zondag 18 januari 2015

De grootste in het Koninkrijk?

De grootste in het Koninkrijk der Hemelen  (Mattheüs 18)

"Wie is het belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen?" Een vraag die de discipelen aan Jezus stelde. Het antwoord was nogal verrassend. "Als u niet veranderd en net zo wordt als de kinderen, zult u nooit in het Koninkrijk der Hemelen komen". Dat is nogal wat. Kunnen we dat nog wel? Kunnen wij nog geloven als een kind? 

Ouder worden doe je met vallen en opstaan. Kijk maar naar het leren lopen of fietsen. Voordat je weet hoe het precies moet, ben je toch al wel een paar keer gevallen en heb je al aardig wat schaafwonden en blauwe plekken opgelopen. Hoe leer je dan? Doordat je weet hoe zeer het kan doen als je valt, wordt je voorzichtiger en ga je het iets anders doen als dat je eerder deed. Er zijn immers maar weinig mensen die graag pijn lijden. Die manier van 'leren'  gaat je hele leven door.

Je neemt andere kinderen op school in vertrouwen, het worden je vrienden. Tot hij of zij ineens je vertrouwen schaadt en een geheim doorverteld aan een ander. Ook dan voel je pijn. Pijn die je van buiten niet ziet maar er zeker wel is. Ook hier leer je van. In de toekomst zul je dit soort zaken ook wat anders aanpakken. Je gaat er niet meer zomaar vanuit dat iedereen te vertrouwen is. Het geloof dat de mens van oorsprong goed is, verdwijnt op die manier langzamerhand.
Hoe kun je dan nog geloven als een kind?

Natuurlijk is Jezus ook realistisch. "Het zal slecht aflopen met de wereld vanwege alle verleidingen. Het is onvermijdelijk dat er verleidingen komen." (vers 7) Jezus weet dat wij mensen niet alle verleidingen van deze wereld kunnen weerstaan. De kwade geesten die hier op aarde ook strijden zijn zeer goed in het verleiden van ons mensen. Door halve waarheden te vertellen trappen wij vaak in de vallen die worden gezet. Door onze zonden te belijden en vergeving te vragen aan God, zal Hij het ons ook vergeven. Zijn Zoon Jezus heeft immers de prijs voor onze zonden al betaald? Het wordt anders als wij de reden zijn dat een ánder gaat zondigen. "Maar als het uw schuld is dat iemand verkeerde dingen doet, loopt het slecht met u af". (vervolg vers 7) Helemaal als het kinderen betreft, Als wij als volwassenen een kind dingen leren die zondig zijn, dan is vers 6 voor ons van toepassing. "Maar als iemand een van deze eenvoudigen die in Mij geloven, op het slechte pad brengt, zou het beter voor hem zijn dat hij met een zware molensteen om zijn nek in de zee werd gegooid."

En er wordt zeker op de kinderen gelet. Constant staat er een hemelse webcam op ze gericht om te registreren wat het kind doet, maar ook zeker wat het kind aangedaan wordt en door wie. "Kijk niet op een van deze eenvoudigen neer. Onthoud dit: hun engelen zijn voortdurend bij mijn Vader in de hemel."  Elk kind heeft dus een engel in de hemel. Een 'beschermengel' die voortdurend oplet hoe het met het kind gaat. En nee, dat betekend niet dat er geen nare dingen kunnen gebeuren. Het betekend wel dat als iemand een kind iets aandoet, hij of zij dat dus niet ongezien doet. De God van gerechtigheid zal niemand zijn straf laten ontlopen. 

Markus 10:13-16 "Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag dat Hij ze zou aanraken, maar de leerlingen traden daartegen op. Jezus zag het en nam hun dat kwalijk. ‘Laat die kinderen toch bij Mij komen,’ zei Hij. ‘Houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God is juist voor wie is zoals zij. Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het Koninkrijk van God gelooft, er nooit kan komen.’  Hij nam de kinderen in zijn armen, legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen. " 

Er zijn voorbeelden genoeg van mensen die het rotsvaste geloof van een kind hadden. Door hun geloof werden ze genezen of werden zelfs vrienden of familie uit de dood weer levend! Een rotsvast geloof is ontzettend krachtig. Het kan alles overwinnen. Als God met je is, wie kan er dan tegen je zijn?

Wees goed voor kinderen, leer hen hoe ze moeten leven. Zoals in 1 Deuteronomium 6:6-9 staat:  
En u moet de geboden die ik u vandaag geef, voortdurend in gedachten houden. U moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan. Bind ze aan uw hand, draag ze op uw voorhoofd en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw steden.

Laat ons dus vast staan in onze overtuiging. Gesterkt door Gods Woord en Zijn beloftes. Dan wacht ons de grootste beloning die een mens kan krijgen. "Vader, ik wil U danken voor de liefde die U voor mij heeft. Dat U mij elke dag opnieuw mijn ogen laat openen en mij nieuwe kansen geeft om de fouten van de eerdere dagen goed te maken. Om op die manier mijn kinderen van U te leren en zelf ook van U te leren. U laat mij door Uw Woord zien hoe ik met mensen om moet gaan. Door Uw Zoon naar de aarde te sturen heeft U ons een voorbeeld van perfectie gegeven. Wij kunnen alleen dit voorbeeld doorgeven aan onze kinderen. Ze te vertellen dat ook zij fouten zullen maken, maar dat ze dat bij U kunnen brengen en als ze oprecht om  vergeving vragen U het ze ook geeft. U bent een barmhartige en rechtvaardige Vader voor ons. Dank U wel daarvoor, in Jezus naam, Amen"zondag 4 januari 2015

Riep Jezus op tot jihad?

Naar het schijnt zijn er anders gelovigen die uit Lukas 19:27 halen dat Jezus jihad predikte. Is dat ook zo?

Lees Lucas 19:11-27.
Een enkel vers kun je namelijk niet als leidraad gebruiken.

Ga voor jezelf eens na wie Jezus met die edelman bedoelt. Waarom geeft de edelman  mensen geld om er wat mee te doen? En let erop dat er wel van ze verwacht werd dát ze er wat mee deden. De man die er het meeste rendement uit had gehaald, werd het beste beloond.  De man die er uit angst niets mee gedaan had, raakte dat wat hij had gekregen ook nog kwijt. Hij was bang voor de ‘harde’ edelman en de gevolgen die het kon hebben als hij zijn gift kwijt zou raken.

Een gelijkenis. Hoe ik dit zie?

Jezus is de edelman. Hij moet eens weg om gekroond te worden tot koning. Dat gebeurt later ook (kruisiging). Wij mensen hebben allemaal gaven gekregen van God. De één kan goed rekenen, de ander kan schrijven, weer een ander kan spreken of onderwijzen en ga zo maar door. Wij mensen worden geacht om, ongeacht de gevolgen voor onszelf, die gaven te gebruiken voor de ‘edelman’. En niet alleen de mannen die hier vermeld worden die het geld kregen, maar elke werknemer van de ‘edelman’. Een ieder die de edelman kent (Jezus) maar niet met maar tegen Hem gaat werken, zal niet het eeuwige leven ontvangen. Zij zullen dus ‘sterven’.

Is dit een oproep tot ‘jihad’?
Integendeel, het is een oproep om de gaven die je van Jezus gekregen hebt ten goede toe te passen. Iedereen heeft daar een vrije keuze in om dat wel of niet te doen. Die keuze is niet vrijblijvend. Elke keus heeft gevolgen. De gevolgen van de vrij genomen keuze zijn dan ook voor jezelf.

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...