zaterdag 14 december 2013

Gezegend weekend


Weekend

Dagen van bezinning en rust
Dagen om met het gezin door te brengen
Dagen waarop de baas geen invloed op je heeft
Dagen voor 'nuttige' zaken.

Tijd voor vrouw en kinderen
Tijd voor ontspanning in de tuin
Tijd voor klusjes in en om het huis
Tijd.....tijd tekort.vrijdag 6 december 2013

Onderdrukking

Heersers beter dan 'het volk' ?

Vaak hebben we een vooringenomen beeld van heersers en leiders. Deze mensen staan boven 'de normale mens'. Ze wonen mooier, hebben meer geld, meer macht en zien er ook mooier uit als gewone mensen. Klopt dat beeld wel, of is er in de loop der tijd een verkeerd beeld geschetst van wat het eigenlijk zou moeten zijn?

Helaas is het tegenwoordig zo dat de leiders van deze wereld vaak moeilijk te begrijpen beslissingen moeten nemen. Soms kunnen ze niet anders. Vaak blijkt echter dat de beslissingen die ze nemen op de één of andere manier voor henzelf lang niet zo negatief uit pakken als voor 'het volk'. Moeten zij dan minder de lasten dragen? Kunnen zij minder verantwoordelijkheid nemen dan de gewone man? Is het die gewone man die altijd het juk moet dragen?

In Marcus 10 lezen we wat Jezus zegt over de heersers van die tijd. Als je het zo leest is er misschien niet eens zo heel veel veranderd.

Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn (Marcus 10:42-44)

Werkt dat überhaupt in deze tijd nog wel? Kun je het je nog wel voorstellen dat een leider dienend te werk gaat? Zo staat het vaak wel beschreven, maar doen ze dat ook nog? In verkiezingstijd verklaren ze dat vaak wel, maar nadat ze verkozen zijn kiezen ze toch vaak voor zichzelf, positieve uitzonderingen daargelaten. 

donderdag 5 december 2013

Spreuken aan de wand (3)

Zoek naar wijsheid

In de serie over spreuken zijn we aanbeland bij Spreuken 3.
Zoals bekend heeft Salomo het grootste gedeelte van het boek Spreuken geschreven. Het is dan ook niet vreemd dat het veel over wijsheid gaat. Salomo die alle wijsheid van God had gekregen.

In Spreuken 3 gaat het over liefde en trouw. En dan niet alleen in woord, maar ook in daden. Als je deze principes hanteert dan dwingt dat respect af, ook bij de mensen om je heen. Verder bepleit Salomo dat je alles aan God verteld. Let wel, álles. Ook dat wat niemand anders van je mag weten. God weet het al, maar het Hem zelf vertellen werkt als vergeving vragen. Anders gezegd: je brengt het in het licht. En wat in het licht is gebracht valt niet meer onder de autoriteit van het duister (Satan). Op die manier geef je volledig vertrouwen aan God en zal Hij je op je paden begeleiden. Verder zal het je geestelijk en lichamelijk gezond houden.

Spreuken 3:
9 Vereer de Here met wat je bezit en geef Hem zijn deel van je inkomsten.
10 Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip.

Toon dus niet alleen met woorden je liefde, maar handel er ook naar. Breng offers, geef een deel wat je van God hebt gekregen ook weer terug. God zal je rijkelijk belonen. Overal in de Bijbel kom je het 'zaai en oogst' principe tegen. Dat heeft niet alleen betrekking op geld. Zaai je onrust, dan oogst je geweld. Zaai je liefde, dan oogst je genegenheid. Zo simpel werkt het inderdaad wel. Gezegend zijn zij dit dit principe hanteren.

Net als dat je vader je wel eens terecht heeft gewezen, zo kan ook God je duidelijk laten weten dat je iets doet wat niet door de beugel kan. En dat is natuurlijk koren op de molen voor mensen die niets met het geloof hebben. God is toch liefde? Inderdaad, en liefde heeft wel eens een schop onder zijn achterste nodig om weer even wakker te worden. Daar is niks vreemds aan volgens mij. Salomon verwoordde het als volgt:

11 Mijn zoon, ga niet voorbij aan de tucht van de Here en laat de moed niet zakken als Hij je straft.
12 Want de Here straft degene van wie Hij houdt, net zoals een vader zijn zoon straft die hij liefheeft.

Vervolgens komt de schrijver weer terug bij wijsheid.
Wijsheid kun je ook zien als het Woord van God.
De verzen 13 t/m 35 gaan over wijsheid en wat het je op kan leveren. Een korte opsomming:

Als je wijsheid zoekt en vind dan helpt dat bij:

  • hoge ouderdom
  • rijkdom
  • aanzien
  • liefde
  • vrede
  • welzijn
  • geeft leven aan je ziel
  • zicht op je levensweg
  • eer
Lijkt mij een hele grote beloning !

Geduld

Geduld is een schone zaak

De laatste tijd zitten wij met ons gezin vaak te wachten op dingen of op antwoorden. We zitten in een tijd die je denk ik wel kunt betitelen als 'stilte voor de storm'. We weten dat er van alles gaat gebeuren en veranderen, alleen gebeurt het steeds maar niet. We zijn bezig om te verhuizen, we kijken naar een andere huurwoning in een andere stad. Nu is dat met de huidige prijzen niet altijd even eenvoudig, maar als je dan wat vind is het ook nog maar afwachten of je uitgekozen wordt. Het verhuizen heeft niet alleen met werk te maken, maar ook met de plaats waar onze huidige gemeente zich bevind. Daar willen we ook bij in de buurt zitten zodat we meer voor deze gemeente kunnen betekenen. Dat is toch een nobel streven dat ik. Toch laat een definitief antwoord nog op zich wachten.
En wat lees je dan in de Bijbel als je die openslaat?

Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. (Jacobus 1:2-4)


Standvastig, volhardend. Dat zijn andere woorden die ook wel gebruikt worden in plaats van geduld. Geduld heeft vaak iets dat je alleen maar hoeft te wachten. Lekker blijven zitten dan komt het vanzelf naar je toe. Standvastig en volhardend geven iets meer aan hoe het werkelijk is naar mijn idee. Geduld kun je hebben als je op een feestdag wacht bijvoorbeeld. Standvastig moet je zijn als je bijvoorbeeld wacht op een huis dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, en dat huis komt maar niet op je pad. Wel andere huizen die er een beetje op lijken, maar het net niet zijn. Ga je dan voor zo'n huis, of ben je standvastig in je geloof en vertrouwen dat het huis waar je eigenlijk op wacht toch langs komt als de tijd daar is?

Standvastig moet je dus zijn als je andere alternatieven geboden worden die nét iets minder zijn dat hetgeen waar je eigenlijk op wacht. Er wordt dan van je verwacht dat je volhard in vertrouwen. Zo ook met het geloof in God en het vertrouwen dat wat Hij voor je klaar heeft liggen ook daadwerkelijk aan je gegeven zal worden. 

Soms weet je niet wat je moet verwachten of wat God van jou verwacht. God is een levende God, Hij is geen beeld waar je tegen kunt praten en geen antwoord krijgt. God geeft antwoord als je Hem iets vraagt. Jacobus bevestigd dat ook.

Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven, Hij zal het u niet kwalijk nemen. Maar als u Hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden. (Jacobus 1:5-8)

Wees dus niet bang, vertrouw God en vraag wat Hij van je verwacht. Je moet alleen wel het antwoord willen horen. Stel geen vragen waar je het antwoord liever niet van weet. Overtuiging en standvastigheid, sleutelwoorden in het geloof. Maar ook sleutelwoorden in het leven van alledag.

Waarin wordt jou geduld het meest op de proef gesteld?

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...