zaterdag 28 juli 2012

Wat is gewoon?

Wat is eigenlijk 'gewoon'? Wat betekend gewoon? Er zijn verschillende definities van gewoon.
Volgens 'Van Dale' woordenboek:

ge·woon (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: gewoner, overtreffende trap: gewoonst)
1 gewend aan, vertrouwd met: aan iets gewoon raken, zijn
2 gebruikelijk; algemeen aangenomen; normaal: de gewone gang van zaken
3 alledaags; (minachtend) ordinair
4 ronduit, gewoonweg: ik vind het gewoon fijn

Gewoon is dus iets dat niet opvalt, iets dat zo vaak gebeurt dat je er eigenlijk niet meer naar kijkt. Hetzelfde een beetje als je hand uitsteken als je afslaat met fietsen. Hoewel dat misschien wel weer iets minder gewoon wordt. Als je dit zo leest, dan ga je toch nog iets anders kijken naar Markus 6:5

 "Omdat zij niet geloofden, kon Hij geen wonderen doen. Wel genas Hij een paar zieken door hun de handen op te leggen" 

Voorafgaand hieraan staat beschreven hoe Jezus terug gaat naar Zijn geboorteplaats Nazareth, en hoe de mensen Hem horen spreken en iets hebben van, Hij komt hier toch vandaan? Hoe kan Hij dat dan allemaal weten en waarom denkt Hij dat Hij dat soort dingen kan en mag zeggen? Door het ongeloof kon Jezus géén wonderen doen staat er. En dan wordt er bijna achteloos achteraan verteld, ow ja, Hij genas wel een paar zieken door hun de handen op te leggen. Komt echt zo over van; ja dat deed Hij dan wel, maar dat is niks bijzonders, dat is normaal, dat is 'gewoon'. Het is dat het opgeschreven is, maar het was in die tijd schijnbaar zo normaal dat het eigenlijk het vermelden niet meer waard was. 
Nu wordt het als iets aparts gezien. Zeker als je door iemand de handen op te leggen, en door gebed iemand geneest. En dit terwijl Jezus zélf heeft gezegd dat juist dat dingen zijn de gelovigen kúnnen en móeten doen! 

In Markus 16:17-18 staat: " De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: zij zullen in Mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken,(18)zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen, zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen."

1 Korinthiërs 12:28: "....Dan zijn er die wonderen doen en anderen die de gave hebben zieken te genezen....."

Ook in 1 Korinthiërs 12 wordt dus gesproken over dat wij anderen kunnen genezen. 
Nadat Jezus opgegaan was kunnen we ook in de bijbel lezen dat de discipelen, Zijn leerlingen, ook wonderen deden. Handelingen 2:44 bijvoorbeeld. In Handelingen 3 geneest Petrus een verlamde. En in vers 16 legt hij uit hoe hij dat heeft kunnen doen. "Jezus heeft deze lamme man genezen. Door ons geloof in Jezus is hij volkomen gezond geworden. U ziet het zelf!"

Ik zie uit naar de tijd dat het weer 'gewoon' is dat men weer kan genezen door de handen op te leggen.  Dat betekend dat het geloof in Christus weer zo sterk geworden is, dat wij ons helemaal aan Hem overgeven. Dat Hij weer door ons mensen kan werken, omdat wij Hem volledig in ons hart, in ons leven toelaten. 

Iedereen kan dus in principe mensen genezen. Als je gelooft in Jezus Christus, dat Hij de Zoon van de levende God is, dat Hij op aarde gelopen heeft en aan het kruis is gestorven voor onze zonden. En als je dat gelooft, dan wil je ook zijn als Hem. Je wilt een goede zoon of dochter van je Vader zijn. 
Efeziërs 5:1 "Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet.

dinsdag 10 juli 2012

Emoties en gevoelens

Emoties....iets heel menselijks. Als iemand geen emoties toont of heeft, dan noemen we die persoon al snel harteloos. Emoties hoort bij de mens, dus als het lijkt dat je ze niet hebt, dan ben je onmenselijk.

Genesis 1 vanaf vers 26 staat dat God de mens naar Zijn beeld heeft gemaakt. Dat wordt vast niet uiterlijk bedoeld. Zou God dan ook emoties hebben? Vast niet, dat maakt Hem te 'menselijk'. Toch?

Wat is eigenlijk 'emotie'? Als je gaat kijken op internet dan kom je er genoeg van tegen. Hele lijsten bestaan ervan. Een paar voorbeelden van emoties zijn: trots, geduld, hoop, vreugde, angst, verveling enzovoorts.

In Genesis 2 vinden we terug dat God het niet 'goed' vond dat de mens alleen was. Er moest iemand komen die zijn leven met hem (Adam) kon delen en die hem kon helpen. Is dat medeleven naar Adam toe? In Genesis 3 lezen we het verhaal van de slang en Eva, die zich liet verleiden tot het eten van de verboden vrucht. We kunnen ook lezen dat God daar zo Zijn gevoelens over had. Als straf moet de slang vanaf dat moment op zijn buik verder leven, de vrouw met 'pijn en moeite' kinderen krijgen en de man tot de dag van zijn dood werken om in leven te blijven. Als iemand geen emotie zou hebben, geen gevoel zou hebben, dan hoef je toch ook geen straf te geven?
We kunnen doorgaan met Genesis 4, waarin Kaïn en Abel geboren worden en opgroeien. Beiden offeren ze aan God als ze ouder zijn, maar alleen Abel bracht het beste van zijn kudde. Alleen zijn offer werd geaccepteerd door God. Het meest duidelijk staat het natuurlijk in Genesis 7, waar God zo ontluisterd was door de mensen en hoe ze leefden, dat Hij de enige rechtvaardige man, Noach en zijn familie, waarschuwde en redde, en de rest van de mensheid strafte voor hun zondige manier van leven.

Zo staat de bijbel vol van verhalen over hoe God zich 'voelt'. Nog een heel duidelijk voorbeeld is het verhaal van Jona. Jona moest de mensen van Ninevé waarschuwen dat God hun slechtheid niet langer kon verdragen. Duidelijker kan het niet denk ik?

Zijn emoties dan menselijk? Als ik het zo achter elkaar zet dan zou ik zeggen dat emoties niet menselijk zijn. Ze zijn goddelijk! God heeft emoties en Hij heeft ons naar Zijn evenbeeld gemaakt. Dus ook de emoties die God heeft, heeft Hij in ons gelegd. Door de hele bijbel heen kun je lezen hoe hij Zijn mensen beschermt als Zijn kinderen. Alle mensen zijn Zijn kinderen, alleen gedragen niet alle mensen zich zo. De mensen die zich wel gedragen als kinderen van God worden door Hem beschermt. God zal dus inderdaad boos worden als Zijn kinderen iets aangedaan wordt. Dat doen wij mensen ook als onze kinderen iets wordt aangedaan. Wij mogen uit eigen vrije wil kiezen voor of tegen God te zijn. Andere keuzes zijn er niet. God is licht en het licht is aan of uit, een dimmer erop zetten bestaat niet.

1 Petrus 2:1 Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel! Waarom? Zijn dat niet gevoelens die wij allemaal wel eens hebben? Bedenk eens hoe jij je voelt als iemand over jou roddelt, voelt dat fijn? Wil je dat ze dat vaker doen? Nee, roddel is een hulpstuk van de duivel om een andere negatieve emotie op te roepen, boosheid, vergelding. Als je dat toelaat kom je in een negatieve spiraal terecht. Dieper en dieper zul je dan wegzakken, en waar zeggen we dat de hel is? Juist, altijd 'beneden'. Probeer die spiraal positief te laten worden. Omhoog te laten gaan, want waar zeggen we dat de hemel is? Juist, boven. We willen dus naar boven. We zijn hier maar tijdelijk op aarde. 1 Petrus 2:11 Broeders en zusters, wij blijven hier op aarde vreemdelingen, gasten. Omdat ons werkelijke thuis bij de Here is.....  Ons thuis is bij de Here, onze God, onze Vader.

Emoties zijn niet vreemd voor mensen, maar het is dus ook goddelijk. Zeker als emoties op een goede manier gebruikt worden, zijn het krachtige wapens om het eeuwige leven te krijgen, te beschermen en het door te geven aan anderen. Het meest krachtige wapen voor emoties is toch wel de tong. Als je die in bedwang hebt en geen roddels, leugens of andere verkeerde dingen verteld, maar juist positieve, opbouwende emoties de ruimte geeft, dan heb je de strijd al gewonnen. 1 Petrus 3:10 In de Boeken staat: 'Wie van het leven houdt en gelukkig wil zijn, moet zijn tong in bedwang houden en geen leugen over zijn lippen laten komen. Keer het kwaad de rug toe en doe wat goed is. Probeer in vrede te leven, doe daar uw uiterste best voor.' 


Helaas zijn emoties ook het meest zwakke en beïnvloedbare deel van de mensen voor satan. Hoe makkelijk is het om mensen tegen elkaar op te zetten door heel simpel de feiten net iets te verdraaien. Door maar vaak genoeg kleine irritaties op te wekken bij mensen. 'Vele kleintjes maken één grote' zeggen we wel eens. Op een gegeven moment zijn al die kleine leugentjes en roddeltjes zo groot geworden dat ze in ons gezicht uit elkaar spatten. Onwaarheden getuigen van een gebrek aan liefde voor de medemens. Ze getuigen van een egoïsme dat schade berokkend aan anderen. Je kunt niet alleen aan jezelf denken en anderen niet beïnvloeden. Wij hebben de opdracht om elkaar lief te hebben, niet om elkaar te verleiden.
1 Johannes 4:11  Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben.
1 Johannes 4:21 God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van Hem moeten houden, maar ook van onze broeders en zusters. 
1 Johannes 4:18 In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houd altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.


Als wij onze sterkste emotie in bedwang houden, de liefde, en die richten op God en onze medemens, dan heeft het kwaad geen enkele kans. Ga niet mee in het vertellen van onwaarheden over anderen, maar zegen ze juist en bestrijd ze met het goede, met liefde. Als een dief iets gegeven wordt, dan heeft hij het niet gestolen en is dus geen dief. Als een kwaadspreker de mond gesnoerd word met complimenten dan zal hij geen woord uit kunnen brengen. Als een lui iemand geprezen wordt voor zijn werk, dan zal hij meer bezig gaan. Positieve woorden zullen dus een positieve reaktie brengen. Positieve woorden zullen een positieve emotie oproepen.

Hoe positief ben jij naar je vijanden?


dinsdag 3 juli 2012

Huwelijk

Ik had het kortgeleden met mijn vrouw over het huwelijk. Wanneer ben je nu eigenlijk getrouwd? In de tegenwoordige tijd weten we dat wel, dan moet je in elk geval op het stadhuis geweest zijn en moet een ambtenaar van de burgerlijke stand je 'in de echt verbonden' hebben.
Maar ben je dan ook echt getrouwd?
Gelovigen gaan daarna dan naar de kerk om daar het huwelijk dan nog eens in te laten zegenen en voor God  te zeggen dat ze voor elkaar gekozen hebben. Ben je pas dán echt getrouwd?

Mijn mening hierover?
In den beginne......God schiep de mens. God heeft man en vrouw samengebracht. Wie heeft hen getrouwd? Er was in elk geval nog geen ambtenaar van de burgerlijke stand, dat weet ik wel. De Burgerlijke Stand is pas ingevoerd in 1811 in Nederland door Napoleon en dan vooral voor de dienstplicht en het heffen van belastingen. En natuurlijk is het in de tegenwoordige tijd makkelijk om te zien wie bij wie hoort. Maar dat is puur administratief. Als ik ga verhuizen naar Amerika en ik laat mij daar naturaliseren, dan ben ik nog steeds een Nederlander. Alleen veranderd mijn paspoort, een papiertje. Ben ik dan ook een échte Amerikaan?


In het Burgerlijk Wetboek staat :
Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken (Boek 1, art. 68)
De wet heeft bepaald dat we dus eerst op het stadhuis moeten trouwen, voordat we voor God kunnen trouwen. Als dat niet gebeurd, dan staat daar een boete op. Maar let op; niet voor de personen die in het huwelijk treden, maar voor de persoon die het huwelijk sluit, in de kerk dan in dit geval. De voorganger krijgt dan dus een geldboete. Je kunt dus nog steeds getrouwd zijn zonder voltrekking bij de burgerlijke stand. Je voorganger zal er alleen niet blij van worden, en daarom willen ze er vaak ook bij zijn als men op het gemeentehuis het ja-woord geeft.

Wat zegt de bijbel over trouwen? Een mooie samenvatting vind ik Mattheüs 19:4-6
"Leest u de boeken van Mozes dan niet?" antwoordde Hij. "Daar staat toch in dat God de mens heeft gemaakt als man en vrouw. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden. Zij zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht."

Over die laatste regel wil ik het straks nog even hebben.
Hier staat duidelijk te lezen dat God de man en de vrouw geschapen heeft om samen te zijn. Zij zijn 'verbonden' met elkaar. Door God verbonden. Niet door een papiertje op het gemeentehuis.

In dit stukje vinden we ook meteen het antwoord op de vraag hoe God over scheiden denkt. "En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht."  Lijkt me duidelijk.
Toch was het ook voor de Farizeeën niet helemaal duidelijk. We lezen verder vanaf vers 7.
"Zij vroegen daarop:"Maar waarom heeft Mozes dan gezegd dat een man van zijn vrouw mag scheiden? Als hij haar maar een brief geeft waarin staat dat zij niet langer zijn vrouw is."

Het antwoord van Jezus laat duidelijk onze menselijke tekortkomingen zien :
"Omdat uw hart van steen is, daarom heeft Mozes dat toegestaan. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan. Iemand die zijn vrouw verlaat en daarna opnieuw trouwt, pleegt overspel. Tenzij zijn eerste vrouw gemeenschap met een andere man heeft gehad." 
De leerlingen van Jezus vonden dat schijnbaar een hele moeilijke taak. "Als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen." was hun antwoord. Niet zo gek eigenlijk, kijk maar eens naar de tegenwoordige tijd. Mensen kunnen zich moeilijk binden, zeker als het om een levenslange verbintenis gaat. En de lusten die wij als mens hebben lijken meer te zijn als vroeger. Het is ontzettend moeilijk voor ons tegenwoordig om maar met één persoon gemeenschap te hebben. Trouwen als maagd is al helemaal een zeldzaamheid. Ook in de tijd van Mozes had men het al moeilijk met deze zaken. Daarom had Mozes gezegd dat men met een brief aan de vrouw te geven kon scheiden van elkaar. Maar niet voor elk klein dingetje natuurlijk.

Wij mensen hebben nu eenmaal onze fouten. De zwakte van het vlees is er één van, en zeker niet de minste.
1 Korintiërs 7:9  legt de zwakke plek bloot wat betreft de behoefte aan gemeenschap.
"Maar als zij zich niet kunnen beheersen, kunnen  zij beter trouwen. Het is beter om te trouwen dan door verlangen verteerd te worden."


En op dat gevoel van verlangen wordt aardig ingespeeld in deze maatschappij.
Waar je ook kijkt, alles is terug te voeren op lust en verlangen.
Een mobieletelefoniebedrijf  adverteert met dames in bikini. TV programma's en films laten in kleur zien hoe mooi het wel niet is om op vakantie je lusten bot te vieren en zoveel mogelijk dames aan de haak te slaan en te verleiden. Je hoort er pas bij als je meerdere kruisjes achter je naam hebt staan. Wie is er niet in deze valkuil getrapt.

Het is voor een mens beter om getrouwd te zijn. 1 Korintiërs 7: 1-5 geeft aan dat, om ontucht te voorkomen, mensen beter kunnen trouwen. Elke man zijn eigen vrouw, en elke vrouw haar eigen man. Ze moeten elkaar geven wat hen toekomt, en elkaar de seksuele omgang niet ontzeggen. "Anders zou Satan u door uw gebrek aan zelfbeheersing in verleiding kunnen brengen."


Heeft het afnemende aantal kerkelijke huwelijken dan te maken met een hoger wordend scheidingspercentage? Het aantal zedendelicten?

zondag 1 juli 2012

De Bedieningen

Hoeveel bedieningen zijn er nu eigenlijk?
3, zoals veel kerken ingedeeld zijn tegenwoordig?
5, zoals in Efeziërs 4:11?
Of zoals in 1 Korinthiërs 12:28?

Laten we om te beginnen eens kijken wat we in de gemiddelde huidige kerk aan bedieningen vinden.

In mijn ogen - hier kunnen we van mening over verschillen - zie je in de huidige gemeenten 3 bedieningen.

1 - Evangelisten
2 - Herders
3 - Leraren

De evangelist bestaat zeker nog, al is die ook niet overal aanwezig.
Herders zijn er wel. De huidige dominee, pastoor, predikant kennen we allemaal. 
En leraren? Zeker. Een uitgebreide groep is vaak aanwezig. Net als op een school waar leraren verschillende vakken geven, bestaat het gebied van bijbelse leraren ook meerdere 'vakken'. Ik denk hierbij aan bijbelstudies, catechisatie maar ook pastoraal werkers, diakenen enz.
Als je deze opsomming leest dan kun je bijna niet anders denken dan; "wat ontbreekt er dan nog? Die mensen hebben wij ook allemaal in de kerk, ik heb geen idee wat er dan nog ontbreekt."  

Als we dan eens gaan kijken naar een 'bekende lijst van bedieningen' opgenoemd in Efeziërs 4:11, dan vallen ons gelijk de twee ontbrekende bedieningen op. Het zijn namelijk de eerste en belangrijkste twee!
De eerste  is de apostel. Jawel, de apostel. Ook in deze tijd hoort een gemeente aangevoerd te worden door een apostel. De eerste apostel was Jezus zelf (Hebreeën 3:1) ....richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus...
We kennen natuurlijk de andere apostelen die door Jezus zelf zijn opgeleid. Maar ook in het nieuwe Verbond kom je apostelen tegen. Naast de duidelijke taak van 'uit gaan en het Woord van God verkondigen' hebben ze meerdere taken en bevoegdheden. Ik las pas ergens dat een apostel nooit de leider kan zijn van een gemeente. Naar mijn idee IS de leider van een gemeente een apostel. Hij is het immers die als eerste ergens in een gebied het Woord brengt. En ook dat kan verschillen van het Woord brengen in Korea of een straat of twee verderop in je eigen buurt. Een apostel heeft daarbij de bevoegdheid om anderen aan te wijzen die taken kunnen gaan uitvoeren voor uitbreiding van het Woord. In Titus 1:5 geeft Paulus aan dat hij Titus in Kreta heeft aangesteld om leiders aan te stellen, volgens de richtlijnen van Paulus.
Wie is dan de eigenlijke leider? We komen ook in de brieven van Paulus regelmatig tegen dat hij zijn gemeenten (hij had er meerderen) schrijft dat hij ze binnenkort weer zal bezoeken. Lees bijvoorbeeld het begin van zijn eerste brief aan de Romeinen. (Romeinen 1:8-15) Als je alleen een gemeente sticht, en daarna de verantwoordelijkheid overdraagt, heeft het weinig zin om terug te gaan toch? Eindverantwoordelijke is en blijft de apostel.

De volgende die ontbreekt is de profeet. De persoon die God heeft uitgekozen om zijn boodschappen door te geven aan de gemeente. Waar vind je tegenwoordig nog echte profeten in een gemeente?
Ook in Korinthiërs 12:28 staan 5 bedieningen beschreven:  
1 - Apostel  
2 - zij die Gods woord doorgeven (profeet)
3 - leraar, zij die wonderen doen en genezen
4 - helpers en leiders
5 - zij die klanktalen (tongentaal) spreken.

Iedereen krijgt zijn gaven van de Heer, al dienen we te streven naar profetie, zoals Korinthiërs 14:1 verteld.

Al deze zaken komen dus ook in het 'Nieuwe Testament' voor, het is dus ook onder het Nieuwe Verbond van kracht. Sterker nog, een gemeente kan niet groeien zonder deze 5 bedieningen. Mijn mening is dus dat we alle bedieningen weer terug moeten krijgen binnen de gemeenten. Voor sommigen zal dat een stap in het geloof zijn!

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...