapper niet van wie hem gestuurd heeft! (Johannes 13:15-16). Iedereen is dus gelijk. Niemand is beter dan een ander. Voel je niet beter dan een ander, maar wees bereid om een ander te dienen. Door te dienen wordt je niet minder. Wij moeten dus het voorbeeld van Jezus volgen, en dan wordt niet alleen het voeten wassen bedoeld, maar moeten we kijken naar het hele leven van Jezus. Hoe Hij op situaties reageerde. En dat gaat dan niet alleen over het alom bekende 'andere wang toekeren'. Jezus was niet altijd passief bezig. Denk maar eens aan het verhaal dat Hij de handelaren uit de tempel gooide, letterlijk. Hij maakte het huis van Zijn Vader schoon op dat moment. En dat deed Hij niet bepaald zachtzinnig. Het is dus niet verkeerd om op de juiste tijden van je af te bijten en duidelijk te maken dat er grenzen zijn.

Hoe bereik je dan je doel? Voor de één is dat het uitdragen van het evangelie, voor de ander is dat er gewoon zijn voor iemand die een luisterend oor nodig heeft. We hebben allemaal een andere taak, met uiteindelijk hetzelfde doel. God, de Vader, heeft u uitgekozen, omdat Hij u al lang tevoren kende. De Heilige Geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden. Ik wens dat u meer en meer de genade en vrede van God zult ontvangen. Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven.  Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen.  Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen. (1 Petrus 1:2-5) 

zaterdag 20 juli 2013

In het licht van de waanzin

Waanzin, we kennen het woord allemaal. Zoals bij zoveel woorden in onze taal heeft het meerdere betekenissen. Het kan zowel positief als negatief worden gebruikt. Wie roept er niet eens ' waanzinnig' als er iets ongelooflijks gebeurt. Of juist negatief als iemand iets doet wat je je niet voor kunt stellen.
Mensen kunnen waanzinnige dingen maken. Denk maar eens aan de Titanic. Nog nooit was er zo'n groot schip gemaakt. Kijk vervolgens eens wat ermee gebeurde: een waanzinnige grote tragedie. Ongelooflijk. Een toch is het waar.
In de bijbel staan ook waanzinnige verhalen. Ongelofelijke verhalen. Eén van de bekende verhalen gaat  over de opstanding Jezus Christus. Maar er staan zoveel verhalen in.

Een van de eerste verhalen gaat over de schepping. Iedere christen leest ook het boek Genesis. En daar staat toch echt in dat God de aarde gemaakt heeft. Niet een uit het niets ontstane knal, maar een geregisseerde opbouw van de aarde. 

©h.schuurman 2013
Als we de evolutie gaan bekijken dan wordt alleen één bepaald organisme bekeken. Die veranderd naar verloop van tijd en past zich aan. Vaak gaat het dan over dieren. Hoe zit dat met bomen? Zijn die in de tijd ook veranderd? Of zijn die altijd gelijk gebleven? Hoe zit dat met gras? Is dat altijd hetzelfde gebleven? Als ik bijvoorbeeld naar de zaden van bomen kijk, dan heeft het niet veel zin als alleen die bomen veranderen. Zij vallen op de grond om daar wortel te kunnen schieten. Als de bomen moeten veranderen, dan is de kans groot dat ook de ondergrond, de voedingsbodem moet veranderen. Het evolueren van één boomsoort zou dan alleen kunnen gebeuren, als zijn omgeving op dezelfde manier evolueert. Hoe gaat hij anders groeien? De boom migreert in elk geval niet zomaar naar een ander continent. Tenzij bomen vroeger ook benen hebben gehad natuurlijk. 

We kunnen in elk geval zeggen dat de aarde er vroeger anders uitzag als nu. De vochtigheid was anders. Zoals in de bijbel beschreven staat (Genesis 1:6) was er water op de aarde, maar ook boven, aan de hemel. Later werd het water onder de hemel gescheiden in water en land. Het water aan de hemel bleef daar dus. Dit geeft al een heel ander klimaat dan dat we nu kennen. Lees de rest van Genesis maar rustig door, en laat het op je inwerken. Als je dat gelezen hebt, kun je vast de volgende vraag wel beantwoorden:

Hoe kun je na het lezen van Genesis als christen nog zeggen dat je gelooft in de oerknal?

Wat kan het motief zijn van iemand die zich christen noemt, om niet in de bijbel te geloven? Dat klinkt aardig waanzinnig of niet? 

Als je naar de natuur kijkt, dan is alles zo mooi op elkaar afgestemd. Elk deeltje heeft invloed op welk ander deeltje dan ook. Niets kun je los van elkaar zien. We zijn allemaal met alles en iedereen verbonden. Net als dat een schilder verschillende schilderijen kan maken, toch blijft zijn stijl hetzelfde. Zo is het ook met het ontwerp van de aarde. Er zijn heel veel verschillende dingen te zien en te bewonderen, toch zie je overal dezelfde stijl, en dezelfde hand terug. Dat is geen 'toeval'. 

Iedereen is vrij om te geloven wat ze willen, maar als je niet in Genesis gelooft, noem jezelf dan ook geen christen. Toch?

zaterdag 13 juli 2013

Apostel Paulus, wet of geest?

2 Korinthiërs

Paulus begint zijn brieven aan de diverse gemeenten vaak met: "Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God." Hiermee zegt hij dat hij niet zichzelf tot apostel gemaakt heeft, maar dat hij in opdracht van God tot deze taak geroepen is. En apostel is zeker geen makkelijke roeping, dat kun je door de hele bijbel lezen. Het zijn de pioniers van het geloof, de "ijsbrekers der bevroren vlaktes" die de eerste klappen vaak opvangen voordat harten bereid zijn te luisteren naar de boodschap.

In 2 Korinthiërs 2 verteld Paulus iets meer over de roeping van apostel. In vers 17 staat dat "wij (apostelen) het niet doen om aan het Woord van God te verdienen, maar er in alle oprechtheid over spreken, in opdracht van God". Iets daarvoor heeft hij het over het verspreiden van de geur van het evangelie, waarvan de geur voor de één ruikt als de dood, voor de ander de zoete geur van het leven heeft. Het was voor Paulus ook al wel duidelijk dat je niet iedereen kunt redden.

Maar wat mij echt opviel in het derde boek, is dat Paulus het over Mozes heeft toen hij terug van de berg kwam met de tien geboden. Het gezicht van Mozes glansde helemaal, na zijn ontmoeting met God. Zijn gezicht straalde toen hij met de geboden naar het volk liep, en de mensen zagen dat ook. Na verloop van tijd verdween die glans echter. En om dat voor het volk te verbergen droeg Mozes een sluier.

In het derde hoofdstuk gaat hij nog verder. Vers 6: Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Hij verteld over het feit dat mensen de wet na verloop van tijd niet meer zo nauw nemen. Kijk eens naar jezelf. Je rijd elke dag via dezelfde weg naar je werk. De maximum snelheid ligt op 80 km/uur. Je weet heel goed dat als je te hard rijd, de kans bestaat dat je een bekeuring krijgt. Maar je rijd er elke dag, en je hebt er nog nooit problemen mee gehad. Dan kun je best een keertje te hard rijden, toch? Je kunt dan toch best een keertje zondigen? Je houd je altijd al aan de regels, een keertje overslaan maakt dan niet zoveel uit, toch? Als je gelooft door de Geest, dan is die drang er niet. Je wilt dan het goede doen vanuit jezelf, niet omdat het ergens op papier staat. Als je verliefd bent op iemand, dan voel je dat van binnen. Je bent het niet omdat het ergens op een papiertje geschreven staat. Je wordt eerst verliefd en gaat dan pas trouwen. 

De weg van het leven loopt niet tussen vaste belijningen. De lijnen staan er zeker weten wel, maar je kunt eroverheen als je wilt. Natuurlijk is dat niet de bedoeling, maar die keus is aan onszelf. We zijn vrij om onze eigen weg te kiezen. Wees je er echter wel van bewust dat diegene die de lijnen op de weg gezet heeft, dat niet voor niets heeft gedaan. Misschien staan die lijnen er wel om je in de juiste baan te leiden? Laat jij je leiden?zondag 19 mei 2013

Verslavingen

We zijn verslaafd

Als  ik tegenwoordig naar de mensen kijk, inclusief mezelf, dan zijn we allemaal ergens aan verslaafd. Verslaafd aan televisie, roken, drinken, porno, playstation, whatsapp, facebook, uitgaan, je kunt het zo gek niet bedenken. Al die dingen gaan voor zaken die eigenlijk belangrijker zijn. Zoals jezelf. "Nee, ik kan nu mijn moeder even niet bellen, goede tijden is erop en dat moet ik eerst even kijken". Of er is even geen tijd om met een gezinslid te praten want een kennis heeft je een berichtje gestuurd dat je wel even moet beantwoorden. Mensen, dan slaan we de plank echt helemaal mis. Natuurlijk zijn contacten belangrijk, maar begin bij jezelf en je eigen gezin. Als die relaties goed zijn (dus ook met jezelf) dan kun je aan andere contacten werken. 

De eerste relatie die goed moet zijn is de relatie tussen jou en God. En hoe krijg je die relatie goed? Door veel te bidden. Bidden is praten met je Vader. We weten dat God onze zonden vergeeft. Verstandelijk weten we dat. Toch houden we nog wel eens het gevoel dat we niet vergeven zijn als we onze misstap aan God verteld hebben in gebed. Soms hebben we gewoon een extra bevestiging nodig van een mede-gelovige. En waarom is het bekennen van een zonde zo belangrijk? 

Een zonde kun je zien als een 'rotte' plek. Op het moment dat je het niet behandelt, zal het groeien en groeien. Door de zonde te belijden, laat je zien dat je weet dat die plek er zit, en dat je eraan gaat werken. Tip van Jacobus is dat je het niet alleen aan God belijd, maar ook aan een vertrouweling. Door je zonden aan elkaar te belijden en voor elkaar te bidden, word je genezen. (Jacobus 5:16) En genezing is hier ook lichamelijk. Stel je eens voor dat de tijd die je moet bovengenoemde zaken vult, zou doorbrengen met gezinsleden. Eens zou praten met je zoon of dochter, of met je man/vrouw of vriend/vriendin. Dan weet je misschien niet meer wat er in de serie gebeurt is, maar wel wat je kind op school heeft gedaan. Of wat er op het werk van je man is gebeurt, of waarom je kind niet helemaal lekker in zijn of haar vel zit. En is dat niet veel belangrijker? Als wij weer meer aandacht aan elkaar zouden besteden, dan is de kans op verwondingen door alsmaar door rottende zonden steeds kleiner aan het worden. We zijn dan geestelijk én lichamelijk een stuk gezonder.

Jacobus 5:9 "Mopper niet op elkaar. Is op uzelf dan niets aan te merken?"


woensdag 15 mei 2013

Pijn of zelfbehoud?

Gemaakt of geëvolueerd? 

Dat is dé vraag die nog steeds niet volledig is beantwoord door wetenschappers. Ja, ze hebben vermoedens en zoeken daar bewijzen bij, maar moeten we niet andersom werken? Datgene toetsen wat we wél weten? Een volledige beschrijving staat in de Bijbel. Kunnen wetenschappers bewijzen dat het niet zo gegaan is? Tot nu toe komen ze alleen met zogenaamde bewijzen die hun mening ondersteunen. Maar laten we het eens anders bekijken.

Wat nu als de aarde inderdaad door God is gemaakt? En de mens? En de planten en dieren? Dat zou betekenen dat wij mensen van God afhankelijk zijn. En dat willen we niet. We zijn zelfstandig toch? Wij kunnen alles maken en breken. Maar als de Bijbel wel waar is, dan betekend dat nog veel meer. God zou dan onze Maker, onze Vader zijn! En je vader stel je niet teleur. Je wilt graag dat hij trots op je is. Tenminste, normaal gesproken. En als je wilt dat hij trots op je is, dan moet je je in elk geval aan de regels houden die in zijn huis gelden. Ik moest dat thuis in elk geval wel. Die regels staan gelukkig ook in de Bijbel. Het zijn er misschien best veel, en ook moeilijke regels, maar God heeft je een keus gegeven om ze te volgen of niet. Net als thuis is het wel zo dat als je ze niet volgt, je Vader daar niet altijd blij mee zal zijn. Aan de andere kant staan er grote beloningen voor j klaar als je wel luistert. 

Wat is het risico dat je loopt met het maken van deze keuze?
De Bijbel spreekt van grote beloningen als je gelooft en als je God  als Maker en Vader ziet. Dus als je daarvoor kiest, zit je goed. Als God niet blijkt te bestaan heb je alsnog een goed leven gehad en eindigt het als je overlijd. Kies je ervoor om niet in God als Maker en Vader te geloven, kun je ook een goed leven hebben. Het venijn zit hem echter in de staart. Blijkt God niet te bestaan, dan is er geen vuiltje aan de lucht als je overlijd. Blijkt Hij echter wél te bestaan, dan heb je op zijn zachtst gezegd wel een uitdaging. De Bijbel voorspeld dan niet veel goeds.

Keuze 1 heeft dus eigenlijk weinig risico. je hebt een goed leven op aarde en daarna ook nog, als God blijkt te bestaan. Bij keuze 2 kun je hier op aarde ook goed leven, maar na je dood zit je letterlijk voor eeuwig in de hel.

Ben jij iemand die van pijn houd, of kies je liever voor zelfbehoud?

zondag 21 april 2013

Apostolische vrijheid

1 Korinthiërs 9


De vrijheid van de apostelen
1 Ik zou zelf niet vrij zijn? Ik zou geen apostel zijn? Maar heb ik dan niet Jezus, onze Heer, gezien? Bent u niet het werk dat ik dankzij de Heer tot stand heb gebracht? 2 Ook al erkennen anderen mij niet als apostel, u zou het wel moeten doen, want u bent door uw geloof in de Heer het waarmerk van mijn apostelschap. 3 Ziehier mijn verdediging tegen wie zich een oordeel over mijn apostelschap aanmatigen. 4 Hebben wij geen recht op eten en drinken? 5 Zouden wij niet het recht hebben een gelovige echtgenote op onze reizen mee te nemen, zoals de andere apostelen, de broers van de Heer en Kefas? 6 Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien? 7 Wie gaat er nu op eigen kosten in krijgsdienst? Wie plant er een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie hoedt er een kudde en drinkt niet van de melk? 8 Dit is niet alleen een algemene waarheid, het staat ook in de wet, 9 want in de wet van Mozes staat: ‘U mag een dorsend rund niet muilbanden.’ Maar bekommert God zich dan om runderen? 10 Of zegt hij dit om ons? Om ons natuurlijk, want het is ook om ons dat er staat: ‘Een ploeger en een dorser werken beiden in de hoop op een aandeel in de oogst.’ 11 Als wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten? 12 Als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij het dan niet des te meer? We hebben echter geen gebruik gemaakt van onze rechten; integendeel, we verdragen alles, omdat we de verkondiging van het evangelie van Christus niets in de weg willen leggen. 13 U weet toch dat wie in de tempel dienstdoen daarvan leven, en dat wie aan het altaar dienen een deel van het offervlees krijgen? 14 Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien. 15 Maar ik heb van geen van deze rechten ooit gebruikgemaakt, en dat schrijf ik niet om ze nu bij u op te eisen. Ik zou liever sterven. Geen mens zal me deze roem ontnemen. 16 Dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders, en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen. 17 Als ik het uit eigen beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe het niet uit vrije wil; deze opdracht is mij toevertrouwd. 18 Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft. 19 Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen. 20 Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. 21 En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. 22 Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden. 23 Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen. 24 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

Ik heb de volledige tekst van hoofdstuk 9 van deze brief aan de Korinthiërs maar even neergezet. Dan blijft alles in zijn verband staan. Het gaat hier volgens de titel die aan dit stuk gegeven is, om de vrijheden die apostelen hebben. Wat er voor mij uitspringt zijn de verzen 6 en 12. In vers 6 geeft Paulus aan dat de apostelen recht hebben op eten, drinken en levensonderhoud. In vers 12 geeft hij echter gelijk aan dat hij dit niet doet om het verspreiden van het evangelie niet te dwarsbomen. Verspreiding van het evangelie was dus de hoofdtaak van de apostelen. Dat wisten we natuurlijk al, maar hier staat het toch nog even duidelijk omschreven. Hoe zit dat tegenwoordig? Is het nog steeds de hoofdtaak? Of gaat het tegenwoordig om andere dingen? Om hoe snel de gemeente groeit of hoe groot de gemeente aan het worden is? Wel of geen wetten uit het oude verbond?

Later verteld hij dat hij voor iedereen wel iets anders betekend. Voor de zwakken is hij ook zwak geworden, om zo hetzelfde als hen te zijn. Hij past zich aan de omstandigheden aan als een kameleon, om zo in elke situatie mensen te redden en het evangelie te verkondigen. Passen voorgangers zich heden ten dage ook nog steeds aan de mensen aan? Of profileren ze zich op hele andere manieren? En hoe kijken wij als 'toehoorders' daar tegenaan? Paulus deed er alles voor om de beloftes van het evangelie te ontvangen. Hij ging voor de volle winst. Zonder dingen te eisen waar hij eigenlijk recht op had. Dat is de vrijheid van de apostelen.....


dinsdag 16 april 2013

Struggle4Bibles

Struggle 4 Bibles

Vandaag ingeschreven voor de "Struggle4Bibles Walk".
Een omschrijving van deze organisatie zoals het op hun site staat:


‘Gods Woord overwint hindernissen!’
Struggle4Bibles is hét sponsorevenement in Nederland om bij te dragen aan de verspreiding van Gods Woord! Vanaf 2013 zijn er verschillende versies waar je aan mee kunt doen nl.: Walk, Bike en zOOm! Elk evenement is geïnspireerd op het mooie maar tegelijk pittige werk dat evangelisten dagelijks doen. Ze zijn op pad met de prachtige boodschap van God, maar worden wereldwijd ook geconfronteerd met bijvoorbeeld armoede, tegenwerking, vervolging en afwijzing van het evangelie. Ook moeten ze soms grote afstanden afleggen om mensen te bereiken. Ze treden hiermee o.a. in de voetsporen van de apostel Paulus die in 2 Kor. 11: 24 t/m 28 vertelt over zijn zware werkomstandigheden.
Meedoen aan Struggle4Bibles herinnert je dan ook aan de struggle van Paulus en alle evangelisten vandaag de dag en geeft je medemens, dankzij alle sponsors, toegang tot het evangelie van redding en genade!Een mooie uitdaging en een mooi doel om te steunen dacht ik zo.
Wil je ook aktief iets doen? Kijk dan op hun site en schrijf je in.  struggle4bibles.nl

Wil je wel wat doen maar liever iets passiever? Sponsor mij dan! Ik hoop een heel mooi bedrag op te halen en elke euro is welkom! Kijk op mijn struggle4bibles site
Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...