zondag 29 september 2013

Strijd tussen de bomen

Afzien met een opdracht

Iets meer als 50 personen, mannen en vrouwen, zich een weg banend door de mooie natuur in de omgeving van Amersfoort. Zweet op het voorhoofd, schrammen op de armen, spiedende ogen zoekend naar het volgende lintje.

Struggle4Bibles Walk 2013

Op zaterdag 28 september jl. zijn al deze mannen en vrouwen gestart aan de derde editie van Struggle4Bibles Walk. 15 of 25 kilometer lopen met een rugzak door de bossen van Amersfoort. Op de route zijn ook een aantal hindernissen uitgezet om het nog iets lastiger te maken. Waarom deze sponsorloop gehouden wordt, kun je het beste nalezen op de site van Struggle4Bibles zelf. Onderaan de blog zal ik hun link plaatsen.

Dit jaar heb ik voor het eerst zelf meegedaan met een vriend van mij, Randy. We hebben samen getraind en samen deze loop gelopen. De tocht zelf hebben we met drie personen gelopen, dat was de minimale grootte waaruit een groep moest bestaan. Jeffrey is toen bij ons gekomen om de groep compleet te maken.

Samen hebben we heel veel plezier gehad tijdens het wandelen, maar ook tijdens het overwinnen van de hindernissen. Er was een hele mooie route uitgezet door hele mooie natuur. Van dichte bossen tot open zandvlaktes waar het mulle zand je op je plek vast probeerde te houden. Een extra uitdaging vormde soms het ontbreken van lintjes die de route aangaven. In de loop van de dagen ervoor waren die door andere mensen weggehaald. Gelukkig was er altijd iemand bereikbaar die wist welke kant we op moesten.Wij hebben de route van 15 kilometer gelopen. Na ongeveer 9 kilometer kwamen we bij de 'pleisterplaats'. Daar was voor voldoende drinken en lekkers gezorgd. Muesli repen, energiedrankjes, melk, dextro, je kunt het zo gek niet verzinnen. Er was aan alles gedacht. Het mooie is natuurlijk dat je dit allemaal doet met mensen die overtuigd zijn van het werk dat ze doen. Het verkondigen van het Evangelie en er op deze manier een behoorlijk steentje aan bijdragen om in dit geval bijbels te verspreiden over de hele wereld.

Het is zeker de moeite waard om volgend jaar ook mee te doen. Hou de website in de gaten of kijk op de facebook of twitter pagina's. Ik hoop jullie volgend jaar daar ook te zien, of anders dat jullie kunnen sponsoren.

Het is gedaan.

De tocht is gelopen, hindernissen overwonnen en geld opgehaald zodat ze kunnen beginnen met het verspreiden van het Evangelie. Het was heerlijk om te doen. Ik wil ook vanuit deze plek alle vrijwilligers bedanken die hier zo hard aan meegewerkt hebben. Mensen die de hindernissen opgebouwd hebben en er de nacht van tevoren bij geslapen hebben in het bos. Deze mensen verdienen ook alle respect en waardering!
Hier vind je de site van Strugggle4Bibles
Hier vind je de site van Bible league

vrijdag 27 september 2013

Struggle.....live

28 september 2013.......mooi wandelweer......wandelschoenen......volle rugzak.......diverse hindernissen die klaar staan om de 'struggelaars' onderuit te halen.........

Spannend? Volg mij dan tijdens de Struggle4Bibles. Ik ben te vinden op:

twitter @HarrySchuurman http://twitter.com/HarrySchuurman (kijk ook op @Struggle4Bibles )
en op 


zondag 15 september 2013

Waarheid


1 Petrus 3:8a-9 "Leef met elkaar mee en houd van elkaar. Wees vriendelijk en nederig. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar zegen hem juist. Want dan zal God ons zegenen, daartoe heeft Hij ons geroepen."

Dit blijft een moeilijk stuk voor ons mensen. Zeker als mensen onwaarheden tegen jou of over jou vertellen, dan nog moet je voor deze mensen bidden. Het is zo  makkelijk om gelijk met een tegenaanval te komen. Petrus kon dat ook heel goed voordat zijn leven veranderde doordat de Heilige Geest in hem kwam. We hebben allemaal wel eens gehoord van de uitdrukking : "tot tien tellen voordat je reageert". Dat is inderdaad vaak wel het beste.

1 Petrus 3:10-12 ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

Hier gaat Petrus eigenlijk nog een stapje verder. Het blijft er dus niet bij om alleen te bidden voor die mensen, maar je moet ook 'vrede nastreven'.  Hier wordt een werkwoord gebruikt wat dus inhoud dat er een aktie van je verwacht wordt. En niet alleen een biddende aktie. Probeer daadwerkelijk vrede te houden tussen de partijen. Misschien lukt het niet, maar God vraagt van ons om het wel te proberen. En natuurlijk zelf geen leugens verspreiden, maar dat moet al voor zich spreken denk ik. 

13 Wie zal u kwaad doen, als u zich inspant voor het goede? 

Als je zelf geen aanleiding geeft dat mensen je nadelig behandelen, zal dat ook minder snel gebeuren. En gebeurt het toch, laat je dan niet afschrikken door dreigementen, of je in verleiding laten brengen. Vertrouw op Christus (vers 14 en 15). Probeer zelf wel zo goed mogelijk volgens Gods wil te leven, dan kan men weinig kwaads over je zeggen. Natuurlijk kunnen we niet allemaal perfect leven, maar leven volgens Gods Woord betekent ook dat je vergeving vraagt als het een keertje niet lukt. Je zonden belijden hoort er ook bij. 

Geloven is niet iets wat je binnen je eigen huis doet. Geloven is een manier van leven. Je leeft ook buiten je huis, denk maar aan je werk, school, omgang met buren, vrienden, familie. Ook daar is je geloof. geloof is geen jas die je alleen aantrekt als het koud is. Geloof is je vel, dat heb je altijd bij je. Het beschermt je van invloeden van buitenaf, maar het laat ook aan de buitenwereld zien dat je gelooft. 

Ook Jezus heeft gezegd dat als je in onenigheid leeft met iemand, dat in de weg staat tijdens het bidden naar God. In Mattheüs 5:23-24 geeft Jezus aan dat als men zich herinnert dat er iets nog niet is uitgesproken met een ander, hij dat eerst moet doen alvorens een offer te brengen. Daarnaast staat er diverse keren in de Bijbel dat je niet altijd naar een ander moet kijken, maar ook jezelf kritisch moet beoordelen. 

Zie Mattheüs 7:1-5
Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit? Hoe kunt u dan zeggen: “Kom, ik zal die splinter even uit uw oog halen”? Met die balk in uw eigen oog ziet u immers niets? Hoe kunt u dan uw broeder helpen? Huichelaar! Zorg eerst dat die balk uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u tenminste wat u doet, als u die splinter uit het oog van uw broeder haalt.

Of Lucas 6:40-42
Een leerling is niet meer dan zijn leraar. Als hij alles van hem heeft geleerd, is hij hoogstens gelijk aan zijn leraar. Waarom maakt u zich druk over de splinter in het oog van een ander terwijl in uw eigen oog een balk zit? Hoe durft u te zeggen: “Kom, ik zal die splinter wel even uit uw oog halen,” terwijl u de balk in uw eigen oog niet eens ziet? Huichelaar! Haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan ziet u misschien scherp genoeg om die splinter uit het oog van de ander te halen.

Kijk dus eerst naar jezelf en oordeel niet over een ander. Waarom oordelen we dan toch over anderen? Het is voor ons gevoel veiliger om over anderen wat te zeggen, zodat we niet zien waar we zelf tekort in schieten. Het is altijd confronterend om te ontdekken dat je zelf iets niet helemaal goed doet of gedaan hebt. Onthoud dat het groei brengt als je kritisch naar jezelf kijkt. 

Het is beter goed te doen en ervoor te lijden als God dat wil, dan kwaad te doen. (1 Petrus 3:17)

donderdag 12 september 2013

Hoe lang nog


Hoe lang nog?

Vader hoe lang moet ik nog worstelen op deze aarde? 
Hoe lang nog voordat ik weer thuis mag komen? 
Vader ik heb heimwee. Ik wil naar de rust van Uw huis. 
Wilt U mij helpen om de tijd die ik hier nog moet zijn, sterk te zijn, om vol te houden. 
Standvastig te zijn en mij niet te laten misleiden. 
Vader wanneer mag ik naar huis?

Soms geeft God je al een bemoediging voordat je weet dat je die nodig hebt. Het stukje hierboven heb ik in de middag geschreven. Die ochtend toen ik wakker werd, stond er het volgende Bijbelgedeelte op mijn telefoon, waarvan ik toen nog geen idee had dat die voor mij zo toepasselijk zou zijn:

Hebreeën 10:35-36  
Laat de moed niet zakken,
 want als u de Here trouw blijft, krijgt u een grote beloning. 
U moet volhouden om de wil van God te doen. 
Als u dat doet, krijgt u wat Hij heeft beloofd.

zaterdag 7 september 2013

Eenvoudig eenvoudige

Psalm 116:6  de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

Het woord eenvoudig klinkt makkelijker dan dat het in de praktijk uitwerkt. Alles lijkt eenvoudig.
Toch denken we nog steeds te moeilijk. Waarom moeten we een grote auto hebben? Waarom moeten we veel verdienen en dus ook veel werken? Heeft ons gezin aan geld alleen genoeg, of hebben ze ook liefde van beide ouders nodig? Is het leven wel zo eenvoudig of toch niet? Maakt geld en rijkdom echt wel gelukkig?

Spreuken 16:19  Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen.

Als mensen jong zijn, kind zijn, dan zijn ze met weinig tevreden. Hoe vaak zie je niet dat een kind dat zijn eerste verjaardag viert, meer bezig is met het inpakpapier als met het cadeau zelf ! Ik ben dan geneigd om te vragen waar het dan fout gaat in het leven. Kijk maar eens als ze tien jaar ouder zijn. Dan is het papier het eerste wat de hoek in gaat. En als je er weer tien jaar bij doet, dan veranderd het verlanglijstje ook weer drastisch. 

De schoonheid van eenvoud
Prediker 7:29  Alles wat ik vond is dit: de mens is een eenvoudig schepsel. Zo is hij door God gemaakt, maar hij heeft talloze gedachtespinsels.

In dit gedeelte uit Prediker lezen we ook terug dat we eenvoudig beginnen, en door onze eigen gedachten gaan we - plat gezegd - moeilijk doen. Niet dat nergens over na hoeft te denken, maar de plannen die we maken gaan vaak  net iets verder dan we aan kunnen. Hierdoor creëren we voor onszelf een extra stress factor. Meerderen trouwens. Als we ons doel niet lijken te halen komt er ook nog eens tijdsdruk bij. We voelen ons minderwaardig, want we hebben óns doel niet gehaald. En als ik je dan vraag of dat doel wat jijzelf gesteld hebt, realistisch was en überhaupt wel het doel dat voor jou weggelegd is? Zijn we dan nog steeds zo standvastig in onze keuze? Wij kunnen wel een mooi groot huis willen hebben, maar wat als je doel is om andere mensen te onderwijzen op een plek waar je blij mag zijn met een 2-kamer appartement? Heb je dan ook gefaald als je gehoor geeft aan dat doel, die roeping?

We zijn maar eenvoudige mensen. Laten we het leven niet moeilijker maken dan nodig is. Zelf heb ik de ervaring dat als ik ergens tegenop zie, dat ik het tegen de Vader, tegen God vertel. Ik leg de situatie dan in Zijn handen. Dat betekend niet dat ik helemaal niets meer hoef te doen, maar het is wel zo dat het de druk wegneemt. Je hebt het de Vader verteld, Hij zorgt voor de rest. En denk je nu :" Tja, das lekker makkelijk" , dan kan ik alleen maar zeggen : "Inderdaad. Wij zijn maar eenvoudige mensen, en we houden van makkelijk. In de Bijbel staat voor elke situatie wel een antwoord. Waarom dan zelf weer eens het wiel uitvinden?"

Psalm 19:8 De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.

zondag 1 september 2013

Wie moet je nu volgen?

Kennen jullie dat gevoel ook? Op een gegeven moment gebeurd er zoveel om je heen dat je soms even de weg een beetje kwijt bent. Iedereen verteld van alles en wat is eigenlijk waar?

Waar veel mensen in de val lopen, is dat men 'mensen' gaat volgen in plaats van Jezus.
Christus is ons voorbeeld, niet de mensen die over Hem vertellen. Hoe goed zij hun best ook doen, ook dat zijn mensen die het fout kunnen hebben. Laat je leiden door God en Zijn Zoon Jezus. Op die manier zul je je doel behalen.

Natuurlijk is het goed om voeding van andere mensen te krijgen, maar blijf het wel zelf toetsen aan de Waarheid. Blijf niet passief luisteren naar anderen, maar controleer ook zelf in de Bijbel of het ook inderdaad zo beschreven staat. Naar mijn idee zakt het geloof steeds verder weg omdat mensen vaak blindelings maar aannemen wat er verteld wordt, en zelf niet meer de moeite nemen om het na te lezen. 
Efeziërs 5:1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft
Efeziërs 15-17 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.

Dat laatste is natuurlijk wel heel erg moeilijk. Proberen te begrijpen wat de Heer wil. Hoe kom je daar achter? Daar heb je toch juist andere mensen voor nodig? 
Andere mensen kunnen je een zetje in de richting geven (als ze door God aangestuurd worden) maar je moet de uiteindelijke richting toch van God zelf horen. Hij spreekt tegen iedereen, dus ook tegen jou. Vaak denken we dat we niet goed genoeg zijn en dat God daarom niet tegen ons spreekt. Dan heb ik nieuws voor je, Hij spreekt ook tegen jou ! Je moet er soms alleen even de tijd voor nemen. God heeft ons allemaal gemaakt, en nog wel naar Zijn evenbeeld, en dan zou Hij niet met jou praten? Dat is hetzelfde als dat jij geen woord tegen jezelf zegt. Omdat degene die tegen jou praat (jij dus) meer waard zou zijn als degene die luistert (jij dus). Als ik het zo zeg klinkt het niet echt logisch toch? Dus God spreekt ook tegen jou!

Neem de tijd om naar de Vader te luisteren, en volg Hem. Laat je verrassen door wat er dan allemaal kan gebeuren in je leven !

Ellebogenwerk

Spreuken 3: 31-32
Wees niet jaloers op iemand die met ellebogenwerk in deze maatschappij vooruitkomt. Dat mag geen voorbeeld voor je zijn. Van zo iemand heeft de HERE een afkeer. Vertrouwelijk omgaan doet Hij alleen met mensen die oprecht zijn.

Komen we dat allemaal niet bijna dagelijks tegen?
Mensen op het werk die eerder promotie maken, mensen die een baan krijgen die jij had willen hebben, en dat alleen omdat ze zich naar voren geduwd hebben. Jij bent beter gekwalificeerd, maar omdat je het niet aan de grote klok hangt wordt je voorbij gelopen door anderen die er niet moeilijk over doen om zichzelf aan te prijzen. Soms kan dat best heel frustrerend zijn. De kans is ook groot dat je de volgende keer zelf ook wat breder gaat staan en jezelf wat meer op de voorgrond gaat zetten. Het is moeilijk om er in zo'n situatie over na te denken, maar onthoud dat de Vader niet kijkt naar wie vooraan staat.

Weet dat het helemaal niet nodig is. In elk geval niet bij God de Vader. "De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de eersten zijn". Met je ellebogen werken heeft hier dus juist een averechts effect.

Wat is het omgekeerde van ellebogenwerk? Omarmen ! Wat is het gevolg van omarmen? Respect en liefde. Waar ellebogenwerk afgunst en boosheid veroorzaakt, breng je met omarmen respect en liefde.

Als iemand zich met de ellebogen naar boven werkt, omarm hem of haar dan. Dat weerhoud ze er ook van verder naar boven te klimmen.

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...