zondag 29 april 2012

Binnen de eigen muren

Wij mensen zijn er nogal van om alles binnen onze eigen muren te houden.
Onze problemen horen niet op straat te liggen, die handel je in de veiligheid van je eigen omgeving af.
Tot zover niet zo heel veel bijzonders denk ik. Het is logisch dat je dat soort dingen in een vertrouwde omgeving deelt.

Het wordt anders als je het binnen je vertrouwde omgeving niet kunt vinden, of niet op de manier die je zoekt. Dan moet je verder kijken. Het is niet altijd mogelijk om de oplossing op al je problemen, uitdagingen of vraagstukken binnen 1 kring te vinden. Hoe graag we dat ook zouden willen. Als dat het geval was, dan hadden we ook maar 1 politieke partij nodig toch? 1 groep lost al je vragen op. Dat zou nog eens handig zijn.
Helaas werkt dat in de praktijk niet altijd zo.

We zijn nu eenmaal zo ingesteld dat we anderen nodig hebben in ons leven. Niemand kan het helemaal alleen. Dat betekend dus ook dat de ander het niet helemaal alleen kan. Als wij het niet kunnen, kan een ander het ook niet, toch?
We moeten dus steun bij elkaar zoeken. En we moeten uitkijken naar mensen die steun zoeken.
Het is soms overduidelijk wie wel wat steun kan gebruiken, en toch lopen we er zo vaak gewoon langs. Kijk maar eens naar al de berichten uit de media. Van meldingen over dagverblijven die gemaakt zijn maar waar niet op gereageerd wordt. Van meldingen over vermeende misbruiken, helaas niet ernstig genoeg om politie erop af te sturen.

Samen kunnen we een heleboel doen. Samen kunnen we iemand anders helpen. Samen kunnen we huizen bouwen. Samen kunnen we een 'groep' vormen, in je eentje is dat moeilijk. Samen kunnen we 'de kar trekken'.
Samen kunnen we ook het Woord van God verspreiden en vooral naleven. Het naleven doe je alleen, maar je wordt gesterkt en bemoedigd door anderen om je heen. Prediker 4:9 zegt letterlijk:"Twee mensen kunnen door samenwerking meer bereiken dan één." En is vers 12: "..,drie is zelfs nog beter, want een koord dat uit drie strengen is gevlochten is niet makkelijk te breken."

Laten wij dus klaarstaan voor elkaar, en elkaar steunen als wij dat nodig hebben. Binnen of buiten onze eerste kring. Laten we niet te ingenomen zijn over onze eigen kwaliteiten en onder ogen zien als iemand betere hulp in een andere kring kan krijgen. Soms is het niet anders. Is onze eigen kring daardoor minder? Nee, zeker niet! En het getuigt juist van kracht door mensen naar de juiste kring door te sturen voor hulp. Laten wij met z'n allen voor een ieder die wij op ons pad tegenkomen de juiste kring aanwijzen om hulp te krijgen. Iedereen heeft wel een vorm van hulp nodig, en het is onze taak om in die hulp te voorzien, of te wijzen waar men het kan krijgen.

Wees aardig en behulpzaam voor elkaar !

zondag 22 april 2012

Catshuis overleg; het kon ook anders

Wat is het doel van ons mensen hier op aarde?

Als we het voorbeeld van de politiek moeten volgen, dan is ons doel: zelf hogerop komen door mensen met een andere overtuiging bij elke gelegenheid de grond in te meppen. Kijk maar naar het gebeuren op het Catshuis.

Weken lang wordt er over een onderwerp gesproken en als er aan het einde van de tunnel toch geen licht blijkt te zijn, gaan mensen om zich heen slaan om een lichtje te maken, of ze daar nu anderen mee raken of niet.

Het werkt bij politici ook altijd net andersom. Eerst moet je laten zien wat je waard bent, dan pas krijg je het vertrouwen.
Raar eigenlijk. Ons land werd vroeger vanuit een wat meer Bijbels oogpunt bestuurd, maar als we de Bijbel nu eens nalopen op hoe het er nu in Den Haag aan toe gaat, dan kom ik toch weinig overeenkomsten meer tegen.


Alles wordt nu opgehangen aan de PVV en aan Wilders, maar bij mijn weten waren er nog een paar knappe koppen bij dit overleg. Wij hebben als mens nu eenmaal afgesproken dat we democratisch beslissen. Iedereen moet het er dus mee eens zijn. Dat doen we niet met verkiezingsuitslagen, maar wel als het de ministers zo uitkomt. Dus waarom klagen?


Vaak word er ook nu in de politiek nog wel een eed afgelegd, "zo waarlijk helpe mij God almachtig".
Helaas is dat voor velen alleen nog maar een zinnetje zonder betekenis. Als ze werkelijk aan God hulp zouden vragen bij moeilijke problemen, zoals het overleg op het Catshuis, dan weet ik zeker dat er een andere uitkomst was geweest. Als men meer aan God zou vragen, waren er minder partijen geweest die spelen op de haat op vreemdelingen of buitenlanders. Maar buitenlanders zijn niet anders. We zijn allemaal gelijk en we zijn allemaal onderdeel van 1 lichaam in Christus (Romeinen 12:5) Hoe verschillend wij ook zijn, we horen bij elkaar. Kijk alleen al eens naar Wilders zelf. Als ik hem aankijk zie ik alleen aan de buitenkant al dat hij alles van een heleboel volken in zich heeft. Zijn haar bijvoorbeeld is zowel licht als donker. Vergezocht? Misschien. Niet verder gezocht als sommige argumenten van politici op de meest uiteenlopende dingen.

Wij zijn allemaal anders. Gelukkig wel ja. We hebben allemaal ook andere gaven. Kennis over andere dingen. Gelukkig wel. We moeten alleen leren dat iedereen om zijn gave te respecteren is. We hebben leiders nog, maar zeker ook mensen die wc's schoonmaken. Als het vuilnis niet opgehaald wordt, wordt het een puinhoop op straat. Als de vuilniswagen niet zo nu en dan nagekeken en gerepareerd wordt door een monteur, schiet het ook niet op. Als niemand in een fabriek werkt die vrachtauto's maakt, is er niet eens een vuilniswagen om het vuil op te halen. Dan moet het op de fiets, als er iemand is die dat dan wel maakt. Het is ook wel makkelijk om de zien wat iemand op straat doet. Dan moet er iemand zijn die werkkleding maakt en ontwerpt. Of het pak van een politicus. Diegene die het pak maakt, is dus eigenlijk verantwoordelijk van de uitstraling van een politicus?

Zo is alles met elkaar verweven. Ook volken zijn zo met elkaar verweven.
We hebben elkaar allemaal nodig. Een idee voor iedereen van het Binnenhof: Romeinen 12:10. Zullen we daar voor de grap eens mee beginnen? "Houd veel van elkaar, als broeders en zusters, en laat elkaar uw waardering blijken". Wedden dat alleen door dit te doen, de hele politieke scene er al heel anders uit zal gaan zien?  Misschien hebben we mensen nodig zie ze hierop wijzen, en ze ook hierin kunnen trainen. Het is niet iets wat je van de één op andere dag zomaar veranderd. Misschien kunnen wij ze wel een handje helpen. Laten wij als volk eens het goede voorbeeld geven aan Den Haag. Dan zijn dit soort verloren weken en een heleboel centen armer niet meer nodig, daar ben ik van overtuigd!dinsdag 17 april 2012

Crisis?


Toen ik Haggaï  aan het lezen was, kwam mij de situatie die daar beschreven wordt heel bekend voor.

Het volk is bezig Jeruzalem te herbouwen. De huizen maar ook de tempel moeten gerenoveerd worden. Maar de mensen vinden vooral het bouwen van de tempel te veel tijd kosten. Ze moeten tenslotte ook hun eigen huizen doen! Dat gaat voor hen voor. De tempel komt later wel. Als eerst hun eigen hachje maar gered is.

Kennen we dat? Ik wel. Hoe vaak gaan we niet ergens mee bezig en stoppen we er weer mee omdat we dan toch eerst iets voor onszelf moeten doen? Dan laat ik ook vaak datgene waar ik mee bezig was liggen, en ga beginnen met datgene waarvan ik vind dat het eerst gedaan moet worden.

God zag dat ook bij Zijn volk gebeuren. Aan de tempel werd niet meer gewerkt. God sprak via Haggaï tot de mensen: "Waarom zegt u dat het nog geen tijd is om de tempel het herbouwen? En is het dan wel tijd om in uw luxe woningen te wonen terwijl Mijn tempel in puin ligt?". Het resultaat hiervan was dat God de mensen al een tijdje wilde laten inzien dat ze verkeerd bezig waren. In vers 5 tot 11 staat omschreven wat er in die tijd allemaal aan de hand was. Oogsten vielen tegen door droogte, er was eten maar niet in overvloed. Mensen leken hun inkomen als water uit te geven.

Ook dat kwam mij bekend voor. Je bent op een gegeven moment zo druk voor jezelf bezig en toch lijkt er geen schot in de zaak te komen. Er blijven gebreken opduiken waar je je weer mee bezig moet houden. Er lijkt geen einde aan te komen. En omdat het iets is van jezelf, wil je het toch af hebben. Maar al die tegenslagen met dat project, zou dat ook een teken van God kunnen zijn dat je eigenlijk ergens anders mee bezig moet? Maar je blijft volharden in iets waarvan je eigenlijk al weet dat het je niet gaat lukken. Tenminste, zo zie ik het voor me. Maar ik denk dat we ons er allemaal wel iets bij voor kunnen stellen.

Na de waarschuwing van God begonnen de mensen Hem weer te aanbidden. Men ging weer aan de tempel werken. Toch ging het niet van harte. De mensen waren bang dat de tempel lang niet zo mooi zou worden als het geweest was. Maar God stak ze een hart onder de riem en zei: "...laat u niet ontmoedigen en ga aan de slag, want Ik ben met u" (Haggaï 2:5). En vervolgens de belofte dat "de heerlijkheid van deze tempel veel groter zal zijn dan van de vorige tempel" (vers 10).
Na drie maanden hadden ze de fundering klaar en God zegende vanaf dat moment het volk. De oogsten waren weer goed. En dat terwijl de eigenlijke bouw nog niet eens begonnen was. De instelling van de mensen was dusdanig veranderd dat ze nu inzagen wat het belang van de tempel was. Niet alleen voor God, maar ook voor het sociale leven van de mensen zelf.

Laten we dit verhaal eens in een ander licht zetten.
De wereld verkeerd in crisis op dit moment. Steeds meer mensen komen in de problemen. Financieel of op welke manier dan ook. Er komen steeds meer berichten in het journaal over oorlog, aanslagen, honger, geweld op straat of op de sportvelden. Klinkt mij als een vervallen tempel in de oren. De muren staan op instorten. Het wachten is alleen nog op de genadeklap. De mensen zijn teveel met zichzelf bezig. We zien de signalen niet die God ons geeft, ook in deze tijd. En als we ze zien geloven we het niet en gebruiken het juist als excuus om ons nóg meer met onze eigen zaken bezig te houden. Ook onze 'oogst' wordt op deze manier gehalveerd. Ook wij worden geroepen om als eerste te zorgen voor de tempel. Gods belofte is dat als wij dat eenmaal gedaan hebben, er een overvloedige oogst zal zijn.

Al hebben we nog geen rotsvast geloof, we kunnen in elk geval beginnen met het fundament van de tempel te herstellen. Zoals God de mensen in Jeruzalem zegende nadat ze met het fundament begonnen waren, zo zegent Hij ook ons als we laten zien dat we weer weten waar de prioriteit ligt !zondag 15 april 2012

Man van het gezin


Hoe kunnen wij mannen ervoor zorgen dat onze kinderen een goede toekomst krijgen? Als onze kinderen immers juiste keuzes gaan maken later, zal de wereld in zijn geheel ook beter worden, toch?
Laten we eens naar het Handboek gaan kijken.

 • Een vader moet zijn gezin beschermen. Een vader moet zijn kinderen opvoeden en leren God te volgen en lief te hebben (Efeziërs 6:4).
 • Hij moet zijn kinderen meenemen in zijn eigen geloof en de dagelijkse dingen met ze doornemen. Zowel de leuke als de minder leuke dingen. Zo kan hij zijn kinderen opvoeden met God (Psalm 78). Daarbij hoort ook dat hij interesse heeft in de zaken die zijn kinderen bezig houden.
 • Als je voorgaat (priester van het gezin) en je kinderen volgen je ook in het geloof, dan is de belofte dat je een goed leven hebt. Jijzelf, maar ook je kinderen. (Deuteronomium 11:18-20)

Zomaar wat voorbeelden en leidraden die door de hele Bijbel aangegeven staan.
Als je niet alle teksten op wilt zoeken, kijk dan eens naar het leven van Jezus. Hij is onze leermeester.
Door Hem kun je leren dat te zijn voor je kinderen en je gezin, waarvoor je geroepen bent.
En dat is, net als bij Jezus, vaak in een dienende vorm. Ja als man ben je hoofd van het gezin en eindverantwoordelijk voor de beslissingen, maar je moet ook weten wanneer iemand anders meer verstand van zaken heeft om het aan die ander over te laten.


Het gezin is toch nog steeds de hoeksteen van de samenleving zoals men het zo mooi zegt.
En hoe belangrijk de vrouw ook is, de man is eindverantwoordelijk voor het resultaat. Hij kan aansprakelijk gehouden worden voor alles wat er binnen het gezin gebeurt. Betekend dat dat de man superieur is aan de vrouw? Zeker niet! Hoe kunnen we zien wat de positie van de man is dan?
Laten we eens gaan kijken hoe Jezus functioneerde binnen Zijn 'gezin' van discipelen. Jezus maakte de beslissingen, ging hen voor in waar ze naartoe gingen en nam ze gewoon bij de hand. Daarnaast was Hij dienaar van de discipelen. Hij waste hun voeten! Leiderschap door nederigheid. Gehoorzaamheid verkregen door Zich dienstbaar op te stellen. Jezus vervulde dus eigenlijk diverse rollen binnen Zijn 'gezin' .

Hij was:

 • Vader
 • Dienstknecht
 • Leraar
 • Priester

Heeft de man in deze tijd nog steeds die rol? Is de vrouw nog steeds, naast de man, de belangrijkste binnen een gezin? Tegenwoordig met de noodzaak om als ouders allebei te gaan werken komen die rollen nogal eens in het gedrang. De kinderen zien hun ouders alleen nog bij het ontbijt en het avondeten. En vaak is er dan ook niet echt tijd om elkaar eens rustig te vertellen wat er allemaal gebeurt is die dag.
Misschien dat de kinderen nog net kunnen vertellen dat er bij de dagopvang weer eens een jongeman is opgehaald door de politie. Dat is wel spannend natuurlijk. De kinderen krijgen in deze situatie het voorbeeld van de mensen bij de dagopvang, en niet van hun ouders. De vraag is natuurlijk of dat wenselijk is.

De veilige haven is aardig verdwenen de laatste tijd. Wij als man moeten daar tegen opstaan en weer verantwoording over ons gezin nemen. Wij zijn het die ervoor moeten zorgen dat ons gezin een veilig thuis heeft. Dat ze op een veilige en goede manier naar school gaan en dingen leren. Dat ze opgeleid worden. Dat onze vrouw in geborgenheid haar deel van de opvoeding op zich kan nemen. En dat zij alle tijd en ruimte krijgt om ook een veilig thuis te creëren. Kinderen leren door het voorbeeld van hun ouders te volgen. Wij zijn het dus aan onze kinderen verplicht om een goed voorbeeld te geven. Doen ze dingen die wij niet prettig of leuk vinden? Misschien is dan als eerste een blik op onszelf genoeg om te ontdekken hoe we die problemen aan kunnen pakken. Het is nooit leuk om te horen of te zien dat je ergens fouten hebt gemaakt, maar als je er je ogen wel voor open houd en het onderkent, dan kun je het weer herstellen. Denk maar weer eens aan het nederig zijn.

Het werkt overigens niet alleen met kinderen. Probeer het ook maar eens uit bij buren of collega's. Je zult versteld staan van het resultaat!

Als wij ook het voorbeeld geven met het wandelen in geloof, dan zullen onze kinderen dat ook doen. En hoe ziet de wereld er dan uit?  Niemand meer die steelt, rooft, vermoord, geen respect heeft voor zijn ouders en ga zo maar door. Nu weet ik al dat er gelijk een aantal personen zullen denken,'dat is niet mogelijk. Je denkt te positief ', en 'keep on dreaming' . Misschien moeten die mensen dan toch de Bijbel maar weer eens opnieuw leren kennen.

Dus mannen, we weten wat ons te doen staat dacht ik zo.
Dat wordt dus de komende uitdaging, ga je gezin voor in leven, leren, geloof !

zaterdag 14 april 2012

Een toffe Gozer

Een toffe gozer.
Ik denk dat we allemaal wel iemand kennen die we 'een toffe gozer' kunnen noemen.
Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Is het iemand die gewoon aardig is, of doet hij meer?
Vaak zijn het mensen die nogal populair zijn bij een grotere groep mensen. Dan ben je al snel een toffe gozer. Zo iemand die regelmatig de drankjes voor een ander betaald. Die vaak het hoogste woord in de groep heeft, en duidelijk aanwezig is. Dat noemen we over het algemeen een 'toffe gozer'.

Ik heb daar een iets ander beeld van.
Voor mij is een 'toffe gozer' iemand die :
 • Klaar staat voor een ander als die hulp nodig heeft
 • Met raad en daad je begeleid
 • Je niet veroordeeld 
 • Onvoorwaardelijk van je houd
 • Het beste met je voor heeft.
Als ik dat ga vergelijken met de meeste 'toffe gozers' die ik in elk geval heb gekend, dan kom ik tot de conclusie dat ze eigenlijk aan geen enkele voorwaarde voldoen.
Vaak zijn het juist mensen die heel erg aanwezig zijn, maar als het erop aan komt niet thuis geven.
Ze staan wel vaak klaar met raad en daad, alleen stemmen ze dat dan zo af dat zij er voordeel bij hebben, en dat hoeft dus niet te betekenen dat het voor jou ook inderdaad het beste is. 
Wees dus heel voorzichtig met wie je vertrouwd in je leven.
Natuurlijk zijn er de positieve uitzonderingen, maar die moet je goed zoeken. En zorg ervoor dat je er helemaal zeker van bent dat ze het goede met je voor hebben.

Er is er één waar je wel van op aan kunt. Die er altijd voor je is. Altijd het beste met je voor heeft. Een levenslange 'beste vriend' voor je wil zijn. Kortom, een hele Toffe Gozer !
Zelfs al wil Hij even een moment rust, als je vraagt om hulp dan zal Hij dat geven, altijd!
Zelf zou ik dat niet kunnen denk ik. Als ik na een lange dag hard werken ineens nog weer meer dingen moet gaan doen, dan wordt ik daar op zijn minst niet vrolijk van. Waarschijnlijk doe ik die dingen dan ook helemaal niet. Maar Hij zal het altijd doen. Hij, Jezus Christus, zal altijd voor je klaarstaan. Hij heeft het ook zo gedaan toen Hij hier op aarde rondliep. Iedereen wilde genezen worden, iedereen wilde vrij zijn van zonde. Honderden mensen liepen achter Hem aan als ze wisten dat Hij in de stad was. En dat deden ze niet voor niets. 

Er was al gesproken van een 'verlosser'. Iemand die het verbond tussen God en de mens weer helemaal goed zou maken. Een verbond waardoor het eeuwige leven weer bereikbaar werd. Ziekte verbannen, boze geesten geen macht meer hadden. Het perfecte leven zonder pijn, angst, verdriet.
Iemand die je dat allemaal kan geven, dat is nog eens een 'toffe Gozer' !


En het mooie is nu net, dat iedereen net zo'n 'toffe gozer' kan worden! Inderdaad, je leest het goed. Wij kunnen allemaal een houvast zijn voor een ander. Alles wat je daarvoor moet weten staat in de Bijbel. Lees de verhalen over Jezus eens goed door zou ik zeggen. Hij geeft op al je vragen een antwoord. Alle levenslessen die je moet weten staan erin beschreven. Probeer het maar eens. Het boek met alle antwoorden bestaat inderdaad. De Bijbel !

Het is zeker niet makkelijk om alle lessen te volgen en met goed gevolg na te leven. Maar als we het in elk geval proberen en een klein beetje slagen, dan ziet de wereld er gelijk al een heel stuk anders uit !

We zouden meer begrip hebben voor andere volken (Johannes 4:7-10) 
Letterlijk zegt Jezus ook, "want Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, volg Mij hierin na" (Johannes 13:15)
En zo staat er veel meer nog in Johannes. Kijk eens naar de belofte in Johannes 14:12 "Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader".
Hierin geeft Jezus aan dat ook wij mensen kunnen genezen en alle wonderen kunnen doen die Jezus ook deed. Dat noem ik nog eens een 'toffe gozer' die dat soort ongelooflijke dingen zomaar doorgeeft aan iedereen die bij Hem wil horen.


Ik heb Jezus aangenomen niet alleen als mijn Vriend, maar ook als mijn Redder en Raadsman. Als Herder die het beste met mij voorheeft.
En geef toe, Hij is gewoon een "Toffe Gozer"!zondag 8 april 2012

Pasen - overdenkingWe weten allemaal waarom we Pasen vieren.
De opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Het eindpunt voor de mens tot dan toe, werd en nieuw start punt.
Een nieuw begin, waar we volledig gereinigd en gezuiverd weer verder mogen gaan.

Als we naar Paulus luisteren schrijft hij aan de Fillipenzen : (3:10)

Hij verteld eerst wat hij zelf allemaal meegemaakt heeft en hoe hij is zijn eigen beleving een model Christen was. Hij was op de achtste dag besneden, volgde alle wetten volgens de letter en probeerde zelfs Christenen uit te roeien.
Tot hij erachter kwam dat dit alles hem juist weghield van Christus. Hij zegt dan ook,: ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. (3:9)

En in vers 10 geeft hij de kracht van Pasen weer.
“Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekend om met Hem te lijden en te sterven om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood”.

Dat zijn hele harde woorden die Paulus daar spreekt. “Met Hem lijden en sterven”.
Zou hij zelf dan ook de lijdensweg naar Golgotha willen bewandelen? Of misschien bedoelt hij ermee dat het onder ogen zien van je zonden ook al een behoorlijke lijdensweg kan zijn?  Zeker is in elk geval dat juist door het lijden van Jezus onze zonden vergeven zijn.

Aan het kruis riep Jezus ook “Het is volbracht!” Het is klaar. Misschien in onze tijd letterlijk, zand erover. We hebben het dan over het aardse leven en vooral de zonden die we allemaal elke keer weer maken. Hoe erg we ons best ook doen om goed te leven.

Na 3 dagen wordt de tempel weer opgebouwd, hersteld. Het was dus wel volbracht, maar nog niet klaar. Na dit leven zijn we niet klaar. We gaan nog verder. Ook dat is een belofte van God.

Jezus had het zijn discipelen ook al verteld voordat hij gekruisigd werd.

(Markus 16:2-7)
Op zondagmorgen, bij het opgaan van de zon, gingen zij naar het graf. Onderweg vroegen zij zich af hoe zij ooit die zware steen voor de opening konden wegrollen. Maar toen zij bij het graf kwamen, ontdekten zij dat de steen al weg was. Zij stapten het graf binnen en zagen rechts een jongeman zitten, met witte kleren aan. Ze stonden als aan de grond genageld. ‘U hoeft niet te schrikken,’ zei hij tegen hen. ‘U zoekt Jezus van Nazereth, die gekruisigd is. Hij is hier niet meer, want Hij leeft weer! Kijk, daar heeft Hij gelegen.
“Vertel zijn leerlingen dat Hij naar Galilea gaat. Daar zullen ze Hem ontmoeten, zoals Hij hun  voor  Zijn sterven al heeft gezegd”.

  
(matheüs 26:30-32)
Het laatste avondmaal wordt gebruikt.
Na de maaltijd zongen zij een lied tot eer van God en gingen vervolgens naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen:’Vannacht zullen jullie Mij allemaal in de steek laten. Want in de Boeken staat:’Ik zal de Herder doden en de schapen zullen uiteengejaagd worden”.
Maar nadat ik weer levend ben geworden, zal ik naar Galilea gaan en jullie daar ontmoeten”

Hierop reageert Petrus als eerste en laat duidelijk weten dat hij Jezus nooit in de steek zal laten. Misschien dat daarom de zin ervoor niet opgenomen wordt.

Als we dit stukje eens goed bekijken kunnen we zo ontzettend veel hoop halen uit het feit dat iemand, in dit geval Jezus gaat sterven. Hij zegt het zelf! Nadat ik weer levend ben geworden zal ik naar Galilea gaan en jullie daar ontmoeten. Wat een vooruitzicht! Alleen hielden de discipelen zich op dat moment niet met die ene belangrijke zin bezig, maar meer met wie Jezus verraden zou. Ze waren allemaal bang, en onzeker van zichzelf. Ieder van de discipelen kon zich blijkbaar wel voorstellen dat hij het kon zijn. Behalve Petrus dan.

Het verhaal van Pasen gaat dus over de kracht die getoond wordt, de dood overwonnen.
En het vertrouwen hebben in het woord van Jezus. Hij had al gezegd (net als de profeten) dat Hij terug zou komen. Dat moet toch heel veel rust geven.
Met Pasen mogen we eraan denken dat wij mensen gereinigd worden van onze zonden. We mogen herdenken dat Jezus in de bres is gesprongen voor ons. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor het nieuwe verbond en door Zijn bloed vergeving gekregen voor ons allemaal.
(Matheus  26:28)
Drink er allemaal uit,’ zei Hij. Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om de vergeving van de zonde te bewerken’.

Wat is het dan jammer eigenlijk dat we al snel weer Pasen vergeten zijn.
Dat we niet meer denken en weten dat we gereinigd zijn en leven voor God. Dat we al snel na Pasen weer gaan leven voor de wereld, spulletjes, geld, of voor anderen. Maar niet voor God. Wat is dat toch in ons mensen dat wij zo snel weer afgeleid worden?
Komt het omdat Jezus als voorbeeld te onbereikbaar is? Té perfect? Iets wat wij nooit kunnen worden voor ons gevoel? Misschien moeten wij ons meer spiegelen met de discipelen. Kunnen wij dan wel zo zijn als hun? 12 mensen die álles opgegeven hadden om een vreemde te volgen omdat Hij het hen gevraagd had? Kunnen we dan wel dat voorbeeld volgen? Dat waren toch gewoon mensen, geen Zoon van God die misschien toch een beetje onbereikbaar is.
Paulus wilde in Efeze ook duidelijk maken dat je niet kunt blijven jojo-en met zondigen.

Efeziërs 4:17-23
Ik zeg u dit met nadruk en ik spreek namens de Heere: leef niet langer als mensen de Gods wil niet kennen, want die zijn verblind en verward. In hun hart is het helemaal donker. Zij staan ver van het leven van God, omdat zij niets van Hem willen weten en Hem niet willen begrijpen. Het kan hun niets schelen of iets goed of slecht is. Zij trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten. Maar zo hebt gij Christus niet leren kennen!
Als u werkelijk Zijn stem hebt gehoord en Hij u de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken, uw vroegere manier van leven die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Uw denken moet grondig vernieuwd worden.

Maar zo hebt gij Christus niet leren kennen!  Efeziërs 4:20

Christus hield zich aan de afspraken van Zijn Vader. Hij volgde tot in de dood! En verder!
Jezus stierf voor onze zonden, absoluut. Hij heeft geleden voor onze reiniging, zeker weten.
Kunnen wij dan tenminste proberen om een klein beetje als Hem te zijn en naar onze Hemelse Vader te luisteren?

Laten we na vandaag Pasen niet meer vergeten. Laten we er elke dag aan denken dat Jezus zich voor ons volledig gegeven heeft, pijn heeft geleden en gestorven is, omdat Hij van ons mensen hield, maar vooral ook omdat Hij Zijn Vader vertrouwde. Zijn Vader die Hem verteld had wat er ging gebeuren, maar ook wat de beloning zou zijn.
Die beloning is er ook voor ons. Dat lijkt mij de moeite toch wel waard om er elke dag opnieuw volledig voor te gaan!
Wat een beloning ligt er op ons te wachten !
Vader dank U wel daarvoor !
Amen!

maandag 2 april 2012

En toen was er.......deel 2


Geloof. Als je in de Bijbel kijkt dan staat er omschreven in Hebreeën 11:1
"Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet".

Als je deze omschrijving bekijkt, dan zijn ineens redelijk wat dingen 'geloof '.
Kijk maar eens naar de evolutietheorie. Dat is dan ook geloof toch? Je ziet het niet, al zijn mensen wel overtuigd dat het bestaan heeft. Bewijs ervoor is er echter niet. En de eerste mens dan, die gevonden is? De botten ervan dan. Als je die botten opnieuw zou kunnen onderzoeken, dan zie je dat de helft van een mens is en de andere helft van een aap. Een aap die ook nu nog bestaat trouwens. Ze hebben dus om het skelet 'volledig' te maken, gewoon wat botten gepakt die voorhanden waren.
Koolstof datering.
Het is een technisch verhaal, maar door het afbreken van moleculen koolstof, kan men uitrekenen hoe oud een bepaald object zou moeten zijn. Nu is echter ontdekt dat deze methode zeker niet waterdicht is. In diverse omstandigheden worden de deeltjes sneller afgebroken, waardoor je met een berekening jaren en jaren later uitkomt dat het eigenlijk zou moeten zijn. Kan zo een paar duizend jaar schelen.......toch handig, als je wilt vertellen dat de aarde miljarden jaren oud is.

Fig.1 Overzicht Evolutie - Creatie
Als we naar het boek Genesis kijken, dan zien we in Genesis 1: 6 staan dat God een scheiding maakt tussen de wateren en de wateren....het ene werden de wateren op de aarde, het andere de wateren in de hemel. Dit zou betekenen dat er een extra laag tussen de hemel en de aarde zat. Een laag water. Hierdoor is de hele atmosfeer anders als waar men als wetenschapper van uit gaat. Die zien alleen wat er nu nog over is. In het begin was de hele atmosfeer dusdanig, dat de mens groter kon groeien, ouder werd en ook de planten en dieren vele malen groter waren dan nu ooit nog zou kunnen.
De aarde was van oost naar west volledig overstelpt met groen. Zeer veel vegetatie bestond er. Zo ook dinosauriërs. Kijk eens hoe die beesten er uit gezien zouden hebben. Als zij als grote beesten zulke kleine neusgaten zouden hebben, dan hadden ze allemaal gestikt moeten zijn. En wist je trouwens dat de mens samen gelopen heeft met de dinosaurus? Er zijn voetsporen gevonden van een dinosaurus, met daarin een voetafdruk van een mens. Dat wordt alleen weer achter gehouden, want het klopt niet met de theorie die wij onze kinderen op school leren.

Als je naar punt 4 kijkt bij figuur 1 hierboven, dan zie je daar een fossiel. Er zijn zeer veel fossielen gevonden van beesten die bijvoorbeeld nog ergens mee bezig waren. Zoals het elkaar opeten! Dat geeft aan dat deze dieren zeer plotseling en zeer snel bedolven moeten zijn. En dat over een zeer zeer groot gebied. Dat kan door een plotselinge overstroming gebeurd zijn.


Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...