vrijdag 31 januari 2014

Ontworteld

Raken we niet allemaal een keertje de weg kwijt?

We kennen allemaal het gevoel dat we soms op een dood spoor zitten. Niets lukt meer, alles zit tegen, de wereld is tegen ons en hoe goed we ons best ook doen, niets lukt. We hebben dan vaak al een geruime tijd in een bepaald patroon geleefd wat op dat moment 'goed' voor ons was. Toch komt voor iedereen het moment dat er iets gaat veranderen. Bij sommigen gebeurt dat geleidelijk, bij anderen redelijk plotseling. Hoe het ook gebeurt, het voelt altijd alsof je wortels ontwricht worden. En soms is het langzaam weggerukt worden pijnlijker als het snel ontwortelen. 

Eenmaal de vaste grond kwijt zijn we als kleine kinderen die hun ouders kwijt zijn. We kijken verdwaasd rond, lopen doelloos naar plekken waarvan we niet weten wat we er moeten doen. Aangeven dat je hulp nodig hebt doe je niet, want dan laat je zien dat je 'zwak' bent, en dat kan niet in deze maatschappij.
Waarom je ook het gevoel hebt 'ontwortelt' te zijn, weet dat je altijd ergens terecht kunt. Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. (Efez. 1:4).
God had voordat Hij de wereld maakte al een plan voor jou. Je kunt altijd bij de Vader terecht. Altijd? Ja, altijd! Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade!  (Efez. 1:7)

Aanzien kun je in de ogen van God niet verdienen, genade kun je niet verdienen. God geeft je dat.
Maar ieder van ons heeft genade gekregen, naar de mate waarin Christus die gegeven heeft. (Efez. 4:7)

Hoe ontworteld je ook bent, weet dat je thuishoort bij het lichaam van Christus. Je kunt altijd bij Hem terecht. Volg het voorbeeld van Jezus, luister naar de woorden van God en stel je dienstbaar op.

Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente. Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd, elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. (Efez. 4:14-16)

Een heerlijk zeker gevoel om altijd ergens op terug te kunnen vallen.


donderdag 30 januari 2014

Struggle4Bibles 2014

De struggle van 2014

Bijbels en studiemateriaal voor het Midden-Oosten

Ook dit jaar ben ik weer van de partij tijdens de Struggle4Bibles Walk.
Dit jaar is de bedoeling om de 30 kilometer te lopen, met een rugzak gevuld met 18 kilo.
Kijk voor verdere informatie en natuurlijk hoe je mij kunt sponsoren op de volgende link:

Om mij te sponsorenmaandag 27 januari 2014

Spreuken aan de wand (4)

Spreuken 4

Laat je beschermen door wijsheid.

In Spreuken 2 hadden we gelezen dat wijsheid van God komt. We lazen hierin echter ook dat wij er zelf wel moeite voor moeten doen om het verder te ontwikkelen. In Spreuken 4 lezen we dat Salomon verteld wat zijn vader David hem leerde. Het is trouwens de plicht van elke ouder om de kinderen aan te moedigen om wijsheid te zoeken. David legde daar ook nog eens de nadruk op voordat hij overleed (1 Koningen 2:1-9)

David leerde zijn zoon Salomon dat het najagen van wijsheid en het naleven ervan zeer veel voordelen had in het leven. We lezen in het begin van spreuken 4 dat het je beschermt en behoed, je aanzien en eer geeft en zelfs 'je jaren verlengt'. Dat is nog eens een mooi vooruitzicht. Het is alleen niet altijd zo makkelijk om te doen wat wijs is. Wijsheid laat je zien waar je gaat op je levensweg, het geeft licht daar waar jij je voeten neer wilt zetten. Zo zul je niet struikelen. Soms komt er echter wel eens een wolkje voor de zon die je pad belicht. Een wolk in de vorm van een vriend of kennis die je vraagt met iets mee te doen waarvan je weet dat het niet goed is volgens de wijsheid (kennis) die je ontwikkeld hebt in de loop der jaren. Maar als je 'nee' zegt, is dat moeilijk uit te leggen aan die vriend. 

Elke dag maken wij een keuze tussen dat wat goed en dat wat fout is. Elke dag kunnen wij uit die twee dingen kiezen. Bewaar de wijsheid in je hart en bescherm je hart (vers 23). Maak van daaruit de keuzes die je dagelijks maakt. Zorg ervoor dat je iedereen ten allen tijden recht in de ogen aan kunt kijken, en dat je niet van schaamte je hoofd af hoeft te wenden als men je iets vraagt of verteld. Door altijd met de waarheid in je hart te leven, zul je met een vaste tred je levensweg bewandelen. Met een rechte rug en opgeheven hoofd zul je elke situatie aan kunnen. Mensen zullen dit zien en je vragen hoe het komt dat jij zo zeker kunt zijn in dit leven. Je antwoord zal dan alleen maar kunnen zijn dat het komt door de wijsheid die je van God ontvangen hebt komt. God heeft het in je gelegd en je ouders dienen je erop te wijzen dat je daarmee aan het werk moet.

Spreuken 4, naar mijn idee een heel mooi gedeelte uit het hoofdstuk. Het verteld duidelijk dat de mens zelf geen wijsheid kan vergaren, maar dat het een gave van God is. Zoals andere gaven moeten wij ook voor deze gave moeite doen om het te ontwikkelen. Vaak zijn we liever lui dan moe en geven dan God de schuld dat wij iets niet kunnen, terwijl we zelf geen moeite willen doen en hopen dat het ons 'aan komt waaien'. Wijsheid en kennis vergen onderhoud. Dagelijks wordt het getest en dagelijks worden wij uitgedaagd om de juiste keuzes te maken. Als je de richtlijnen die David hier zijn zoon Salomon meegaf volgt, dan zijn ook wij in staat om naast alles wat we dan kunnen kiezen, wijsheid te kiezen boven alle wereldse zaken. (1 Koningen 3:9) 

Moeten wij wachten tot God naar ons toekomt en vraagt wat we willen hebben? Of moeten we wachten tot we een bepaalde bediening krijgen voordat we er recht op hebben? Nee, we kunnen het in gebed aan God vragen en Hij zal het ons geven. (Jacobus 1:5) 

Als afsluiting het laatste gedeelte van Spreuken 4:

20 Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.
21 Houd ze steeds voor ogen,
bewaar ze in het diepste van je hart.
22 Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,
sterken heel het lichaam als een medicijn.
23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
24 Neem nooit leugens in de mond,
laat geen bedrog over je lippen komen.
25 Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.
26 Effen de weg waarover je gaat,
dan loop je met vaste tred.
27 Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links,
wijk alleen uit voor het kwaad.
 

zaterdag 25 januari 2014

De Schrift

Hoe waar is de bijbel?

Volgens mij is de bijbel tijdloos. Soms lijkt het voorspellend, soms een beschrijving van de geschiedenis, maar soms ook precies het antwoord gevend op een vraag die je hebt.

Neem als voorbeeld eens 2 Timotheüs 3. Het begint met een beschrijving die bij het naderende einde van deze aarde hoort. Oordeel zelf maar of je hier enkele of misschien wel meerdere symptomen van herkent....

2 Timotheüs 3:1-5a
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. 

Iets bekends gelezen in de bovenstaande verzen? Ik denk dat iedereen hier wel iets in herkent. De bijbel is maar een paar duizend jaar oud, maar nog steeds actueel. Het is nog steeds toepasbaar, ook in deze 'moderne' tijd waarin we vergeleken met toen zoveel 'vooruitgang' hebben geboekt.

2 Timotheüs 3:16-17
Elke schrift tekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Hier vind ik onder andere de reden waarom het lezen van de bijbel niet alleen goed is voor jezelf, maar ook voor anderen om je heen. Je wordt toegerust  voor het doel in je leven. Je leert hoe je met anderen om moet gaan. Je leert de geheimen van het leven. En dat allemaal gegeven door God. Als je voetballer wilt worden wordt je toch ook liever getraind door Johan Cruijff dan door Johan Derksen?

maandag 13 januari 2014

Divorcehotel

Waar zijn wij nu helemaal mee bezig?

Vanavond zag ik een aankondiging voor een nieuw tv programma. Nieuw dieptepunt voor de hedendaagse beschaving. Divorcehotel, scheiden binnen 3 dagen, gratis en geruisloos. Jaren van investeren in een huwelijk binnen 3 dagen teniet gedaan. Ligt het aan mij of glijd deze maatschappij steeds verder af? Je bent langer bezog met het plannen van je bruiloft dan het duurt om het weer te ontbinden. Maar ze zijn toch ook wel weer goed bezig. De kinderen komen niet in beeld! Kinderen....denken we daar nog aan? We gaan ze lekker helpen om 3 dagen later in een definitief gebroken gezin terecht te komen. Doen ze het echt voor het echtpaar? Doen ze het voor de kijkcijfers? Of gewoon weer eens voor het geld. Tenslotte gaat 1 op de 5 huwelijken kapot, dus is er goed geld in te verdienen. Onder het mom van 'snel scheiden en alles goed geregeld' wordt het steeds makkelijker gemaakt om maar gewoon een punt achter je huwelijk te zetten als het even moeilijk wordt. De normen vervagen steeds meer.

Gaat de geschiedenis zich herhalen?

De wereld lijkt steeds verder weg te zakken in moreel verval. De bijbel-lezers kennen de verhalen nog wel van Jericho, Ninevé, Sodom en Gomorra en de zondvloed. Moeten we maar weer extra kaarsen in gaan slaan voor de momenten dat we zonder stroom komen te zitten door bijvoorbeeld een aardbeving? Komen die de laatste jaren ook niet vaker voor, ook hier in Nederland? Moeten we flessen water inslaan voor het geval er geen water meer uit de kraan komt doordat er iets met een gasbel gebeurt? Of juist door de holtes die we creëren in de aarde door er van alles uit te halen? Welk signaal zal God gebruiken om ons te laten weten dat we niet goed bezig zijn? Of zijn er al signalen geweest maar willen we ze niet zien? Persoonlijk denk ik dat wij zeker nog wel zoiets mee gaan maken binnen deze generatie. Dat kan gewoon niet anders. 

Laten we eens wat meer 'programma's' maken om mensen juist te helpen, te helpen bij elkaar te blijven. Misschien een oscar voor de langst getrouwde echtparen? 

Wat kunnen we doen om deze tendens tegen te houden, of liever nog, om te draaien?


donderdag 9 januari 2014

Levensstijl

Geschreven door Paulus vanuit de gevangenis.

Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Ik wil dat u scherp kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver zijn, zonder dat er iets op u aan te merken is, en zal uit heel uw doen en laten blijken dat u, dankzij Jezus Christus, Gods wil doet. Daarvoor moet God geëerd en geprezen worden.
Het volgende wil ik u graag laten weten, beste vrienden: alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. Allen hier, ook de soldaten, weten dat ik vanwege mijn geloof in Christus gevangen zit. En door mijn gevangenschap lijken vele christenen hier hun vrees voor de boeien te hebben overwonnen. Op de een of andere manier heeft mijn geduld hen bemoedigd, met als gevolg dat zij steeds vrijmoediger spreken over Jezus Christus. (Filippenzen 1:9-14)

Er vallen mij een paar dingen op in dit stukje. Ten eerste dat Paulus bid dat de mensen van Filipi en de leiders en diakenen over zullen vloeien van liefde. Want daardoor zullen zij in staat zijn onderscheid te maken tussen wat wel en niet hoort. Tussen goed en fout. Ze zullen dan op gaan vallen door hun manier van leven. Daardoor zal het licht van Jezus gaan schijnen in het hart van andere mensen. 'Goed voorbeeld doet goed volgen' zeggen we toch vaak? En dat dat inderdaad zo is bewijst Paulus gelijk met zijn vervolg: vele christenen lijken hun angst aan de kant gezet te hebben om voor hun geloof uit te komen. Juist door de gevangenschap van Paulus. Door alles wat hij doormaakt in de gevangenis en de manier waarmee hij ermee om gaat zijn een grote stimulans voor zijn mede-christenen.

Ben jij wel eens een bemoediging voor je directe omgeving? Laat jij het 'licht' wel eens schijnen?

woensdag 1 januari 2014

Gezegend 2014

Zegen gewenst voor het nieuwe jaar 

Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood
en de naam van Jakobs God u beschermen,
moge hij hulp zenden uit zijn heiligdom,
uit Sion u bijstaan.
Moge hij al uw gaven gedenken,
uw brandoffers welwillend aanvaarden, sela
moge hij geven wat uw hart verlangt,
en al uw plannen doen slagen.

Psalm 20:2-5

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...