zondag 21 april 2013

Apostolische vrijheid

1 Korinthiërs 9


De vrijheid van de apostelen
1 Ik zou zelf niet vrij zijn? Ik zou geen apostel zijn? Maar heb ik dan niet Jezus, onze Heer, gezien? Bent u niet het werk dat ik dankzij de Heer tot stand heb gebracht? 2 Ook al erkennen anderen mij niet als apostel, u zou het wel moeten doen, want u bent door uw geloof in de Heer het waarmerk van mijn apostelschap. 3 Ziehier mijn verdediging tegen wie zich een oordeel over mijn apostelschap aanmatigen. 4 Hebben wij geen recht op eten en drinken? 5 Zouden wij niet het recht hebben een gelovige echtgenote op onze reizen mee te nemen, zoals de andere apostelen, de broers van de Heer en Kefas? 6 Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien? 7 Wie gaat er nu op eigen kosten in krijgsdienst? Wie plant er een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie hoedt er een kudde en drinkt niet van de melk? 8 Dit is niet alleen een algemene waarheid, het staat ook in de wet, 9 want in de wet van Mozes staat: ‘U mag een dorsend rund niet muilbanden.’ Maar bekommert God zich dan om runderen? 10 Of zegt hij dit om ons? Om ons natuurlijk, want het is ook om ons dat er staat: ‘Een ploeger en een dorser werken beiden in de hoop op een aandeel in de oogst.’ 11 Als wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten? 12 Als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij het dan niet des te meer? We hebben echter geen gebruik gemaakt van onze rechten; integendeel, we verdragen alles, omdat we de verkondiging van het evangelie van Christus niets in de weg willen leggen. 13 U weet toch dat wie in de tempel dienstdoen daarvan leven, en dat wie aan het altaar dienen een deel van het offervlees krijgen? 14 Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien. 15 Maar ik heb van geen van deze rechten ooit gebruikgemaakt, en dat schrijf ik niet om ze nu bij u op te eisen. Ik zou liever sterven. Geen mens zal me deze roem ontnemen. 16 Dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders, en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen. 17 Als ik het uit eigen beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe het niet uit vrije wil; deze opdracht is mij toevertrouwd. 18 Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft. 19 Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen. 20 Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. 21 En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. 22 Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden. 23 Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen. 24 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

Ik heb de volledige tekst van hoofdstuk 9 van deze brief aan de Korinthiërs maar even neergezet. Dan blijft alles in zijn verband staan. Het gaat hier volgens de titel die aan dit stuk gegeven is, om de vrijheden die apostelen hebben. Wat er voor mij uitspringt zijn de verzen 6 en 12. In vers 6 geeft Paulus aan dat de apostelen recht hebben op eten, drinken en levensonderhoud. In vers 12 geeft hij echter gelijk aan dat hij dit niet doet om het verspreiden van het evangelie niet te dwarsbomen. Verspreiding van het evangelie was dus de hoofdtaak van de apostelen. Dat wisten we natuurlijk al, maar hier staat het toch nog even duidelijk omschreven. Hoe zit dat tegenwoordig? Is het nog steeds de hoofdtaak? Of gaat het tegenwoordig om andere dingen? Om hoe snel de gemeente groeit of hoe groot de gemeente aan het worden is? Wel of geen wetten uit het oude verbond?

Later verteld hij dat hij voor iedereen wel iets anders betekend. Voor de zwakken is hij ook zwak geworden, om zo hetzelfde als hen te zijn. Hij past zich aan de omstandigheden aan als een kameleon, om zo in elke situatie mensen te redden en het evangelie te verkondigen. Passen voorgangers zich heden ten dage ook nog steeds aan de mensen aan? Of profileren ze zich op hele andere manieren? En hoe kijken wij als 'toehoorders' daar tegenaan? Paulus deed er alles voor om de beloftes van het evangelie te ontvangen. Hij ging voor de volle winst. Zonder dingen te eisen waar hij eigenlijk recht op had. Dat is de vrijheid van de apostelen.....


dinsdag 16 april 2013

Struggle4Bibles

Struggle 4 Bibles

Vandaag ingeschreven voor de "Struggle4Bibles Walk".
Een omschrijving van deze organisatie zoals het op hun site staat:


‘Gods Woord overwint hindernissen!’
Struggle4Bibles is hét sponsorevenement in Nederland om bij te dragen aan de verspreiding van Gods Woord! Vanaf 2013 zijn er verschillende versies waar je aan mee kunt doen nl.: Walk, Bike en zOOm! Elk evenement is geïnspireerd op het mooie maar tegelijk pittige werk dat evangelisten dagelijks doen. Ze zijn op pad met de prachtige boodschap van God, maar worden wereldwijd ook geconfronteerd met bijvoorbeeld armoede, tegenwerking, vervolging en afwijzing van het evangelie. Ook moeten ze soms grote afstanden afleggen om mensen te bereiken. Ze treden hiermee o.a. in de voetsporen van de apostel Paulus die in 2 Kor. 11: 24 t/m 28 vertelt over zijn zware werkomstandigheden.
Meedoen aan Struggle4Bibles herinnert je dan ook aan de struggle van Paulus en alle evangelisten vandaag de dag en geeft je medemens, dankzij alle sponsors, toegang tot het evangelie van redding en genade!Een mooie uitdaging en een mooi doel om te steunen dacht ik zo.
Wil je ook aktief iets doen? Kijk dan op hun site en schrijf je in.  struggle4bibles.nl

Wil je wel wat doen maar liever iets passiever? Sponsor mij dan! Ik hoop een heel mooi bedrag op te halen en elke euro is welkom! Kijk op mijn struggle4bibles site
zondag 14 april 2013

Gastspreker

Peter Webber

Vandaag was Peter Webber uit Calgary, Canada gastspreker bij ons in de gemeente. Hij had het over een onderwerp waar we zeker tegenwoordig heel veel mee te maken hebben naar mijn idee.

Iedereen is in staat de stem van God te horen. We kunnen dus ook allemaal een opdracht van god krijgen. De vraag is alleen hoe precies voeren wij die opdracht dan uit?
Als we gaan kijken naar 1 Samuël 15 dan lezen we daar dat Saul een opdracht van God krijgt. "Vernietig de Amalekieten". Niets en niemand mocht gespaard worden. Nu was het in die tijd de gewoonte om als je een land veroverd had, de koning van dat land gevangen te nemen en op een vernederende manier door je eigen straten te laten lopen, om te laten zien dat het land daadwerkelijk veroverd was. Tevens werd er een stuk mantel van de verslagen koning afgesneden en aangenaaid bij de mantel van de overwinnende koning. Zo werd de mantel van de sterkste koning steeds langer en geweldiger. In dit licht is het dan ook niet vreemd dat het leger van Saul de koning van Amalek, Agag, gevangen had genomen en de beste exemplaren van de schapen en ossen meenamen. Dit terwijl ze van God niets mee mochten nemen en alles vernietigd moest worden!

Toen Samuël in opdracht van God dit ging mededelen aan Saul, kwam Saul met het verhaal dat zijn mensen die beesten meegenomen hadden. Saul was daar niet verantwoordelijk voor zei hij. Daarbij gingen ze die schapen en ossen alleen maar gebruiken om te offeren aan God. 

Puur uit gewoonte had men de koning gevangen genomen. Saul heeft in het begin niet eens door dat hij iets verkeerds gedaan heeft. Hij heeft immers zo gehandeld als men binnen hun cultuur gewoon was? Dat waren nu eenmaal hun normen en waarden, en zo deden ze het altijd al! Saul had niet goed geluisterd naar wat God gezegd had. Hij had de precieze opdracht 'aangepast' zodat het paste in de gewoonte die men in die tijd had.

Doen wij dat vandaag de dag ook niet veel te vaak? Zeggen wij ook nu niet als we een woord van God krijgen tegen God, maar God, ik begrijp uw opdracht, maar dat kunnen we tegenwoordig veel effectiever doen? Dat kunnen we veel sneller doen als we het op onze manier doen? Gaan we dan niet voorbij aan de eigenlijke opdracht van God? En vooral, luisteren en gehoorzamen we dan niet?  We kunnen in 1 Samuël 15: 22-23
"Samuël antwoordde echter: ‘Heeft de HERE net zoveel genoegen in uw brandoffers en geschenken als in uw gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is Hem veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat u naar Hem luistert dan dat u Hem het vet van de rammen offert. Want opstandigheid is net zo erg als toverij en koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Omdat u het woord van de HERE in de wind hebt geslagen, heeft Hij het koningschap van u afgenomen.’"

Gehoorzaamheid is belangrijker dan offeren. Het kostte Saul zijn koningschap. Ongehoorzaamheid kostte Mozes toegang tot het Beloofde Land. En zo zijn er meer voorbeelden te vinden van mensen die ongehoorzaam zijn geweest. Ook al hebben ze in hun eigen gedachten precies gedaan wat God van hen vroeg. Het is dus belangrijk om opdrachten die je van de Vader krijgt, precies zo uit te voeren als Hij van je vraagt. Maak er niet je eigen verhaal van, maak er niet je eigen verdienste van. Eer de Vader door Hem te gehoorzamen. De beloning zal ondenkbaar groot zijn.

Met dank aan Peter Webbermaandag 1 april 2013

Mannen van God

Eervolle Mannen

De introductie van dit boek gaat als volgt:

Er zijn veel boeken geschreven die inspirerende verhalen vertellen van mannen en vrouwen de ‘helden’ werden door de ongelofelijke dingen die ze deden. Verhalen van mannen die ondanks schijnbaar onoverkomelijke hindernissen de hoogste bergen hebben beklommen, mannen die dapper gestreden hebben in oorlogen, hun eigen leven opofferend voor hun land. Politieagenten, brandweerlieden, en ziekenbroeders die zo vaak hun leven riskeren, en geven, om andere mensen die in levensbedreigende situaties zitten te helpen. De mensen die hun leven gaven gedurende de aanvallen op de Twin Towers op 11 september liggen nog vers in ons geheugen. Zij zijn de helden die de loop van de geschiedenis bepaald hebben en ons tot nieuwe hoogtes inspireren. We zijn deze mensen ontzettend veel dankbaarheid verschuldigd.

In dit boek wil ik echter de focus leggen op een uniek element van de mens waardoor het leven van de mensen om hem heen veranderd en zelfs de loop van de geschiedenis. Het is iets dat niet alleen weg is gelegd voor een paar machtige mannen, hoewel het wel moed, doorzettingsvermogen, trouw en een bereidheid tot dienen en zelfs het opgeven van levens voor anderen vraagt, dagelijks.

Ik heb het dan over de levensveranderende opdracht van God om in “Eer” te leven; leven volgens de Erecode als een allesomvattende waarde en het toe te passen in elke relatie. Eer welke respect en waardigheid geeft aan hen met wie we dagelijks omgaan. Mannen, die hun vrouw en kinderen in het bijzonder met respect en eer behandelen, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Het gebeurt het meeste buiten het zicht van de mensen, stil en onopvallend dienend in hun houding, woorden, acties, zakelijke overeenkomsten en vele andere aspecten van het leven. 

Eer is beschikbaar voor elke man, elke dag. Het haalt misschien niet de krant, maar het kan de loop van de geschiedenis veranderen voor individuen, families, gemeenschappen en landen. Ook zij zijn in feite ´helden´, en geven een positieve toevoeging aan ons leven.

En wat wordt dan bedoeld met de 'eer' waar de schrijver het hier over heeft?

Denk bijvoorbeeld eens aan kleine gebaren. De deur open houden voor een ander, doen we dat nog? Als iemand iets laat vallen, het voor ze oppakken, is dat nog steeds de normaalste zaak van de wereld? Als een situatie gevaarlijker wordt, gaan wij mannen dan voor onze vrouw en kinderen staan, of blijven we ernaast staan? Misschien verschuilen we ons wel achter ze? Als wij mannen een 'deal' maken, houden we ons er dan ook aan? Ook als het eigenlijk niet meer rendabel is? Of proberen we er onderuit te komen?

Als je het eerste hoofdstuk leest, dan geeft Drummond een voorbeeld van een Schots regiment in de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal gaat erover dat mannen uit dezelfde 'clan' als één man een heuvel innemen. Dit kan alleen door achter elkaar te lopen, waarbij de voorste zeker is dat hij neergeschoten gaat worden. Hebben wij mannen van tegenwoordig ook de moed en het eergevoel om onszelf op te offeren voor onze familie? Geven wij aan onze zonen het voorbeeld van een veilige plek, die 'thuis' heet? Of geven wij een signaal af dat als we het niet eens zijn met onze vrouw, we ze rustig mogen slaan, negeren of aan de kant te zetten? De akties die wij nu doen, hebben allemaal hun uitwerking op de toekomst en hoe onze kinderen gaan reageren als ze groot zijn.

Wat kunnen we dan wel doen en wat kunnen we verwachten?
Een mooi voorbeeld wordt gegeven in hoofdstuk 7.


In 1 Samuël hoofdstuk 9 lezen we dat God Saul heeft gekozen als toekomstig koning van Israël  in antwoord op de roep van de bevolking voor een koning. Samuël verteld Saul dat hij aangewezen wordt om koning over de mensen te zijn. In vers 21 antwoord Saul dat hij van de stam van Benjamin is, de kleinste van Israël en zijn familie de armste en zwakste is van alle stamfamilies. Maar Samuël stuurt hem op weg met een profetisch woord van wat hem op zijn reis te wachten staat. Saul zal een groep profeten ontmoeten en dan zegt hij in 1 Samuël 10:6,9 “Op dat moment zal de Geest van de HERE met grote kracht over u komen, zodat u samen met hen gaat profeteren en u zult zich voelen en gedragen als een ander mens. Nadat zij afscheid hadden genomen en Saul op weg ging, gaf God hem een nieuw innerlijk.” (Het Boek vertaling)

Voordat God ons kan gebruiken moeten we ons volledig aan Hem overgeven zodat we gevuld kunnen worden met de kracht van de Heilige Geest en in feite veranderd kunnen worden in een nieuwe man, met een nieuw hart. We moeten ons omdraaien en weglopen van alles wat ons gevangen houd. We moeten vrij gezet worden van schaamte en angst en de mantel van autoriteit oppakken en de zegen van God ontvangen en de ‘berg’ voor ons overwinnen.

Het gaat er dus niet om dat we een aantal regeltjes op gaan volgen. Wij moeten onze volledige levensstijl aanpassen en ons een ander leven aanmeten. Ik beloof je dat als je dat gaat doen, je het meteen zal gaan merken in je eigen huisgezin. Van daaruit zal het zich gaan verspreiden als de kringen die je krijgt als je een steen in het water gooit. Verspreiding naar alle kanten! En het mooie is, dat je daar ook de beloning voor zult ontvangen.

Zo staat dit boek boordevol informatie over waarom de huidige maatschappij aan het afglijden is. Er steeds meer corruptie is. Als je gaat kijken naar de mensen die in de gevangenis zitten, dan heeft het merendeel problemen thuis. Gescheiden ouders, vader bijna niet of helemaal niet thuis. Statistisch gezien heeft een kind meer kans om te slagen als het gezin volledig is.

Na elk hoofdstuk staan er vragen waarmee je zelf aan de slag kunt, of die je kunt gebruiken als groepsdiscussie voor bijvoorbeeld een samenkomst van een groep mannen. Het opent deuren en zal ook zere plekken blootleggen, maar juist door daar aan te werken, klim je zelf ook weer een stukje hoger op de berg, zodat je zelf je eigen vlag kunt hijsen als je de top behaalt hebt.

Voor meer informatie over dit boek stuur je een mailtje naar: info@victorypublishing.nl

Verzadigen? Tevreden?

Spreuken 27:20
 Hel en verderf zijn nooit te verzadigen, datzelfde geldt voor de verlangens van een mens.

Hebben wij mensen eigenlijk ooit wel genoeg?
Hebben wij ooit genoeg geld?
Hebben wij ooit genoeg voedsel?
Zijn wij ooit wel eens tevreden met ons huis?
Zijn wij ooit wel eens tevreden met onze auto?
Zijn wij ooit wel eens tevreden?

Spreuken 28:8
Wie zijn rijkdom verzamelt door woekerrente en te hoge prijzen, doet al dat werk, zonder het te beseffen, voor degene die zich over de armen ontfermt.

Zullen we dan nog steeds zoveel mogelijk proberen te verzamelen?

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...