dinsdag 14 april 2015

(over)leven

Het leven van alledag. Zolang alles op rolletjes loopt is het leven goed. Dan zijn wij blij en tevreden. We doen dan ons eigen ding en er is niemand die ons uit ons goede humeur kan brengen. Helaas is het leven niet alleen maar zonneschijn. Soms lijken er aan de wolken geen eind te komen. We worden somber en alles ziet er duister uit. Op die momenten wegen we alles af wat tegen ons gezegd wordt. Opeens is iedereen een potentieel gevaar voor ons welbehagen, en daar hebben we op dat moment al niet veel van. Gevolg is vaak dat we op onze tenen gaan lopen en daar steeds meer uitgeput door raken. En zo ontstaat er een neerwaartse spiraal waar maar moeilijk uit te komen is.

Gelukkig hebben we in deze tijd ontzettend veel keuze uit diverse instanties die ons met elk probleem afzonderlijk kunnen helpen. We hebben instanties voor als het financieel niet lekker loopt, voor als je psychisch in de knoei zit, of relatieproblemen hebt. Moeilijke kinderen gaan weer naar een andere instantie en als je op het werk niet lekker in je vel zit gaan we naar nog een ander kantoortje toe.


Al deze instanties zijn nodig, begrijp me niet verkeerd, maar ik denk soms wel dat we te snel afhankelijk worden van anderen. Naar mijn idee kunnen wij mensen zelf al heel veel doen om preventief bezig te zijn met het leven. Bang dat er dan geen plezier meer gemaakt kan worden? Doordat je vrijer leeft zul je ook meer ontspannen zijn en daardoor ‘soepeler’ door de dagen gaan.

Er zijn diverse 'alarmnummers' in omloop, hieronder volgen enkele voorbeelden:

Als je verdriet hebt, bel Joh.14
Als mensen je teleurstellen, bel Psalm 27
Als je hebt gezondigd, bel Psalm 51
Als je je zorgen maakt, bel Matth.6:19-34
Als je in gevaar bent, bel Psalm 91
Als God ver weg lijkt, bel Psalm 139
Als je je geloof wakker geschud moet worden, bel Hebr.11
Als je eenzaam en bang bent, bel Psalm 23
Als je bitter en kritisch bent, bel 1 Cor.13
Voor het geheim tot geluk volgens Paulus, bel Col.3:12-17
Als je je down en teneergeslagen voelt, bel Rom.8:31
Al je vrede en rust wilt, bel Matth.11:25-30
Als de wereld groter lijkt dan God, bel Psalm 90
Als je zekerheid in Christus wilt, bel Rom.8:1-30:
Als je voor werk of recreatie op reis gaat, bel Psalm 121
Als je gebeden eng worden of egoïstisch, bel Psalm 67
Als je moed nodig hebt voor een taak, bel Jozua 1
Hoe je met je naaste moet omgaan, bel Rom.12
Als je aan investeringen en winst denkt, bel Marcus 10
Als je depressief bent, bel Psalm 27
Als je portemonnee leeg is, bel Psalm 37
Als je het vertrouwen in mensen verliest, bel 1 Cor.13
Als mensen onvriendelijk lijken, bel Joh.15
Als je ontmoedigd bent over je werk, bel Psalm 126

Zoek de tekst maar eens op die achter je huidige situatie staat en beoordeel zelf of je er iets mee kunt.


"Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken zoals je nieuwe kleren aantrekt."
2 Korinthiërs 5:2

maandag 6 april 2015

Doel, waarde en nut


Wat is ons doel? Waarom zijn wij hier op aarde?
Dat zijn vragen die iedereen zichzelf wel eens stelt. En het antwoord is niet altijd even makkelijk. Misschien kunnen we een vergelijk maken met andere dingen die wij wel begrijpen. Er is alleen wel één voorwaarde: als iets een doel heeft, dan is het mijns inziens gemaakt. Met andere woorden, iets heeft een doel als het met voorbedachte rade op een bepaalde manier is ontstaan.

Denk hier maar eens over na. Kijk eens rond in de ruimte waar je nu bent. Misschien staat er een tafel. Wat is het doel van de tafel, met welk idee erachter is het gemaakt? En de stoel die je ziet? En het materiaal waarvan de tafel en de stoel gemaakt zijn?  Iets kan dus ook meerdere doelen hebben. Stel die tafel en stoel zijn van kunststof gemaakt. Van kunststof kun je ongeveer alles maken wat je wilt. Er wordt eerst kunststof gemaakt en later wordt pas beslist wel deel van die kunststof gebruikt wordt om een tafel van te maken en welk deel voor een stoel. En laten we eerlijk zijn, gebruiken we een stoel altijd alleen maar voor het doel waarvoor het gemaakt is? Om op te zitten? Of gebruiken we het ook wel eens als opstapje bijvoorbeeld?

Ook de planten en dieren hebben een doel. Ze zijn allemaal onderdeel van een kwetsbaar ecologisch systeem. We ontdekken als mensen steeds meer in de natuur. Zeker wat betreft dieren en planten waarvan we wel eens zeiden dat ze puur zinloos zijn. Alles heeft dus een doel en een taak. Dan heeft de mens dat toch ook?

Alles wat gemaakt wordt heeft een doel. De vraag die wij mensen onszelf stellen - wat is ons doel in dit leven - impliceert al dat ook wij dus gemaakt zijn. Je vader en moeder hebben daar een grote rol in gespeeld. Maar om ons doel te bepalen moeten we verder terug kijken dan naar onze eigen ouders.

De eerste mens is al met een doel gemaakt. In Genesis 1:26-28 staat het doel van ons mensen al beschreven: Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht.’ God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen en zei: ‘Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren. Wij moeten dus heersen over de dieren in de lucht, op aarde en in de zee. Wij zijn gemaakt om als tuinman en dierenverzorgers erop te letten dat al het leven op aarde het goed heeft. Daar komt dus geen toeval bij kijken, we zijn niet 'toevallig' ontstaan. Als wij 'toevallig' zijn ontstaan, en zonder een doel hier aanwezig zijn, dan hebben wij als mens dus geen doel. En als we geen doel in het leven hebben dan volgen depressie, nutteloosheid en een gevoel van 'wat doe ik hier' al snel. Als je weet dat je hier bent met een doel, dan heeft het leven gelijk meer betekenis, meer waarde, gevoel nuttig te zijn.

Genesis 2:15 De Here God plaatste de mens in de hof van Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken.


Genesis 3:17b-98a Voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. Er zullen dorens en distels groeien en van de wilde planten zul je eten. Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven.


We zijn hoeders van de aarde. Dus we hebben wel degelijk een doel in dit leven. Of we goed werk leveren? Dat valt nog te bezien. Misschien als we ons weer bewust worden van onze herkomst, en ons oorspronkelijke doel.

zaterdag 4 april 2015

bloglovin

<a href="http://www.bloglovin.com/blog/6254735/?claim=6b6gajm666w">Follow my blog with Bloglovin</a>

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...