zaterdag 23 juni 2012

En toen was er...deel 3 - Een jonge aarde

Zoals eerder aangegeven moet de aarde volgens 'de wetenschap' al miljoenen jaren oud zijn. In de vorige 2 delen heb ik al een klein beetje aangegeven dat het volgens de bijbel toch iets anders is. Maar hoe kunnen we de wetenschap naast de bijbel leggen?De oudste bekende boom is ongeveer 4.300 jaar oud. Gedateerd volgens de jaarringen van de boom. Ik geef toe, niet zeer accuraat, maar we moeten het ermee doen bij deze boom.
Het Great Barrier Reef in Australië is minder dan 4.200 jaar oud. Dit berekend nadat 20 jaar lang de groei van het rif is bekeken en onderzocht.

Hoewel deze beide organismen minder dan 5.000 jaar oud zijn, zijn het wel de oudst bekende organismen op dit moment op aarde. Deze leeftijd past prima bij het standpunt van de creationisten, maar er blijven voor de evolutionisten toch een paar gaten over. Waar zijn de oudere riffen? Als de aarde miljoenen jaren oud is, moet er toch ergens een rif te bekennen zijn dat ouder is dan een schamele 4.200 jaar?

Als we naar de wereldbevolking kijken, klopt er qua aantal ook iets niet, als evolutionist zijnde dan.
in 1810 waren er ongeveer 1 biljoen mensen op aarde. In minder dan 200 jaar zaten we al op 6 biljoen. Als je terug gaat rekenen kom je zo rond de 4.400 jaar geleden uit met de familie van Noah, en de zondvloed.
Volgens de evolutie theorie zou er niet alleen een gigantische snelle bevolkingsgroei moeten zijn, maar tevens ook al een kleine 3 triljoen overleden mensen in het afgelopen miljoen jaar.

Wetenschappelijk kan men vaststellen dat de Sahara woestijn ongeveer 4 mijl per jaar groeit. Terugrekenend is de oudste woestijn dus een jaar of 4.400 oud. Er zijn wetenschappelijke cijfers te geven voor dit fenomeen, en als je die wilt weten kan ik er wel iets over zeggen. Laat dan maar even een berichtje achter.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan over de feiten die we heden ten dage op aarde tegenkomen.
Als we naar fossielen kijken, dan weten we dat het geen miljoenen jaren hoeft te duren om iets tot fossiel te maken. Er zijn bewijzen voor gevonden, het valt alleen op dat die vakkundig uit de media gehouden worden. Alsof men niet wil dat de 'gewone' mens te weten komt dat men in de wetenschap vastzit aan een verhaal waar men eens mee is begonnen, en nu niet van durft toe te geven dat men fout zat.


woensdag 20 juni 2012

Handoplegging

Door omstandigheden zit ik op dit moment thuis met rugklachten.
Hierdoor heb ik tijd om over dingen na te denken. Bijvoorbeeld over ziek zijn. En over wat God heeft gezegd en gedaan over en tegen ziekte. Was het niet één van de basisregels van het geloof om mensen te genezen? Zijn wij christenen niet geroepen om anderen te genezen? Laten we eens gaan kijken naar wat in het algemeen beschouwd wordt als basis van het geloof. Hebreeën 6: 1-2. Hier worden 6 basisregels ingesteld, te weten: 

  1. Bekering van dode werken
  2. Geloof in God
  3. Een leer van dopen
  4. Oplegging van handen
  5. Opstanding uit de doden
  6. Eeuwig oordeel
Het gaat mij in dit geval even over punt 4, oplegging van handen. 
Ondanks wat veel mensen denken, is het dus inderdaad christelijk en zelfs een opdracht van Jezus. Lees Markus 16:17-18 maar eens door. Van de vijf aangegeven tekenen die Jezus aan Zijn discipelen meegeeft, is er één die gaat als volgt: "In Mijn naam....op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden."
Jezus geeft hier dus zélf aan dat wij de zieken de handen op moeten leggen en in Zijn naam genezing uit mogen spreken over hen.

In Jacobus 5:14-15 wordt er gesproken dat een zieke eerst de ouderlingen van de gemeente bij zich moet roepen om voor zich te laten bidden. Inderdaad, als éérste! Natuurlijk mogen we naar een arts gaan, maar volgens de bijbel moeten we dus eerst onze ouderlingen raadplegen voor genezing. Doe je dat niet dan ben je dus ongehoorzaam aan de wil van God.... Ik moet heel eerlijk bekennen dat ook ik dat niet als eerste gedaan heb met mijn rug. Sterker nog, volgens mij zwijgen een heleboel kerken over deze opdracht. Als iemand aan 'handoplegging' doet is dat zelfs vaak heidens! Toch? Dus niet, het is maar zo bijbels als het maar kan zijn. Handoplegging in de naam van Jezus, met het volledige rotsvaste geloof dat Hij mensen kan genezen, doet mensen genezen. Niet diegene die de handen oplegt geneest, maar Jezus geneest. 

En handoplegging doen we eigenlijk stiekem al regelmatig. Denk maar eens aan het feit als je zelf bijvoorbeeld hoofdpijn hebt. Wat doe je met je handen? Je legt ze op je hoofd en je zegt er zelfs vaak bij dat de pijn weg moet gaan. Hetzelfde als je gevallen bent en een zere plek op je knie hebt. De mens legt van nature zijn handen op die plekken die pijn doen. Is dat toeval? Of een dieper bewustzijn dat wij allemaal door Jezus Christus kunnen genezen? 

Het opleggen van handen is echter niet alleen voor genezing van het lichaam. 
Het is ook een sterk hulpmiddel voor hen die de doop in de Heilige Geest zoeken.
In Handelingen 8:18 staat: ...dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen...
Er staan meerdere voorbeelden in Handelingen 2,8,9,10 en 19.

Als laatste werd de handen opgelegd door de leiders van de gemeente alvorens men apostelen uitzond. Op deze manier werd er kracht en genade over hen uit gebeden. Dit kan trouwens een mooie nieuwe discussie zijn over het al dan niet aanwezig zijn van apostelen in deze tijd. Zendelingen zijn in principe apostelen. Uitgezonden om Gods werk te doen. In Handelingen 14 worden Paulus en Barnabas apostelen genoemd,  terwijl zijn niet zijn aangesteld tijdens het op aarde zijn van Jezus. Het is dus geen verplichting om in levende lijve aangewezen te zijn door Christus als apostel. Ook in deze tijd kan men aangewezen worden door Jezus als apostel. Maar dat is een andere discussie.

Handoplegging is dus een bijbelse opdracht voor ons mensen. Voor ons allemaal inderdaad. Elke gelovige kan een zieke de handen opleggen en bidden voor genezing in de naam van Jezus Christus. Laten wij allemaal opstaan in geloof en dit uit gaan voeren. Laat ons de zieken uit naam van Jezus genezen en zo de werken en wonderen weer duidelijk zichtbaar maken op deze wereld.
Amenmaandag 4 juni 2012

Liefde

Het is een eeuwenoud begrip. Liefde.
Vaak denken we als eerste aan de man of vrouw van onze dromen. Dus iemand buiten onze familie. Maar liefde begint natuurlijk al binnen het eigen gezin. Als het goed is tenminste. Liefde is het belangrijkste in het leven van een mens. Zonder liefde kan er niet veel zijn.

Kijk maar eens naar de liefde van God. God houd van zijn creaties. Ook van de mens, ondanks de puinhoop die hij er wel eens van maakt. "Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet Zijn kinderen, wij zíjn het ook." 1 Johannes 3:1
Ook Zijn eigen Zoon had Hij onmetelijk lief. En Jezus had Zijn Vader onmetelijk lief, ondanks dat Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Dat is nog eens liefde. Als wij als kind weten dat we van onze eigen vader naar de schoolarts moeten om een inenting te halen, dan zijn we vaak al boos. Jezus wist dat Hij ging sterven, om de mensen te verlossen van de zonde en hen zo weer dicht bij God, Zijn Vader, te brengen.
Zelfopofferende liefde..

Liefde moet je dus niet alleen voor je partner hebben, maar voor alle mensen. En dát is pas moeilijk! Je moet net zoveel van je buren houden als van jezelf....inderdaad, ga dat maar eens proberen. Zoveel houden van iemand die in de zomer altijd met open ramen de muziek zo hard heeft staan dat de glazen fris van je tuintafel trillen? Ja inderdaad, ook van hen moet je houden en liefhebben. Vergeef hen dat ze de muziek hard aan hebben en zie ze als broeders. Hoe moeilijk het ook is, het is denk ik altijd nog makkelijker dan voor je buren aan een kruis te gaan hangen...toch?
"Vrienden laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God."  1 Johannes 4:7

Laten we het voorbeeld van de buren er nog even bijhalen. We kennen het allemaal, overlast door de buren. Niet leuk natuurlijk, maar zelf zijn we ook buren toch? Bezorgen wij anderen ook last? Of zijn wij die perfecte buren die niemand anders heeft?  We moeten het allemaal samen doen op deze wereld, laten we elkaar dan ook liefhebben en vergeven. Als er liefde is tussen mensen dan kan er geen oorlog zijn.
"Wees op uw hoede, houd stand in het geloof, wees moedig en sterk. Wat u ook doet, doe het uit liefde."
1 Corinthiërs 16:13-14

Dus laten we er voor elkaar zijn mensen. Leer elkaar wat liefde is. Leer je naasten kennen. Hebben ze het moeilijk? Leg een arm om hun schouder. Hebben ze hulp nodig? Geef hen hulp of zorg dat ze de juiste hulp krijgen. Laat aan de rest van je omgeving zien hoe het leven eruit ziet als je liefde hebt voor de mensen. Je zult versteld staan van het resultaat!

"Wees niet haatdragend of wraakzuchtig, maar heb uw naaste lief als uzelf, want Ik ben de HERE" Liviticus 19:18
Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...