zondag 27 maart 2016

Pasen 2016


Pasen 2016.....Een feest van hoop, een feest van nieuw leven.
En dat in een tijd van angst, oorlog en moord. Hoe kun je dan nog het paasfeest vieren?

Er valt zoveel te vertellen over Pasen en dan vooral ook over de weg ernaar toe. Dat gaat iets te ver om in een kort blog te vertellen. Maar wat kunnen we er in hoofdlijnen uithalen?

Jezus heeft Zijn discipelen zeker in de laatste periode hele belangrijke zaken verteld en uitgelegd. En het belang van de discipelen, de rol die zij moeten (gaan) spelen in de wereld wordt nog eens duidelijk als Jezus tot God Zijn Vader bid voordat hij verraden wordt:

8 Want wat U Mij hebt verteld, heb Ik aan hen doorgegeven en zij hebben het aanvaard. Zij zijn tot het geloof en de overtuiging gekomen dat U Mij hebt gestuurd. 9 Ik bid voor hen. Niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd. Zij zijn van U. 10 Alles wat van Mij is, is van U. En wat van U is, is van Mij. In hen wordt weerspiegeld wie Ik ben.
(Johannes 17:8-10)

Lezen wij dat goed? Jezus die voor specifieke mensen bid, en niet voor iedereen. Niet voor heel het volk, niet voor heel de wereld, maar voor Zijn discipelen. Hij bid ervoor dat God ze beschermt als Hij zelf niet meer op deze aarde is. Als Jezus er niet meer voor ze is om ze te beschermen. Hij geeft ook aan dat Hij iedereen bewaard heeft die bewaard moest worden, alleen zij die verloren moesten gaan zijn verloren gegaan. (vers 12)
Niet iedereen zal dus beschermt worden, niet iedereen wordt gered. Sommigen zullen verloren gaan maar in het verloren gaan zullen ook zij een stuk waarheid vervullen.

De afgelopen tijd is er heel wat gebeurt in de wereld. Aanslagen rondom de wereldbol, verdrukking, mishandelingen, sterven door ziekte, ouderdom of geweld. Niemand ontkomt eraan. De gewone arbeider in België niet, de vader uit Turkije niet, de bekende voetballer uit Nederland niet. Sommigen gaan verloren, sommigen worden gered. Dat is eigenlijk best somber allemaal.

En dan, dan is het Pasen. Wat vieren we eigenlijk met Pasen? Pasen is het feest dat Jezus niet meer in Zijn graf ligt !En nee, niet door grafrovers, maar door zelf Zijn eigen graf uit te lopen! Jezus heeft als een mens geleden, als een mens pijn gehad, als een mens gebloed. Hij is belogen, bedrogen, er zijn leugens over Hem verteld, Hij is mishandeld, gepijnigd en tenslotte vermoord. Niet omdat Hij machteloos stond tegenover Zijn vijanden, nee zeker niet. Maar omdat Hij het toeliet! Hij heeft Zelf gezegd dat Zijn leven niet genomen zou worden, maar dat Hij Zijn leven geeft. Jezus wist precies wat er moest gebeuren en ondanks het pijnlijke vooruitzicht bleef Hij in controle en had Hij de regie over alles.

Met Pasen vieren we dat Jezus niet alleen het leven overwonnen heeft door het volledig uit te leven wat er verwacht werd, maar vooral dat Hij de dood ook de baas was! Zelfs de dood kon Hem niet beteugelen! Wat een hoop geeft dat voor ons! Ondanks alles wat wij meemaken in het leven en hoe zwaar dat op tijden ook zijn kan, we mogen uitzien naar de dag dat ook wij uit Zijn naam de dood mogen overwinnen. De pijn en het verdriet achter ons latend en ons verblijden in het leven met Hem en naast Hem.

Een gezegde van vroeger waar ik nu aan denk is: Wie mooi wil gaan moet pijn doorstaan. Dat werd me vooral verteld als mijn oren schoongemaakt werden, of nagels geknipt werden. Schoonheid komt niet vanzelf. Een schone ziel komt ook niet zonder pijn, al willen we dat wel graag. Ook geestelijke moeten we onze 'nagels' bijhouden. Soms kan het best een beetje pijn doen, maar Jezus heeft ons door Zijn leven laten zien dat de beloning van onschatbare waarde is.

Kunnen we dan nog wel blij Pasen vieren in deze tijd?
Jazeker!
We mogen nu leven in de zekerheid dat er na dit soms moeilijke leven ons de totale bevrijding wacht!

Ik wens iedereen gezegende dagen toe en vooral het besef van het offer dat voor ons gebracht is.
En ik bid voor hen die de roeping gehoord en opgevolgd hebben en met gevaar voor eigen leven vaak het evangelie onder alle mensen verspreiden.

Amen
Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...