zaterdag 26 januari 2013

Heilige Geest (2)

In het vorige deel hadden we al een aantal Bijbelteksten bekeken.
Ook waren we erachter dat Jezus zelf zei dat je vergeven kunt worden als je Hem beledigt, maar dat dat niet gaat als je de Heilige Geest beledigt.  Wat zou dat betekenen?

Jezus ontving de Heilige Geest nadat Hij gedoopt was door Johannes. Toen ging de hemel open en daalde een duif op Hem neer. Tot die tijd heeft Jezus op 'eigen kracht' alle opdrachten volbracht. De discussies met de Schriftgeleerden enz.

De Heilige Geest zorgde voor een onbevlekte zwangerschap van Maria, waaruit Jezus geboren werd. In Lucas 1:80 lezen we dat ook Johannes de Doper in zijn kindertijd gesterkt werd door de Heilige Geest.

En zo kunnen we overal in de Bijbel de rol van de Heilige Geest terug vinden.
Enkele voorbeelden:

Johannes 14:15 De Heilige Geest als helper.
Galaten 5:5
Handelingen 2:33
Lucas 2:26 Heilige Geest was er voor Jezus

Toch blijft het moeilijk om met ons menselijke verstand precies te verklaren wat de Heilige Geest nu precies is. Als onderdeel van de Drie-Eenheid is de Heilige Geest gewoon onmisbaar in het geloof. Ik vind het bijzonder moeilijk om te omschrijven wat de Heilige Geest voor mij is. Als een eeuwen oude vriend die niet alleen jou, maar ook je familie kent? Iemand die niet alleen raad geeft als je erom vraagt, maar ook ongevraagd advies geeft en je de beste weg laat zien? Misschien wel als leraar. Iemand die weet dat je het kunt en je soms het gevoel kan geven dat ze je laten vallen, maar dan juist jou erop willen wijzen dat je meer kunt dan jezelf door hebt. Leren door ervaring zeg maar. De Heilige Geest is niet alleen je advocaat, maar ook je arts en psychiater.

Als je de Heilige Geest in een hokje moet plaatsen, omdat het dan voor ons beter te begrijpen is, dan zou ik hem het plakkaat van bijvoorbeeld uitvoerder geven. Iemand die weet hoe de plannen eruit zien, en wat het eindresultaat moet worden. Hiervoor mensen aanstuurt maar ook zelf niet te beroerd is om de handen uit de mouwen te steken. Meewerkend voorman. Noem maar een paar namen.

Ik denk dat voor iedereen de Heilige Geest weer een andere betekenis heeft, maar ik denk wel, dat de Heilige Geest zeer belangrijk is in ons geloofsleven. Zonder de 'vulling' van de Heilige Geest is er geen geloof. Zonder de Heilige Geest is er misschien de overtuiging dat je wilt geloven, maar niet het echte geloof. Als je alleen de overtuiging hebt, en tegenslagen volgen zich op, dan ben je niet standvastig genoeg om je geloof vast te houden. dat ben je wel als je de Heilige Geest ontvangen hebt, en toegelaten hebt binnenin jezelf.


zaterdag 19 januari 2013

Heilige Geest

Heilige Geest


Hoe belangrijk is de Heilige Geest in de Bijbel, maar vooral in ons leven?
Wat is eigenlijk de Heilige Geest?
In de Latijns/Griekse vertaling staat het voor "advocaat".

2 Korinthiërs 5:4 In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeslokt. 5 Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven.

Handelingen 4:30-31  Laat zien dat U achter ons staat, door mensen te genezen. Laten er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij namens uw dienaar Jezus optreden.’ 31 Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God.

Handelingen 8:5-7 Filippus bijvoorbeeld, ging naar de stad Samaria en vertelde dat Jezus de Christus is. 6 De mensen die naar hem luisterden en zagen welke buitengewone dingen hij deed, hielden zich aan wat hij zei. 7 Boze geesten gingen, onder luid geschreeuw, weg uit de vele mensen die er last van hadden. Vele lammen en kreupelen werden genezen.

Handelingen 8:14-17 De apostelen in Jeruzalem hoorden dat de bevolking van Samaria in de Here Jezus was gaan geloven. Daarom stuurden zij Petrus en Johannes erheen om eens te kijken. 15 Petrus en Johannes baden voor hen, 16 omdat de nieuwe volgelingen wel in de naam van de Here Jezus gedoopt waren, maar de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. 17 Na het gebed legden zij hun de handen op en de volgelingen ontvingen de Heilige Geest.

Staat de Heilige Geest boven Jezus?

Mattheüs 12:31-32 Wat voor verkeerds u ook doet, het kan u worden vergeven, maar het belasteren van de Heilige Geest kan niet vergeven worden. 32 Zelfs wie kwaadspreekt over Mij, de Mensenzoon, zal daarvoor nog vergeving kunnen krijgen. Maar voor wie de Heilige Geest willens en wetens belastert, is geen vergeving mogelijk, niet in deze wereld en niet in de toekomstige wereld.

Wat Jezus hier dus zegt, is dat je vergeven kunt worden als je Jezus belasterd, maar doe je dat met de Heilige Geest, dan is vergeving niet meer mogelijk!

Wat in elk van deze gedeeltes dus voorkomt, is dat er genezing is door de Heilige Geest, wanneer je vol bent van de Heilige Geest verkondig je vrijmoedig het evangelie. De Heilige Geest is dan een soort van 'drijvende kracht' ?

Meer over dit onderwerp op een later moment. Voel je vrij om vragen of opmerkingen te plaatsen.

Zomaar


Dagen verstrijken als kreukels in de was,
gestreken door warmte, egaal door gewicht.
Warmte maakt dagen verdraagbaar, 
gewicht drukt op onze schouders.
Als de warmte groter is dan het gewicht,
zijn de dagen als een zomer.

Spinnen in gedachten
gedachtespinsels
Vinden het papier
begeleid door mijn hand


Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...