zaterdag 29 november 2014

Gaven van de Geest

Gaven

Een ieder krijgt gaven van God om mee te werken. Welke gaven dat zijn? Dat heeft ook te maken met wat je aankunt. Sommigen krijgen veel, anderen wat minder, wat niet betekend dat zij dan ook minder zijn dan een ander. Een ieder is gelijk.

Welke gaven kun je dan krijgen?
In de bijbel wordt op verschillende plaatsen over de gaven gesproken. In 1 Korinthiërs 12 staat het zeer uitgebreid beschreven. De gaven waar hierover gesproken worden zijn:
 • Wijsheid
 • Kennis overdragen / leraarschap
 • Groot geloof
 • Genezing
 • Wonderen doen
 • Profeteren
 • Onderscheiden van (goede en kwade) geesten
 • Klanktaal spreken
 • Klanktaal vertalen / uitleggen
Zijn dit alle gaven? Nee. In Romeinen 12 wordt bijvoorbeeld nog gesproken over
 • Bijstand verlenen (helpen)
 •  Troosten
 • Uitdelen (wel eenvoudig blijven, dus niet uitdelen om er zelf beter van te worden)
 • Leiding geven
Ook in Efeziërs 4 en 1 Petrus 4:10,11 wordt over dit onderwerp gesproken.

Duidelijk is dat wij allemaal één zijn in diversiteit. 
Een lichaam is één, maar bestaat uit verschillende onderdelen.
Een auto is één, maar bestaat uit verschillende onderdelen.
Een brood is één, maar bestaat uit verschillende onderdelen.

Hou het wel bij je eigen gaven. Als je een spreker bent, probeer dan niet om te troosten. Daar is een ander dan waarschijnlijk beter in. Als je kunt profeteren, probeer dan iemand niet te genezen.

Moeten alle gaven dan ook vertegenwoordigd zijn in een gemeente? Kan een gemeente groeien als niet alle gaven aanwezig zijn? Als niet alle 'delen van het lichaam' er zijn? Natuurlijk kun je leven zonder handen, maar je kunt dan niet voor 100% functioneren. Met aanpassingen kom je een aardig eindje inderdaad, met "kunstgrepen".  Al geef je gelijk aan dat je het toch niet kunt missen, waarom anders die kunstgrepen toepassen? 

Eigenlijk wel gemeen van onze Schepper; ons afhankelijk van elkaar laten zijn, terwijl dat vaak het laatste is wat we toe willen geven, dat we een ander nodig hebben....

maandag 10 november 2014

Kinderdoop?


Opnieuw onder de aandacht

Het is tegenwoordig weer een hot item; wel of niet laten dopen door onderdompeling, en is kinderdoop wel bijbels?
Binnen de verschillende stromingen heb je ook een verschillende uitleg natuurlijk. Mijn idee zoals ik het uit de bijbel haal zal ik hier proberen uit te leggen.

Johannes 1:12-13 
Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren.

De geleerden zijn het er wel over eens dat het 'dopen' waar in Johannes over gesproken wordt, onderdompeling bedoelt wordt. Hier wordt dus bedoelt dat het gehele lichaam volledig onder water gehouden wordt voor een korte tijd. Besprenkelen wordt dus niet over gesproken, niet bij kinderen en niet bij volwassenen. Maar werden er wel kinderen gedoopt dan?

In handelingen 16:15 staat toch dat Lydia met haar 'huisgenoten'(Het Boek vertaling) of "haar huis"(NBG vertaling) gedoopt was?
Er zijn meerdere vertalingen voor het woord 'huis' zoals hier gebruikt. Ten tijde van het verhaal werd er niet over de kinderen gesproken. Als men het over "het gezin" of  "het huis" had, dan doelde men op de volwassen mensen binnen het huishouden. Dus de man en vrouw des huizes, en diens dienstboden of bedienden. In dit vers lezen we dus dat Lydia samen met haar dienstboden gedoopt is. Er wordt niet over de kinderen gesproken.

Marcus 1:4
Deze boodschapper was Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn en vertelde de mensen dat zij zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug toe te keren, zodat God hen kon vergeven.

Nog een indicatie dat de doop voor volwassenen is. Zal een kind een openbare getuigenis van berouw nodig hebben? Kán een baby deze beslissing nemen en aangeven aan iemand? Als een kind drie maanden oud is, moet het dan al een openbare getuigenis afleggen? Mijns inziens kan een kind dit nog niet doen. Er wordt van volwassenen wel verwacht dat ze een weloverwogen beslissing nemen en met hart en ziel voor Jezus kiezen. Dat wordt dan bezegeld met de doop, als start van een nieuw leven. Gewassen door het bloed van het Lam, één in Christus en opgestaan uit de dood.

Psalm 127:3
Kinderen zijn een geschenk van de Here. Hij beloont u met een nageslacht.
Kinderen zijn dus een volmaakt geschenk van God. Zij hoeven niet gedoopt te worden. Wanneer men vanuit het hart een weloverwogen keuze kan maken, kan men gedoopt worden. Kinderdoop is dus niet aan de orde.

Maar er is toch niet maar één manier waarop je gedoopt kunt worden?
Ook hier is de bijbel naar mijn idee duidelijk:

Efeziërs 4:5
Er is maar één Heer, één geloof en één doop.

Maar ook al ben je niet gedoopt, er is toch altijd genade?

Efeziërs 4:6-7
En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Maar ieder van ons heeft genade gekregen, naar de mate waarin Christus die gegeven heeft.

Ja er is dus genade, maar wel in de mate waarin Christus de gegeven heeft. Niet iedereen ontvangt dus dezelfde genade. Er is dus blijkbaar een criterium waaraan voldaan moet worden.

Als je het evangelie wel gehoord hebt maar afgewezen, dan werkt bekering niet volgens mij. Jezus heeft immers gezegd : Over wie Mij afwijst en niet luistert naar wat Ik zeg, zal op de laatste dag een oordeel gegeven worden, en wel door het woord dat Ik gesproken heb. Joh 12:47

Let wel, als je bij wijze van spreken op je sterfbed van Jezus en het evangelie hoort, en je dan bekeert, dan is de genade voor jou. Kijk maar naar de misdadiger die naast Jezus aan het kruis hing. Hij werd door Jezus ook aanvaard.

Handelingen 16:30-33
Daarop bracht hij hen naar buiten en vroeg: ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ ‘Geloof in de Here Jezus,’ antwoordden zij. ‘Dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook.’ Zij verkondigden hem en zijn huisgenoten de boodschap van de Here. Hoewel het midden in de nacht was, nam de cipier hen mee en waste hun striemen. Direct daarna werden hij en al zijn huisgenoten gedoopt. 

Ook in dit gedeelte lezen wij over de huisgenoten die gedoopt worden nádat men het evangelie aanvaard heeft. Het is een verbinding die niet los van elkaar te zien is.

Op al deze gegevens heb ik mijn persoonlijke keuze gebaseerd. Voor mij is het dan ook duidelijk wat de Heer in dit geval van ons vraagt. Neem het aan als advies, of leg het naast je neer.
vrijdag 7 november 2014

Zien ogen alles? Of worden ogen niet gezien?

Door andere ogen bekekenSoms gaan mijn gedachten zomaar met mij op pad. Regelmatig denk ik dan na over hoe alles is begonnen, en hoe je mensen kunt vertellen over het begin. In de loop der tijden zijn er zoveel variaties geweest op het begin van de wereld. Zoveel 'wetenschappelijk bewezen' theorieën die inmiddels de tand der tijd ook niet kunnen doorstaan. Toch is er een verhaal of theorie die nog steeds staat. Die zelfs steeds vaker ondersteund wordt door ontdekkingen in de 'wetenschap'. Soms is ook het ontbreken van bewijs voor het één, juist bewijs voor het bestaan van het ander. 

Waar ik aan moest denken? Aan de kleur van iemands ogen. Jawel, je leest het goed. Wat heeft de kleur van een oog met het ontstaan van de wereld te maken? Misschien niets, misschien wel alles. 

Stel je eens voor; als iemand die in evolutie gelooft deze vraag zou moeten beantwoorden, dan zal hij vast beginnen over de functie van de kleur van het oog. Hele verhalen over lange en korte golflengten (van licht) zou verklaren waarom noordelijke landen meer mensen met blauwe ogen bevatten dan landen die meer bij de evenaar liggen. Zelfs verhalen over één 'drager' in een stam die door voortplanting binnen de stam een kind met blauwe ogen voort zou kunnen brengen. 

Algemeen wordt aangenomen dat het te maken heeft met de genen van een persoon. Genen en pigmentatie. Weinig pigment geeft een blauwe kleur, en veel pigment een donkere kleur.

Wikipedia zegt het op de volgende manier:
De iris bepaalt de kleur van het oog zoals wij die ervaren. Blauwe of bruine ogen zijn feitelijk blauwe of bruine irissen. Een oog met weinig pigmentatie is blauw en een oog met veel pigmentatie is bruin. De kleur van de iris is een polygene eigenschap en wordt bepaald door het aantal en type van pigmenten. Mens en dier hebben vele fenotypevariaties. Deze variaties ontstaan door verschillen in de verhouding tussen de twee types melanine namelijk eumelanine en feomelanine.

Drie elementen in de iris dragen bij tot de uiteindelijke kleur. De hoeveelheid melanine in het pigmentepitheel, de hoeveelheid melanine in het stroma en de dichtheid van het stroma. Alle ogen bevatten in het epitheel het zwarte pigment eumelanine. De dichtheid van het stroma bepaalt vooral de hoeveelheid licht die geabsorbeerd wordt door het onderliggende epitheliumpigment. Ook kan iemand twee verschillende kleuren iris hebben. Dit wordt heterochromie genoemd.

Maar liefst niet minder dan 15 genen zouden de kleur van de ogen (iris) bepalen. Een ingewikkeld stukje lichaam dus. Maar waarom kunnen ogen dan verkleuren? Het is bekend dat lichte ogen bijvoorbeeld donkerder kunnen worden en andersom. En dan heb ik het over dezelfde persoon, dus niet een verandering over duizenden jaren. Heeft het inderdaad dan met seksuele aantrekkelijkheid te maken? Dat zegt men ook over blond haar. Blond haar en blauwe ogen moet dus zeer seksueel aantrekkelijk zijn. Mijn vrouw heeft donker haar en bruine ogen. Wat zou dat dan betekenen?

En bij dieren?

Gaan die verhalen ook op voor dieren? 
Als we naar de dieren in het noorden gaan kijken (erg noordelijk) dan zien we bij de ijsbeer en de pinguïn hoofdzakelijk zwarte ogen. Niet blauw dus, wat je zou verwachten, maar zwart. Zij hebben een extra laagje over de ogen ter bescherming van het felle licht en de weerkaatsing van het licht in de sneeuw. Ook heeft het met het kijken onder water te maken. "custom made" dus eigenlijk. 

Wat meer in de buurt kunnen we uilen bekijken. Oogkleuren zwart, oranje en geel (hoofdzakelijk). Uilen met zwarte ogen jagen s'nachts, die met oranje ogen jagen ook in de schemering en geel, je raad het al, hoofdzakelijk overdag. Er zijn uitzonderingen. 

En zo kunnen we alle organismen langs gaan. Elk heeft zijn eigen karakteristiek en daarmee zijn eigen kleur.  

Voorzetje

Tot slot nog even dit: Zoals gezegd lijken er meer dan 15 genen betrokken te zijn bij alleen al de kleur van de ogen. Wanneer vond de evolutie het nodig om de nakomelingen van dat stofdeeltje van ogen te voorzien? Wat was daarvoor de reden? Tot die tijd had het stofdeeltje zich toch aardig in leven gehouden? Stof tot nadenken?


Onze voorouders?Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...