dinsdag 25 december 2012

"Waarschuwing tegen onbetrouwbare mensen"

Een boek dat niet veel gelezen wordt volgens mij in de Bijbel is Judas. Er wordt in elk geval niet veel openlijk over gesproken. En dat terwijl de titel toch zo toepasselijk is in deze tijd. "Waarschuwing tegen onbetrouwbare mensen". Tenminste, dat is de titel die Het Boek vertaling eraan gegeven heeft.

Judas, broer van Jacobus, waarschuwt hier voor onbetrouwbare mensen. "Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet." (Judas 1:4) Mensen dus, die heel eenvoudig zeggen: God heeft ons vergeven, door Jezus zijn wij schoon gewassen en kunnen we niets meer fout doen. Het betekend alleen natuurlijk niet dat je dan maar kunt doen wat je wilt. Zou wel makkelijk zijn toch? "We zijn vergeven door het bloed van Jezus, dus nu kan ik die nare man wel een kopje kleiner maken. Ik zal niet schuldig zijn in de ogen van God". Zo werkt het niet. We zijn en blijven verantwoordelijk voor onze eigen daden. Dat geeft Judas ook aan, dat er in het verleden ook mensen geweest zijn die hetzelfde gedaan hebben en door God gestraft zijn. Als voorbeeld noemt hij o.a. Sodom en Gomorra. Volledig losgeslagen steden die door God vernietigd zijn, nadat men weigerde zich te bekeren.

En waar moet je dan voor oppassen? Kunnen we onze voorgangers niet meer geloven dan?
Tegenwoordig heeft iedereen toegang tot een Bijbel. Studies zijn er voor het oprapen en als je mede-gelovigen vraagt, zijn ze altijd bereid om samen met je de Bijbel te lezen. Gezond verstand is ook een verdedigingslijn tegen dwaalleer. Het belangrijkste is dat Christus voorop moet staan als Leider en Heer. Dat de Zoon van God als mens op aarde is gekomen. Gestorven voor onze zonden en na drie dagen weer opgestaan.

Judas geeft ook enkele voorbeelden van mannen die deden wat ze zelf wilden. Gedreven door hebzucht, jaloezie, macht, trots en egoïsme. Hun lot was geen plezierig lot.

In vers 9 geeft hij aan hoe het eigenlijk zou moeten, en hoe ongelooflijk moeilijk dat is. De engel Michaël veroordeelde of beledigde de duivel niet. Hij zei alleen:"De Here zal je straffen" en liet het daarbij.

Als ik in mijn eigen woorden dit boek zou moeten samenvatten, dan kom ik denk ik hierop uit.

Wij zijn als gelovigen het aan onszelf verplicht om ons te verdiepen in het evangelie. We hoeven geen voorganger of leraar te worden, maar het is aan te raden om te weten wat je gelooft. Het moet niet alleen bij lezen en geloven blijven, we moeten het ook uitleven. We moeten in denken én in doen Christus evenaren. We moeten oppassen voor mensen die proberen de eenheid van het Lichaam van Christus te vernietigen en zo verdeeldheid willen brengen. We moeten ons vasthouden aan de beloften van God. Hij heeft bewezen dat alleen Hij vertrouwd kan worden. Zijn woord is ons leven.


10.000

Wow, we zijn de 10.000 bezoekers voorbij!
Dat is voor mij een behoorlijke mijlpaal. Hopelijk hebben alle lezers ook wat aan de berichten gehad, zijn ze gaan nadenken, of hebben ze er met anderen over gesproken. Het evangelie moet verspreid worden, ook binnen onze eigen landsgrenzen is er nog veel werk te doen. Laten we er samen de schouders onderzetten!

Bij deze wil ik iedereen die mijn berichten volgt, van harte bedanken. We gaan nog even door met berichten plaatsen, en het is altijd leuk om reacties te krijgen. Samen kunnen we het Woord verspreiden :)

Nogmaals bedankt allemaal !


maandag 24 december 2012

Einde

Het is vandaag 22 december 2012.
Volgens verschillende mensen zou de wereld dit keer op 21 december 2012 vergaan. Wat mij gisteren wel opviel was niet dat de wereld verging, maar zich wel verstopte. De hele dag was het behoorlijk mistig. Soms zelfs dichte mist. Je kunt je dan aardig alleen gaan voelen, dat begrijp ik. Maar de wereld is niet vergaan.

Groot nieuws was het op radio en tv. Iedereen had het erover. Mensen kochten zelfs reddingsboten of woonboten. Streng gelovige mensen nog wel! Dan hebben ze toch hun bijbel niet goed doorgelezen denk ik.
Het is nog niet de tijd voor de mens om zijn laatste oordeel tegemoet te gaan. Daarvoor moeten wij nog aardig wat werk verzetten voor het zover is. Wij hebben nog steeds een opdracht. Verder zou ik in elk geval geen boot kopen, want wat heb ik daaraan? Zou de aarde dan opnieuw overstromen? God heeft aan Noach belooft dat dat niet meer zou gebeuren, en de regenboog was daar de verzegeling van. Waarom dan een boot kopen?

Toch waren de afgelopen dagen best lachwekkend te noemen. Als het einde van de wereld komt, denk je dan dat je dat kunt overleven? Dat zou dan niet echt het einde van de wereld zijn toch? Alleen een grote schoonmaak zeg maar. De wereld is na de zondvloed ook niet vergaan, omdat Noach met zijn familie gespaard werd. Dus de hele discussie over hoe te overleven lijkt redelijk zinloos.
En dan de vragen op tv. "Wat zou je doen als dit je laatste dag op aarde was?" Als je toch al zeker wist dat het je laatste dag zou zijn, dan stond je op dat moment niet voor een microfoon om zo'n vraag te beantwoorden denk ik.


zondag 16 december 2012

Veroordelen

'Ik heb bijna nooit iets fout gedaan', zegt men

Waarom zijn wij mensen toch zo snel om anderen te veroordelen? Is het misschien zodat we dan onze eigen fouten minder snel zien? Of er in elk geval de aandacht vanaf kunnen leiden? Ik ken niemand die géén fouten heeft gemaakt. Tenminste, niemand die menselijk was. En dan hoor ik nu al mensen denken, dat datgene wat zij gedaan hebben, lang niet zo erg is als wat een ander gedaan heeft.
Nee natuurlijk niet. Een ander heeft het altijd slechter gedaan. De buurvrouw is gescheiden en hertrouwd, en zelf heb je alleen maar een keertje naar de overbuurman gekeken, die je best wel een lekkere vent vind trouwens. Maar dat van de buurvrouw is erger! Is dat zo?

Wij beconcurreren elkaar bijna het vagevuur in. We proberen ons beter voor te doen dan we eigenlijk zijn. In onze ogen 'kleine' dingen verzwijgen we of praten we goed. Zijn we dan niet met misleiding bezig? Met liegen? Met ontkennen? Misschien is het zelfs hoogmoed te noemen? En zijn we dan nog steeds onschuldig?

Dit keer zet ik hier geen Bijbelteksten bij. Volgens mij kennen we die allemaal wel. En ook in ons hart weten we dat we het allemaal doen, ikzelf niet uitgezonderd. Misschien eens tijd voor een beetje zelfreflectie?

Misschien is het tijd om elkaar een troostende schouder te bieden, een ondersteunende arm om een ander heen in plaats van een oorvijg of een klap in de nek. We horen één familie te zijn. Natuurlijk heeft elke familie zijn positieve en negatieve kanten, maar juist familie helpt elkaar daar bij. En dan bedoel ik niet van de wal in de sloot.

Wees voor elkaar een helpende hand, een ruggensteun.
Wees één in Christus!

zaterdag 8 december 2012

Omgaan met mensen


1 Timotheüs  5

1 Ga niet tekeer tegen een man die ouder is dan jezelf. Als je hem moet terechtwijzen, spreek hem dan toe alsof hij je eigen vader was. Spreek met een jonge man alsof hij je broer is. 2 Behandel een oudere vrouw als je eigen moeder en een jongere vrouw als je eigen zuster, zonder onzuivere gedachten en gevoelens. 3 Zorg voor de weduwen, als zij tenminste niemand anders hebben die voor hen zorgt. 4 Als een weduwe echter kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die voor haar zorgen. Zij moeten allereerst aan hun eigen familieleden tonen wat het betekent om met God te leven. Dit zal zichtbaar worden in hun zorg voor ouders en grootouders. Dat is Gods wil en een vreugde voor Hem. 
8 Wie niet voor zijn eigen familieleden wil zorgen, als die hulp nodig hebben, in het bijzonder als ze tot zijn eigen gezin horen, mag zich geen christen noemen. Zo iemand is slechter dan een ongelovige.

Hoe ziet het dagelijks leven eruit als we deze dingen gaan doen? Is het mogelijk om deze dingen te doen? Laten we eens bij vers 1 beginnen. Niet tekeer gaan tegen iemand die ouder is dan jezelf. Hoe toepasselijk in deze tijd, met het overlijden van de mishandelde grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Het niet tekeer gaan tegen iemand die ouder is dan jezelf heeft met respect te maken. Je hoeft het niet eens te zijn, maar je gedraagt je. Wie helpt er nu nog een oudere met oversteken?

En tegen vrouwen doen we al helemaal niet meer netjes. Misschien door het feminisme dat het een beetje weggezakt is, Trouwens, hoe behandelt de jeugd haar ouders op dit moment? Op een manier waar we trots op mogen zijn? Of hebben de ouders niet genoeg invloed meer op hun kinderen omdat men gedwongen allebei moet werken om het hoofd boven water te houden. Maar dat terzijde.

Vers 3 lijkt wel op wat de regering tegenwoordig roept. Kinderen moeten voor hun ouders zorgen op oudere leeftijd, als ze zorg nodig hebben. Zorgen voor je familie. Nu gaat dit hele gedeelte over hoe je met elkaar om moet gaan. Zie iemand als je broer of je zus, of zelfs als je moeder. Kijk naar iemand anders met de ogen van een familielid. We zijn allemaal familie van elkaar. 

Doordat er vroeger geen sociale voorzieningen waren voor vooral ouderen, weduwen, werden ze in eerste instantie opgevangen door familie. Als die het om welke reden dan ook niet konden redden, kan kwam de gemeente in aktie. Men ondersteunde niet alleen financieel maar ook emotioneel. We moeten voor ons gezin zorgen. En met gezin wordt dus de hele gemeente bedoeld. Kijk eens naar jezelf. Ga je naar een kerk? En als je in de kerk bent, en je kijkt naar anderen in de kerk, zie je dan een broer of zus, of gewoon andere mensen die toevallig ook in de kerk zijn? Bestaat er een relatie met de anderen in de dienst of viering? Of ga je alleen om de voorganger te horen en verder niets. Zijn de andere mensen in de kerk alleen maar 'bakvulling' voor je, dat je niet alleen zit?

Kijk morgen eens rond en probeer de anderen als je familie te zien. Vraag misschien eens iemand hoe het met hem of haar gaat. Als ze je een beetje raar aankijken met een blik van, "waarom vraag je dat?" dan weet je dat er werk aan de winkel is in je gemeente.

Spreek maar eens iemand aan morgen, en kijk wat er gebeurt.
Veel succes.


donderdag 6 december 2012

MeedenkenMeedenken en praten over:


Galaten 4:21-31

21 Luister, vrienden, u denkt nu wel dat u de wet moet gehoorzamen, maar probeer dan eens te ontdekken wat er precies in die wet staat. 22Er staat namelijk in dat Abraham twee zonen had, een van zijn jonge slavin Hagar en een van zijn eigen, vrije vrouw Sara. 23 Dat Hagar een kind van Abraham kreeg, was een natuurlijke zaak. Maar Sara kreeg pas een kind nadat God het aan Abraham had beloofd. 24 Dit is een beeld met een diepere betekenis, waaruit blijkt dat God twee keer een verbond met de mens heeft gesloten. Het ene op grond van een wet, het andere op grond van een belofte. 25 Het verbond van de wet werd gesloten op de berg Sinaï, in Arabië, daar verwijst Hagar naar. De slavin Hagar is het symbool van het tegenwoordige Jeruzalem, de moederstad van de Joden. Haar kinderen leven allemaal onder de slavernij van de wet. 26 Maar onze moederstad is het hemelse Jeruzalem en zij is vrij, zij is geen slavin van de wet. 27 Dat bedoelde de profeet Jesaja ook toen hij zei: ‘Kinderloze vrouw, wees blij! Jubel het uit van vreugde, al bent u nooit moeder geworden. Want de verlaten vrouw heeft meer kinderen dan de vrouw die een man heeft.’ 28 En u bent, net als Isaak, kinderen die God aan Abraham heeft beloofd. 29 Zoals de zoon van de vrije vrouw vervolgd werd door de zoon van de slavin, worden nu de mensen die uit de Heilige Geest geboren zijn, vervolgd door hen die onder de slavernij van de wet leven.30 Maar in de Boeken staat dat tegen Abraham werd gezegd: ‘Stuur de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal de erfenis niet delen met de zoon van de vrije vrouw.’ 31 Nu, broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van de slavin, die zich aan de wet moeten houden. Nee, wij zijn kinderen van de vrije vrouw. (Het Boek vertaling)

Dit is denk ik een stukje wat je even op je in moet laten werken. Er even over nadenken. Slaaf van de wet, of de vrijheid door een belofte? Kun je alleen maar vergeving verdienen door je aan de regels van de wet te houden? Of ben je al vergeven door het offer van Jezus Christus? 

Ik zou het leuk vinden als mijn lezers hier eens hun gedachten over laten gaan. Je bent vrij om je eigen gedachten hierover hieronder te noteren. Wel blijven we natuurlijk allemaal Christenen en daarom laten wij iedereen in hun waarde. Dat lijkt me duidelijk.

Mijn idee? Het offer van Jezus Christus heeft de mensheid bevrijd. Jezus heeft onze straf gedragen zodat de weg naar God de Vader weer open en begaanbaar werd. 


zondag 2 december 2012

Eeuwig leven

Kort geleden kreeg ik de opmerking dat christenen zich beter voordeden dan niet gelovigen. "Christenen komen in de hemel en ongelovigen kunnen doen wat ze willen, de hemel zullen ze nooit van binnen zien", werd gezegd. Het is nooit mijn bedoeling om gelovigen beter te laten lijken dan niet-gelovigen. Het verschil zit hem namelijk niet in het wel of niet geloven, maar op de manier hoe je leeft. Er zijn ongelovigen die beter volgens de letter van de Bijbel leven, dan gelovigen! Iedereen kan toegang tot de hemel krijgen, je bent alleen beter voorbereid als je eerder gelooft. Maar ook als je op je sterfbed Jezus aanneemt, ben je vrij om naar de hemel te gaan. Ieder mens is voorbestemd voor het eeuwige leven.

1 Petrus 1:3-5 "3 Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. 4 Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. 5 Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen."

De beloning is dus voor iedereen. De erfenis is voor iedereen. Iedereen die op God vertrouwd. Je kunt het alleen niet faken, je geloof in God. Er zal getest worden: Vers 6 en 7: "6 Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. 7 Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang zoveel niet waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden."

Het werkt dus niet als je uiterlijk net doet of je in God gelooft, maar je jezelf er niet aan over durft te geven. Als je het eeuwige leven wilt hebben, dan moet je bij God zijn. Alleen via Jezus kun je bij de Vader komen. En dat is toch niet vreemd? Vlees haal je bij de slager, een auto bij een garage en het eeuwige leven bij God. Als dat logisch klinkt, dan is de vraag waarom je alleen naar de hemel gaat als je gelooft een overbodige vraag.

Vers 6 en 7 geven echter ook aan dat geloven niet makkelijk is. Juist als je al vroeg gelooft, kun je rekenen op diverse beproevingen. Als je die overwint, zal je geloof alleen maar sterker worden. Je zult nog dichter bij God komen en nog meer van Jezus leren.

14 Gehoorzaam God omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. 

Als je God hebt leren kennen, kun je niet anders dan je leven aanpassen. Je zult een ander mens worden, zoals in vers 3 staat. Je wordt een nieuw mens. Een herboren mens, met het eeuwige leven.


donderdag 22 november 2012

1 Korinthiërs 6

Als titel kon ik even niets anders verzinnen dan alleen het boek opschrijven. Als je dit boek gaat lezen, dan begrijp je waarom het moeilijk is om een onderwerp aan te geven. Het is confronterend, belerend, verhelderend, maar vooral beschamend. En dan te bedenken dat wat er gezegd wordt, ook nu nog steeds aan de orde is.

Het begint gelijk al bij vers 1. Wat recht en oordeel betreft, hoe durft u als de een tegen de ander iets heeft, recht te zoeken bij de rechtbank? Waarom stel je je vertrouwen in een rechtbank, als je zelf handvatten genoeg hebt als gelovige om het onderling op te lossen? Vers 2: Waarom niet bij uw medegelovigen? Of weet u niet dat de gelovigen straks over de wereld zullen rechtspreken? Kunt u dan zulke kleinigheden nog niet eens onder elkaar oplossen?
Het gaat dan verder dat zelfs de minste in de gemeente een geschil kan oplossen. Zie je dat al gebeuren binnen je eigen gemeente? Vers 7 is heel resoluut: Het is toch onwaardig dat u, als gelovigen, rechtsgeschillen hebt? Waarom bent u niet bereid onrecht te verdragen? Waarom laat u zich niet liever benadelen? En daar zit hem de kneep denk ik.

De huidige maatschappij is op het individu gericht. Op het "ik" en het "mijn". Staan we niet allemaal op onze achterste benen als we het gevoel hebben dat we benadeelt worden? Of als ons onrecht wordt aangedaan? Vers 7 geeft aan dat we ook onrecht moeten kunnen verdragen. Het nadeel voor ons is vaak kleiner dan de gevolgen die het heeft om je gelijk te halen. Het enige wat er op het eerste gezicht beter aan is, is het gevoel dat je krijgt als je gelijk krijgt. Als je het geschil van de ander "wint". Maar win je dan ook echt? Dat zijn dingen waar mijn gedachten over gaan als ik dit gedeelte lees.
Misschien is het inderdaad niet zo'n slecht idee om eens wat vaker toe te geven. Wij als volgers van Christus moeten toch Zijn voorbeeld volgen? Sterker nog, wij zijn van Hem! "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont? U bent niet van uzelf!  God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht! "(19-20).God heeft ons een eigen wil gegeven. Met die eigen wil proberen we anderen vaak onze wil op te leggen. Klinkt niet echt logisch, maar zo handelen we vaak wel. Ons idee is altijd het beste idee. Een ander ziet het verkeerd. Als we zo zouden leven zoals God het bedoelt had, dan is er altijd een oplossing. Zonder tussenkomst van derden. Daarom is praten en vooral luisteren zo belangrijk ! Je verlies nemen is beter dan je zin door te drijven.

Iets om over na te denken:

  • Zijn we niet allemaal te snel met ons oordeel? 
  • En mogen wij überhaupt wel over anderen oordelen?zondag 18 november 2012

Actie = reactie

De titel zegt het helemaal. Actie = reactie. Het zou mooi zijn als jullie in antwoord op dit bericht een aantal dingen aangeven waar je op dit moment aan denkt, of mee bezig bent. Het lijkt me leuk een stukje interactie erin te brengen. Laat dus weten waar je mee bezig bent en deel het met anderen. Mag en kan anoniem natuurlijk :)

Wie weet kunnen we elkaar zo een beetje helpen met lastig onderwerpen, of juist leuke dingen. Laat wat van je horen!zondag 4 november 2012

Discipelschap

Discipel

"Een leerling of volgeling van een leider."
Er is een duidelijk verschil met een apostel;  iemand die een boodschap overbrengt, uit naam van een ander die hem heeft gestuurd.

Een discipel hoeft dus niet een boodschap te verkondigen. Hij staat een leider bij met alles wat die leider doet. Een discipel zorgt ervoor dat die leider zijn taak uit kan voeren. Daarentegen zou een apostel een leider kunnen zijn, die dus weer discipelen bij zich heeft.

We kennen deze begrippen allemaal voornamelijk uit de Bijbel. Jezus had 12 mensen uitgekozen die Hem gingen volgen en die door Hem opgeleid werden tot apostel. En wat deden zijn discipelen? Zij gingen vooruit om de komst van Jezus voor te bereiden, zorgden voor onderdak en hielden de menigte in de gaten als Jezus aan het preken was. En terwijl ze dat deden, hoorden ze Jezus vertellen. Ze kregen de verhalen die Hij vertelde allemaal mee. Daarna kregen ze onderwijs van Jezus over wat Hij met Zijn vergelijkingen bedoelde. Hierdoor werden ze dus getraind en opgeleid in de dingen die Jezus deed. Dag en nacht waren ze bij Hem en hadden ze een voorbeeld aan Hem. Drie jaar lang kregen ze dus onderwijs van Jezus, elke dag opnieuw. Ze leefden met Hem, de hele dag. Pas dan krijg je een relatie die niet zomaar te evenaren is. Pas dan doorleef je de lessen die gegeven worden. Pas dan kun je direct toetsen hoe het werkelijk in elkaar zit.

Tegenwoordig kan dat niet meer. Het is al moeilijk genoeg om mensen 6 tot 8 uur op een dag bij elkaar te houden en het leven te delen met een leider. Die relatie is heel moeilijk nu nog weer op te bouwen. Ik denk dan ook dat het niet even in een jaartje onderwijs op een instelling klaar is. Je leert de geheimen van het leven niet in één jaar op school. Of een paar jaar. Daar gaan jaren overheen.

Het gaat er bij discipelschap niet om dat je uit je hoofd weet hoe je leider zijn koffie drinkt, of wanneer je zijn water op de tafel moet zetten. Het gaat erom dat wat die leider je leert, je begrijpt en ook snapt hoe die leider er tegenaan kijkt. Niet dat je een eigen verhaal eraan koppelt, maar dat je de waarheid van je leider begrijpt. Zo was het ook bij de discipelen van Jezus. Ze kunnen een heel mooi verhaal vertellen tegen de mensen, maar op het moment dat ze het niet kunnen onderbouwen met de zekerheid die Jezus had, dan valt het verhaal in het niet. Dan vergeten de mensen het weer en zien het alleen als een leuk tijdverdrijf. Ze hebben een leuk verhaal gehoord en dat was alles. Om de verhalen te laten leven voor mensen, heb je de overtuiging en zelfverzekerdheid van Jezus nodig. En niet te vergeten het geloof in de waarheid.Als je het geloof in de waarheid onder de knie hebt, dan is het zaak om er ook naar te handelen. Je laten dopen is één handeling die niet kan ontbreken. Ook Jezus heeft zich laten dopen. Dopen is een bewuste keuze van een persoon om zijn oude leven achter zich te laten, en zich vanaf dat moment te richten op een leven met God. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om te werken aan het verspreiden van het Woord van God. 

De verschillende disciplines zijn wel op te zoeken, daar hoef ik het nu niet over te hebben. Iedereen heeft andere talenten, waarvan er niet één beter of slechter is dan de ander. Het gaat er wel om wat je met je talent doet, en met welke motivatie. 

Kies jij er vandaag voor om je talenten te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn? In dienst van God en het evangelie? Kun je dan ook aangeven welk talent dat is?

Welkom binnen het korps Discipelen van Christus.

zaterdag 3 november 2012

Hyves

Ja, ook op Hyves zijn we aanwezig.

Kom snel eens kijken en voeg ons toe!

God en Wij op Hyves

God en Wij op Facebook

Harry op Twitter


Trouw

Op 2 november 2012 was ik 11 jaar getrouwd met mijn Andrea. Zelf denk je er eigenlijk niet zoveel bij na, totdat iemand zegt dat het tegenwoordig niet meer zo gewoon is om als relatief jong stel zo lang bij elkaar te zijn en te blijven.

Op de site van het CBS staan nu nog alleen gegevens van 2010, waarin het scheidingspercentage 36,2 % was. Wel gaat men op steeds oudere leeftijd scheiden, zo rond de 44 á 45 jaar nu, na gemiddeld 14 jaar huwelijk. Mijn gevarenzone zou dus over 3 jaar zijn, volgens de cijfers.

Naast het feit dat het steeds makkelijker wordt om te scheiden, volgen wij mensen als 'kudde dieren' ook vaak anderen die voor ons een voorbeeld zijn. Neem bijvoorbeeld acteurs. We kijken vaak naar ze op, vooral vanwege een bepaalde rol die ze in een bepaalde film spelen. Dat trekken we gelijk aan wie ze in het dagelijks leven zijn. Rambo huilt niet, dus ook niet in zijn persoonlijk leven als Sylvester Stallone.

In mijn blog over het huwelijk kun je ook al iets over het scheiden lezen, en hoe God daarover denkt.

De vraag is alleen of wij mensen mee moeten gaan met 'gemiddelde waarden' van de maatschappij. Spiegelen wij ons teveel aan andere mensen? Zetten wij anderen op een te hoog voetstuk? Lijkt het ons saai om jarenlang bij dezelfde persoon te zijn? In deze tijd is het alles behalve saai! Het is vechten tegen de maatschappij die jou bijna veroordeelt als je lang bij elkaar bent en nog steeds gelukkig. Dat kan in hun ogen bijna niet. Dan moet er wel iets anders zijn wat er binnen het huwelijk gebeurt, maar lang samen zijn zonder een andere relatie, nee dat kan volgens hen niet.

Het geheim van een goed huwelijk? Ik denk dat het voor elk stel weer anders is. Mensen verschillen nu eenmaal. Voor mezelf kan ik zeggen dat het onder andere gewoon het luisteren is. Elkaar verstaan en horen. Rekening houden met elkaar. Het bekende geven en nemen. En voor zaken die enige toelichting nodig hebben, raadplegen wij de Bijbel. Daarin staat mooi beschreven hoe het allemaal zou moeten zijn en wat je eraan kunt doen om het zo te houden. Een echte aanrader om in de boekenkast te hebben. En er regelmatig uit te halen om te lezen natuurlijk.

Tegenwoordig kijkt men naar wat men zélf kan doen en gedaan heeft. Spreuken 20:6 verwoordt het als volgt: De meerderheid van de mensen gaat prat op eigen goedheid, maar is er nog wel een trouw mens te vinden? 

Voor de gehuwden 1 Korinthiërs 7:10-11"Voor de getrouwden geldt dit voorschrift, dat niet van mijzelf maar van de Here komt: een vrouw mag niet van haar man scheiden. 11 Als zij dat toch doet, moet zij ongetrouwd blijven of naar haar man terugkeren en het met hem in orde maken. Ook een man mag zijn vrouw niet wegsturen."

Maar we hebben het nu over "trouw zijn". Het woord zegt het al "trouwen". Hierin zit het woord 'trouw' alleen dan wel in de vorm van een werkwoord. Trouw komt niet zomaar. Het gaat ook niet vanzelf. Er zullen situaties komen waarin je er echt voor moet werken om trouw te kunnen blijven. Om je partner trouw te kunnen zijn. Daarvoor moet je misschien dingen afwijzen die er op het eerste oog ontzettend mooi en goed uitzien. Weet dan dat het de verleiding is die je van je trouw probeert af te halen. Sta stevig in je schoenen en laat je niet verleiden. Trouw levert op den duur veel meer beloning op!

Door heel de Bijbel wordt over trouw gesproken. En ook over hoe groot de beloning voor trouw zijn is. Ook wat de straf voor ontrouw zou moeten zijn. Lees het maar even en laat het op je inwerken. Hoeveel mensen zullen er dan uit jou omgeving verdwijnen? "Als een man wordt betrapt op overspel met een getrouwde vrouw, moeten hij en de vrouw worden gedood" Deuteronomium 22:22.

Als je wat over trouw wilt leren is Psalm 18 misschien een goed begin. David werd vervolgd en achterna gezeten door een heleboel boze mensen. Uiteindelijk riep hij God om hulp. In Vers 7 geeft hij aan hoe reddeloos de situatie was. "Toen ik ten einde raad was, riep ik naar de HERE, ik vroeg mijn God mij te helpen. Hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgeroep." Iemand die dus luistert én reageert  als het nodig is. Dat is trouw. Niet afvragen of het nog wel nut heeft, of dat je er zelf misschien slechter van wordt, nee gewoon helpen als het nodig is. De rest van de Psalm moet je echt zelf even doorlezen. Een heel mooi herkenbaar verhaal dat ook op deze dag speciaal voor jou geschreven had kunnen zijn !

Dus lees Psalm 18 nog eens rustig door, en neem ervan mee wat je nodig hebt. En als we eerlijk zijn tegenover onszelf, dan hebben wij het zeker nodig...

maandag 29 oktober 2012

Vrij Zijn weekend - schapen

Vrij Zijn Weekend - schapen


Afgelopen vrijdag en zaterdag waren Andrea en ik aanwezig op het Vrij Zijn Conferentie weekend in Zelhem. Sprekers waren Wilkin van der Kamp, Willem J. Ouweneel, Jan Pool en Martin Koornstra. Een weekend lang feest met ongeveer 1.650 andere gelovigen uit meer dan 600 verschillende kerken.

Een internationaal gezelschap was aanwezig in De Betteld, Zelhem. Als eerste luisterden we naar Wilkin Van Der Kamp. Hij had een heel mooi verhaal over de Herder en de kudde.

En zonder dat ik zijn hele preek hier wil herhalen, waren er wel een aantal dingen die er voor mij uitsprongen.

Door de hele Bijbel heen, worden de mensen aangeduid als 'schapen'. Een schaap is een kuddedier en voelt zich niet op zijn gemak als hij alleen is. Een schaap is ook weerloos. Het heeft geen hoorns, of scherpe klauwen, of een ander afweermechanisme. Een schaap moet het hebben van de bescherming van de kudde, maar vooral van de herder.

Als wij aan schapen denken, denken we vaak dat het domme dieren zijn. Een schaap is echter nog aardig slim, en dat is wetenschappelijk bewezen. Alleen zit het instinct van een schaap vaak in de weg. Koppig als het is blijft het bij gevaar vaak stil staan en mekkert alleen wat. In 1 Petrus 5:8 staat dat de duivel rond gaat als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Wij als schapen zijn de prooi van een leeuw. Zonder herder zijn wij stuurloos. Mattheüs 9:36 staat "Zij leken op een kudde schapen zonder herder". En Jezus is de Goede Herder zoals staat in Johannes 10:11. Maar ook Jezus is een deel van de kudde. De Goede Herder wordt ook Lam van God genoemd. Hij staat dus niet verheven op een voetstuk, Hij is deel van ons.

Afsluitend Psalm 23 waarin David mooi verwoord hoe de Herder zorgt voor Zijn schapen.


1 Een psalm van David.
De HERE is mijn herder,
dus heb ik alles wat ik nodig heb!
2 Hij laat mij uitrusten in een groene weide
en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.
3 Hij verfrist mijn innerlijk
en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt,
tot eer van zijn naam.
4 Zelfs als ik door een donker dal moet lopen,
ben ik niet bang,
want U bent dicht bij mij.
Uw herdersstaf beschermt mij
en begeleidt mij heel de weg.
5 U bereidt een feestmaal voor mij,
waar mijn vijanden bij zijn.
U zalft mijn hoofd,
als bij een persoonlijke gast,
mijn beker vloeit over van uw zegen!
6 Uw goedheid, liefde en trouw
mag ik mijn hele leven ervaren
en daarna mag ik voor eeuwig
bij U wonen in uw huis.

(Het Boek vertaling)

Wij zijn geschapen door God. Hij heeft ons Zijn Zoon gegeven, omdat we er zelf een potje van gemaakt hebben. Als we nu de Herder volgen en gaan wandelen in Zijn bescherming, dan zal Hij ons leiden naar plekken van overvloed. Geen enkele herder laat zijn kudde verhongeren of omkomen van dorst. Hij zal voorzien in alles wat we nodig hebben op onze reis, totdat we thuis aangekomen zijn. Lees Johannes 10 maar eens door, daar staat de uitleg van Jezus over dit onderwerp.


maandag 22 oktober 2012

God en wij: Wie ben ik

God en wij: Wie ben ik: Wie zit er eigenlijk achter deze site? Mijn naam is Harry, en ben getrouwd met Andrea. Op dit moment hebben wij twee dochters, Lisa van 8...

zaterdag 20 oktober 2012

De Tuinman

Tuinman plant en snoeit

Wie kent ze niet. Tuinmannen. Vaak in een overall, werken ze netjes de tuinen en plantsoenen bij. Ze maken de natuur weer een beetje mooier, of in elk geval, meer zoals wij het graag willen zien. Ook kunnen ze prachtige tuinen aanleggen uit het niets. Het zijn ware kunstenaars die werken met wat de aarde te bieden heeft.
De eerste tuin die aan werd gelegd was ook gelijk de mooiste. De Hof van Eden. Alles was er te vinden. De wereld was groen en werd op peil gehouden door het klimaat eromheen.

In de Bijbel lees je ook veel over bloemen, planten en bomen. Wie kent niet de gelijkenis van de zaaier? Onvruchtbare grond, slechte grond, goede grond. Of het bekende mosterdzaadje? Druivenstruik en ranken? En begon het niet met de boom van goed en kwaad? Hoe groeien wij eigenlijk in geloof?

Wij zijn ook te vergelijken met bomen. Wij mensen worden ergens op deze wereld gepland en groeien daar dan op. Als we de juiste beslissingen nemen, dan gaan onze wortels diep de grond in, waardoor we een stabiele fundering leggen voor ons leven. Tijdens het groeien is het vaak wel nodig om zo nu en dan even de boel flink bij te snoeien. Anders sterven de takken af. Voor het leven is het dus nodig dat we af en toe offers moeten brengen, om zelf verder te kunnen groeien. Als wij verder groeien, en de boom steeds groter wordt, kunnen we ook anderen een plek bieden om te schuilen tegen de scherpe zon of de koude regen.Links zie je het mosterdzaadje, dat uitgroeit tot rechts, een zeer grote plant!

(Marcus 4:30-32)Zo zijn wij ook. Wij beginnen ergens als een klein zaadje, dat door liefde, warmte, en voedsel opgroeit tot een klein plantje in het geloof. Tijdens ons opgroeien worden we hier en daar even 'bijgesnoeid'. Zoals in Johannes 15 staat, vanaf vers 1. Als wij echter geen vrucht gaan dragen, dan zal God ons laten gaan, staat er. Dat is dus een keuze die wij zelf hebben in het leven. Willen wij onderdeel zijn van de druivenstruik, of willen wij dat we 'afgekapt' worden?

Geloven is niet iets wat je aan komt vliegen. Het is iets waar je voor moet werken en mee moet werken. Je moet een aantal beslissingen nemen die niet altijd prettig zijn voor jou, of voor anderen. Je familie bijvoorbeeld. Het staat zelfs in Mattheüs 10:34-36 "34 Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. 35 Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. 36 Iemands ergste vijanden zullen zijn huisgenoten zijn."
De moeilijke keuzes hebben dus ook invloed op de mensen die je het beste kent. Die je zeer na staan. En dan is het moeilijk om voor je geloof te kiezen. Maar als we dan terug denken aan die prachtige tuin, de rust, het gemoedelijke en het 'thuis' gevoel. Dat is de beloning die op je staat te wachten. Daar doe je het voor toch? Verspreid het Woord, houd je aan de regels en wees een plek van beschutting voor hen die het nodig hebben, en God zal je geven waar je om vraagt.

Wie niets van God wil weten zal gesnoeid worden. Of zoals in Mattheüs 15:13 staat: Jezus antwoordde: ‘Iedere plant die niet door mijn Vader is geplant, zal worden uitgetrokken.'

Nu weet ik natuurlijk niet hoe dat met jullie zit, maar ik wil eigenlijk liever niet als op onderstaande foto eindigen....


zaterdag 13 oktober 2012

Fanatiekeling of super fan?


Fanatiekeling of super-fan?

In de sport komen we ze bijna overal wel tegen. De fanatiekeling die alles voor zijn sport over heeft. Alles moet wijken voor zijn sport. Op zich is daar niks mis mee, zolang je anderen daar niet mee in de weg zit. Toch is het moeilijk als je fanatiek bent, om geen commentaar op anderen te geven. Omdat zij misschien wat minder fanatiek zijn, lijken ze in jou ogen ook minder serieus met de sport bezig te zijn. Hoewel dat misschien helemaal niet zo is. En dan krijg je geschreeuw op het veld.

Naast het veld heb je ook fanatiekelingen. Sommigen verwarren dat ook wel met hooligans. Dat zijn weer mensen die het liefst hun liefde voor een bepaalde club, desnoods met geweld, aan andere mensen opdringen. Of de bekende ouders die van alles naar het hoofd van hun kind slingeren als ze net niet hard genoeg lopen. 

Bij sport is het misschien nog niet zo erg, als er een meningsverschil is op het veld. Als je gaat kijken naar politiek of religie, dan wordt het meteen heel anders. Ook daar heb je mensen die hoe dan ook hun overtuiging op willen leggen aan een ander. Het gevolg daarvan is het ontstaan van een conflict. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een arbeidsconflict, of stakingen via de bonden. Dat gaat dan vaak om binnenlandse aangelegenheden. Als het internationaal gaat worden, bestaat de kans dat het in het ergste geval uitdraait op oorlog.

Maar laten we het even klein houden. In het geloof heb je ook fanatiekelingen. Mensen die koste wat kost de ander ervan proberen te overtuigen dat HUN geloof het juiste is, en je niet op een andere manier kunt geloven in Christus. Naar mijn idee is het belangrijkste dat je écht gelooft in Jezus, dat Hij de Zoon van God is en dat Hij op aarde geleefd heeft en is gestorven aan het kruis en na 3 dagen weer is opgestaan uit de dood. En hoe je dat uitdraagt hangt van je persoonlijkheid af, niet van opgelegde regels. Net als een sportteam verschillende posities kent, zo kent ook het lichaam van de gemeente verschillende functies. Als iedereen hetzelfde zou gaan doen, dan zou alleen bijvoorbeeld de buik ontwikkelen. Niet iedereen kan voorop lopen en doelpunten maken. En toch hebben we elkaar allemaal nodig.
[Joh. 3:15 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.]  
[Joh.6:47 Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven]

En Jezus geeft het zelfs eigenlijk nog simpeler aan. Hoewel, simpel: "Het is zelfs zo dat wie niet het eenvoudige geloof van een kind heeft, niet eens in het Koninkrijk van God kan komen." Lucas 18:17.
Wat wij dus moeten doen is het geloof van een kind hebben. Dat is pas moeilijk. Als je een kind iets zegt, dan gelooft het je. Wij volwassenen gaan het eerst beredeneren of het wel kan. Als wij tot de conclusie zijn gekomen dat het best zou kunnen zijn, dan zijn we bereid om te gaan geloven. En dat is niet geloven.
Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. (Heb. 11:1) 

Nu weer even terug naar het begin. Is het de bedoeling dat wij met geweld anderen dwingen om te geloven in Jezus? Volgens de definitie van geloof in Hebreeën 11:1 kan dat niet. Het moet van binnenuit komen. Je kunt mensen dwingen naar een kerk te gaan, maar je kunt ze niet dwingen om in hun hart te gaan geloven. Onze opdracht is om juist de mensen die niet geloven, met liefde te overtuigen dat er meer is tussen hemel en aarde. De liefde van Christus zal mensen diep in hun binnenste overtuigen en tot geloof brengen. Onze taak is het om dat uit te leggen waar dat gevoel vandaan komt. In deze moderne tijd wordt alles wel op een geloofwaardige manier uitgelegd. Er wordt ingespeeld op het gevoel van mensen. Het wordt allemaal net iets mooier verteld bij de één dan bij de ander, om maar zoveel mogelijk mensen te winnen. Wij als Christenen kunnen de boodschap niet mooier maken dan hij al is. Het is niet mogelijk om het geloof in de 'aanbieding' te gooien. Wat je ziet is wat je krijgt, zo eenvoudig is het. Maar als je goed kijkt, is het ongelooflijk wat je krijgt in ruil voor geloof. Je krijgt het leven van een koning! En juist omdat de beloning zo groot is, kunnen wij dat als mens niet beredeneren, dus zal het niet kloppen. De psyche van de mens werkt soms heel raar.

Wie gelooft nu dat als je vraagt, je zult krijgen? Zoek en je zult vinden?  (Lucas 11:9) Als wij mensen iets vragen moet je altijd maar afwachten of je het krijgt of niet. Of wat je ervoor terug moet doen. Bij Christus krijg je het gewoon! Dat is juist zo ongelofelijk, dat het moeilijk wordt om erin te geloven. Tenzij je het geloof van een kind hebt.

De discipelen waren fanatiek in het volgen van Christus. Zij hebben alles aan de kant gelegd om Jezus te volgen. Zij hebben om het zo maar te zeggen, gelijk de t-shirts, sjaal  en petjes gekocht en opgezet. Nee, ze hebben geen mensen vastgebonden totdat ze zich bekeert hadden, nee ze hebben geen dingen vernield in steden omdat ze hun zin niet kregen. Ja, ze gingen wel steden in om te 'protesteren' tegen hoe het er op die manier aan toe ging. Ze werden dan door God gestuurd om de inwoners te waarschuwen dat als ze zo doorgingen, er niet veel goeds gebeuren zou. Maar er werd niks opgelegd. Men bleef een eigen keus houden. Zij waren de échte super-fan, de discipelen. Zulke fans zijn uitzonderlijk. Zij leven het leven zoals het bedoeld is, en door voorbeeld leiden ze anderen het juiste pad op.

Laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken. Ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen op de dag dat Christus terugkomt. (1 Petrus 2:12)
zondag 30 september 2012

Uitdagingen (Tough Mudder)


Van een oud-collega hoorde ik over een evenement genaamd "Tough Mudder". Een 10-12 miles hindernis parcours uitgedacht door de Engelse Special Forces. Een onmenselijk zwaar parcours, waar elk aspect van je lichaam uitgedaagd wordt.

Voor alle info over dit evenement kun je kijken op Tough Mudder Website


  Het deed me wel gelijk denken aan de hindernissen die wij allemaal in ons dagelijks leven tegenkomen. Sommigen loop je zo voorbij, maar anderen lijken zich aan je voeten vast te zuigen als modder. Het zijn juist die uitdagingen waardoor we sterker in onze schoenen komen te staan. Al zien we vaak niet meteen wat het nut is waarom we dat allemaal mee moeten maken, vaak blijkt later wel waarom we die les hebben moeten leren.
We gaan allemaal met vallen en opstaan door het leven. Sommigen glijden wat makkelijker door de bochten, anderen vallen echt plat op hun gezicht. Onthoud alleen dat die ander op andere momenten weer meer wordt uitgedaagd dan jou. Iedereen krijgt op die manier zijn uitdagingen gepresenteerd. En een ieder voor dat wat hij of zij op dat moment aan kan. Kijk dus niet minachtend naar een ander als hij het moeilijker heeft op een stuk in het leven waar jij zo doorheen liep. De kans is bijzonder groot dat het binnen de kortste keren andersom hetzelfde is.
Soms wordt het vuur je na aan de schenen gelegd. Belangrijk is dan dat je vol vertrouwen doorgaat. Juist het vuur zorgt ervoor dat onzekerheden weggebrand worden. Ga er vol voor. Het leven doet soms pijn, dat klopt. Soms heel veel pijn zelfs. En lichamelijke pijn kunnen we vaak nog wel hebben, geestelijke pijn geeft vaak blijvende schade. Zorg er dus voor dat je mentaal zeker in je schoenen staat. Dat je weet dat je iemand bent, iemand met een doel. En hoe jij je doel bereikt, hangt voor een groot deel van jezelf af.

Als we de finish willen halen, moeten we samenwerken. Elkaar in de weg lopen heeft geen enkele zin en kost ons alleen maar meer energie. Help elkaar met de uitdagingen die we tegenkomen. Bemoedig elkaar, en wees een schouder voor de ander. Zij zullen jou dan ook helpen. Loop je eigen race, maar houd je ogen op de ander gericht. Valt hij, loop dan niet door, maar help hem overeind. Je zult zien dat als je een paar kilometer verder bent, en jij valt, dat hij jou dan overeind helpt.


Het duidelijkste verhaal over uitdagingen in de Bijbel, is het verhaal van Job. Hij bleef standvastig na alles wat hem aangedaan werd en zijn beloning was dat hij met meer eindigde dan waar hij ooit mee begonnen was! Laat ons die uitdaging ook aangaan, om alle hindernissen te overwinnen en de onmetelijke beloning aan de eindstreep op te halen !zaterdag 29 september 2012

Televisie-generatieDe normen en waarden

Wat zijn wij mensen toch slim en goed. In de loop der eeuwen hebben we ontzettend veel mooie en handige dingen uitgevonden. We zijn gaan varen, hebben 'karren zonder paarden' uitgevonden, er kwam licht in de donkere avonden (waardoor we ook langer konden doorwerken), de telefoon begon te rinkelen, radio's kwamen de huiskamer in, vliegen was best vreemd, maar tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld en dat alles is te volgen op de beeldbuis. Een geweldig medium, de televisie.
Familie amusement. Voor de gure winteravonden leuke en grappige programma's kijken. Beetje nieuws meepakken, en dat allemaal vanuit je luie stoel. Geweldig!

Als je de archieven in zou duiken van televisieland dan heb je een leuk tijdsbeeld van bepaalde perioden. Natuurlijk zwart-wit en kleur, maar ook de aard van de programma's laat goed zien hoe wij 'gegroeid' zijn als maatschappij. En nee, je hoort mij niet zeggen dat vroeger álles beter was. Maar het is wel mooi om te zien hoe de mannen vroeger de dames groetten door even hun hoed van het hoofd te tillen. Dat doen we tegenwoordig wel anders toch?

Tegenwoordig kijken we massaal naar programma's als:
Goede Tijden, Slechte Tijden. De hoofdrol word gespeeld door intriges, haat, vreemdgaan, bedrog, relaties tussen dezelfde seksen, geweld en ga zo maar door. En we zenden dat uit op een tijdstip dat onze tieners er ook naar kunnen kijken. Opvoedkundig goed bezig!? Als ik de Bijbel erop nalees kom ik toch dingen tegen waarvan ik denk: het staat er zo duidelijk, is het onwetendheid van de mens, of rebellie?
Romeinen 1:26-27 Daarom heeft God hen losgelaten en zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Het is zelfs zo erg dat de vrouwen zich van een natuurlijk seksueel leven hebben afgekeerd en op tegennatuurlijke wijze met elkaar omgaan. En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerte naar elkaar. Mannen die schandelijke dingen doen met andere mannen! Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God.
Het gaat nog verder, maar dat heb ik er nu even niet bijgezet.

Deuteronomium 22:5 Een vrouw mag geen mannenkleren dragen en een man geen vrouwenkleren. Dat is iets afschuwelijks in de ogen van de HERE, uw God. 

In tegenstelling tot wat de meeste programma's ons tegenwoordig willen vertellen, hebben wij geen keus of we man of vrouw willen zijn en welke verplichtingen daar bij horen. Die staan vast. Een man is een man en trouwt met een vrouw.

We maken programma's om mensen te helpen bij hun scheiding!  We laten goed zien aan onze kinderen hoe je dat het beste kunt doen, zonder al teveel problemen door een scheiding kunt komen. Dat is tenslotte informatie die we allemaal nodig hebben, want vroeger of later gaat iedereen scheiden toch? Een heleboel huwelijken hoeven niet in een scheiding te eindigen, als iedereen zijn taak weet binnen het huwelijk. Het scheelt wel als men die weet vóórdat men gaat trouwen, maar ook na die tijd zal het een stuk beter gaan als men weet waar men voor staat. En je maakt mij niet wijs dat als je bijvoorbeeld 17 jaar getrouwd bent, dat dan ineens 'de koek op' is. We denken als een weggooi maatschappij. "Ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. Och, dan gooien we het toch gewoon weg." En dan maakt het niet meer zoveel uit of het om een plastic autootje gaat of een man of een vrouw. De beloftes verbreken, scheiden en klaar. 
Mattheüs 19:5-6 Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden.6 Zij zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht. En vers 9 : Luister goed, Ik zeg u: iemand die zijn vrouw verlaat en daarna opnieuw trouwt, pleegt overspel. Tenzij zijn eerste vrouw gemeenschap met een andere man heeft gehad.

Verder kun je naar verschillende programma's kijken als je als tiener wilt weten hoe je je op vakantie moet gedragen. Zoveel mogelijk mannen/vrouwen versieren, vooral vlot door drinken, want als je niet onderuit gaat van de alcohol, dan hoor je er zéker niet bij. Ook dit is niks nieuws als ik 1 Petrus 4 lees. Vers 3 Er is genoeg tijd verknoeid met wat de ongelovigen fijn vinden: losbandigheid en verkeerde begeerten, drinkfestijnen, eetgelagen en onzedelijke feesten voor afgoden. Waarom we deze dingen doen? Omdat wij het oordeel van onze 'vrienden en omgeving' hoger achten dan het oordeel van God. (vers 4) Uw vroegere vrienden zullen het natuurlijk raar vinden als u niet meer meedoet met hun uitspattingen. Zij zullen u uitmaken voor alles wat lelijk is.

Ik denk dat dit allemaal mogelijk is omdat men zich van God afkeert. Een heleboel Nederlanders kennen God niet eens. Als je op straat zou gaan vragen, komen ze misschien met hele wazige antwoorden. Wij moeten binnen Nederland ook weer meer gaan evangeliseren.


Spreuken 19:16 Groeit het aantal goddelozen, dan neemt ook de zonde toe, maar de rechtvaardigen zullen hen overleven.


Op het moment dat men Het Woord echt kent, dan kan een mens ook een keus gaan maken. Het is nooit te laat om het slechte achter je te laten, en met een schone lei te beginnen.

Spreuken 28:13 Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed, maar wie ze belijdt en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade.
zaterdag 22 september 2012

Haren, project x

Foto ANP
Respectloos....

21 september 2012. Een datum die ze in Haren niet snel zullen vergeten. Dan is er iemand jarig. Een goed bedoelde oproep op facebook loopt helemaal uit de hand. Al snap ik niet dat als je mensen uitnodigt  iedereen zich dan maar vrij voelt om te komen. Als dat zo zou zijn dan kunnen ze elke dag wel naar een 'feestje' gaan. Kijk maar rond op facebook, uitnodigingen genoeg. Waar ik wel benieuwd naar ben, is waar alle kadoos voor dat meisje zijn gebleven. Je komt toch niet naar een feestje zonder iets mee te brengen? In dit geval waren de bezoekers meer vergeten dan alleen het kado denk ik.

Op de site van de Volkskrant staat :"Een relatief kleine groep relschoppers is verantwoordelijk voor de ravage, meldt een woordvoerster van de politie zaterdag." Dat is het probleem. Het begint altijd met een paar mensen. Die weten anderen op te ruien om mee te gaan doen. Dat principe is al zo oud als de mensheid. Letterlijk. De gemeente heeft daar ook al rekening mee gehouden door de ME alvast achter de hand te houden. Wat ik zelf dan niet begrijp is dat mensen zich over laten halen om dingen te doen die anderen schade berokkenen. Zo word je normaal gesproken toch niet opgevoed? Of is dit weer terug te leiden op andere oorzaken binnen onze sociale maatschappij?

Wat opvalt is dat het merendeel van de mensen van het mannelijk geslacht zijn. Ik heb het dan over de kleine groep die de onrust veroorzaakt. Met alle middelen van tegenwoordig moet men toch weten wie die mensen zijn? Zeker als het vanuit het voetbalvandalisme komt. Raar trouwens dat het al zo ingeburgerd is dat we er aparte woorden voor maken. Maar dat terzijde. Als ze weten wie die mensen zijn, dan kunnen ze die mensen toch ook onderzoeken? Hun leven dan. Hoe is hun gezinssamenstelling is de eerste vraag die ik zou stellen. En het antwoord weet ik denk ik ook al wel. Gezinnen waar in dit geval de vader weinig tot geen enkele rol gespeeld heeft om welke reden dan ook. Misschien door scheiding, altijd weg om te werken of vroeg overleden, maar een echte vader figuur is er niet geweest. Dat weet ik bijna zeker. Als ze uit gewone gezinnen zouden komen betekend dat immers dat ze gewoon een steekje los zouden hebben? Want niemand die bij zijn volle verstand is doet dit soort dingen.

Mijn hoop is dan ook dat als deze mensen gearresteerd worden, want dat gaat wel gebeuren met alle beelden die er zijn, stop ze dan niet alleen eventjes in de gevangenis, maar kijk eens hoe hun eigen leven eruit ziet. En zit daar iets niet goed, doe er dan iets aan, anders los je dit soort escalaties nooit op.

Maar de vraag blijft natuurlijk, hoe je dan iets op sociale media moet zetten. Dat meisje wilde gewoon wat bekenden uitnodigen. Als anderen daar op reageren, kan zij toch eigenlijk niets aan doen? Het kan ons allemaal overkomen. Je zet iets op je pagina, en de halve wereld reageert erop. En ja je kunt aangeven dat het bericht alleen gelezen moet kunnen worden door vrienden en familie op facebook, maar reageer jij op alle uitnodigingen die op facebook staan? Iemand heeft hier dus een lontje aangestoken zou ik zeggen.

Laten we hopen dat dit allemaal snel is uitgezocht, en dat de verantwoordelijken voor de vernielingen snel achter de tralies zitten. En laat ze het maar voelen, doe een lange straf en een hoge geldboete. We moeten een beetje af van de 'mietjes-mentaliteit' van het rechtssysteem hier in Nederland. Openbare vernielingen en opruiing mag best fors gestraft worden.

1 Corinthiërs 1:10 "Maar, broeders en zusters, in de naam van de Here Jezus Christus smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer een van hart en ziel bent."

Als wij als één blok staan, dan laten wij ons niet beïnvloeden door een paar mensen die proberen anderen op te stoken onwettige dingen te doen. Als wij sterk staan in ons geloof in onszelf, dan zijn wij zeer moeilijk over te halen. Jacobus 1:14 "Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen".

Lukas 17:1 "Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Verleidingen zullen er altijd zijn. Dat is onvermijdelijk. Maar degene die de verleidingen veroorzaakt, zal het slecht vergaan."
Ja, als er veel mensen bij elkaar zijn zullen er een paar zijn die je proberen aan te zetten tot dingen die niet goed zijn. Ze zullen proberen jou daartoe te verleiden. Dan is het belangrijk dat je sterk genoeg in je eigen schoenen staat en genoeg respect voor jezelf hebt ook, om die verleiding te weerstaan. Onthoud dat de mensen die de verleiding veroorzaken, harder gestraft zullen worden dan de 'uitvoerders'.

22-09-2012

zondag 16 september 2012

Vergeven

Als ik zo nu en dan eens in de krant kijk, dan weet ik weer waarom ik niet zoveel lees. Vandaag ook weer een alarmerend bericht:


"Vader aangehouden voor poging doodslag baby
LEEUWARDEN - De politie heeft zaterdagavond een 32-jarige vader van een baby uit Leeuwarden aangehouden voor poging tot doodslag/zware mishandeling van zijn kind. Dat meldde de politie zondag.

De man werd, vermoedelijk onder invloed, lopend in zijn woonplaats gezien, terwijl hij volgens omstanders het kind zo ruw behandelde dat ze vreesden voor de gezondheid van het kind.
Gealarmeerde agenten zagen de man later inderdaad ruw omgaan met zijn kind, op enig moment hield hij het zelfs bungelend aan een armpje in de lucht. De man verzette zich tegen zijn arrestatie maar kon worden ingerekend.

De baby is onderzocht in het ziekenhuis en bleek ongedeerd.
(zondag 16-09-2012)"

Helaas zijn deze berichten geen uitzondering. Daarnaast stond namelijk dit bericht:


"Man rijdt in op agenten
PUTTEN - De politie heeft zaterdagavond in Putten (Gelderland) een man gearresteerd die inreed op agenten die bezig waren met een alcoholcontrole.

De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Dat heeft de politie zondag gemeld.
De man kwam uit de richting van het centrum van Putten en verhoogde zijn snelheid toen hij in de buurt van de controle kwam.

Hij reed daarbij in de richting van de agenten. Die konden nog net op tijd wegspringen. De politie heeft toen de man een tijdlang achtervolgd en wist hem uiteindelijk aan te houden. De man bleek te veel te hebben gedronken, aldus de politie.
(zondag 16-09-2012)"

En helaas zie je steeds meer van dit soort berichten. Komt het door de crisis dat men weer meer naar de drank lijkt te grijpen? Dat we elkaar de schuld geven van wat er in ons leven gebeurt? Laten wij die destructieve gevoelens bij ons hart komen en leven er vervolgens naar? Als je de bovenstaande berichten bekijkt, dan hoor je 'deskundigen' alweer zeggen:" komt vast doordat hij of een moeilijke jeugd heeft gehad, of de problemen die hij nu heeft zijn te groot om onder ogen te zien." Gedeeltelijk hebben ze misschien wel gelijk.

Misschien ligt het ook wel aan de drank? Voor de drank waren ze misschien niet zo agressief? En men heeft drugs toch ook verboden, waarom dan drank niet als het een zelfde uitwerking heeft?

Misschien hebben ze teveel wrok naar andere mensen toe? Is dat misschien ook een idee? Een baas die dwars ligt, een vrouw die zeurt of kinderen die niet luisteren. Misschien hebben ze zelf wel een fout gemaakt die ze zichzelf niet kunnen vergeven......Wat zeg ik hier nu als laatste? Die ze zichzelf niet kunnen vergeven...
Kan vergeven dan een oplossing zijn? We zeggen het wel zo vaak toch? "Ik zou mezelf nooit kunnen vergeven als.....enz." Waar komt dat dan vandaan?

Wij mensen zijn maar mensen. Daar bedoel ik mee dat we allemaal wel eens iets doen waar we later spijt van hebben, of waarvan we weten dat de ander het als vervelend heeft ervaren. Kleine dingetjes kunnen we vaak nog wel mee leven, maar als het effect wat groter wordt, dan merken we dat ook gelijk in ons doen en laten. Als we bijvoorbeeld niet helemaal de waarheid vertellen, dan kunnen we diegene die we belogen hebben vaak niet meer langdurig recht in de ogen aankijken, of we beginnen het warm te krijgen als we die persoon onverwacht tegen komen. We weten echter allemaal wat we daaraan kunnen doen. Juist, alsnog de waarheid vertellen. Onze 'zonde' opbiechten dus. En door het op te biechten vragen we gelijk vergeving aan die persoon en we zeggen het spijt me. En vergeven is inderdaad belangrijk, het komt niet voor niets voor in het gebed dat Jezus ons leerde, het 'Onze Vader'.

Waarom werken programma's als 'Het spijt me'? Ze werken op dezelfde formule. Mensen die elkaar ooit iets aangedaan hebben, of zelfs niet weten dat er iets gebeurd is, maar omdat anderen het wel zo voelen jaren niet met elkaar praten. Doel is om het spijt me tegen de ander te zeggen, en daarmee dus vergeving te vragen. Het principe is goed, ikzelf zou het alleen niet via een tv-programma doen.

God wil dat wij altijd eerlijk zijn tegen elkaar en onszelf. Ik heb het al vaker aangehaald, maar Efeziërs 4:25-32 "Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Steek liever uw handen uit de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft. Laat er ook geen vuile taal uit uw mond komen, dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord, iets dat de mensen helpt en goed doet, zodat zij genade ontvangen. Doe de Heilige Geest geen verdriet, Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed."

Dit zegt denk ik al weer meer dan genoeg. Roddelen valt hier dus ook onder. "Geen vuile taal". Op het moment dat je roddelt, geef je een ingang aan satan om op het gevoel te gaan werken. En wij mensen zijn daar zo gevoelig voor. Ook al denk je dat jij er geen last van hebt. Denk maar eens goed na, en ik weet zeker dat iedereen die dit leest, ergens wel een roddel gehoord heeft, of er zelf één heeft verteld. Dat is namelijk één van de standaard manieren van satan om de schapen van de kudde af te zonderen, zodat ze een makkelijkere prooi voor hem worden. En daarom is vergeven zo belangrijk. Doe je dat niet, dan verder van de kudde af, waardoor je ook in het leven verder af zult zakken. Van meer roddels vertellen, naar liegen, bedriegen, vernederen, bedreigen, mishandelen en ten slotte moorden.

Denk je dat dit overdreven is? Dan daag ik je uit om de komende week de krant in de gaten te houden en ook de binnenlandse berichten goed te bekijken. Want hier in Nederland gebeurt al genoeg. Kijk de artikelen maar eens na, en denk daarbij eens wat zo iemand kan bewegen om bepaalde dingen te doen.

Kijk eens naar de artikelen die in het begin van de blog staan. Deze mannen hadden allebei gedronken. In het eerste artikelen is het kind het slachtoffer. Wat kan een kind verkeerd gedaan hebben, een baby? Niets! Misschien huilt het teveel in de ogen (oren) van de vader. De beste man maakt misschien lange dagen, wie weet is zijn vrouw net weggelopen, maar rechtvaardigt dat zijn handelen? Denk het niet.

Het tweede artikelen, ook drank in het spel. Deze man denkt door de agenten die staan te controleren op drank in het verkeer om te rijden, weg te komen met het dronken achter het stuur zitten. Waarom hij in die toestand achter het stuur zit, ach, doet het er echt toe? We weten allemaal dat het niet kan, en welke gevolgen het kan hebben. Niet alleen voor die man, maar ook voor anderen op de weg.

Romeinen 14 zegt hoe we het beste met anderen om kunnen gaan. Leven met anderen zonder aanstoot te nemen of je te gaan ergeren aan dingen die er eigenlijk niet toe doen, doe je als volgt:
vers 12-13 "Wij zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden.  Houd ermee op elkaar te veroordelen. U kunt beter deze maatstaf aanleggen: doe niets waardoor andere gelovigen in verwarring komen of waaraan zij zich ergeren."

Het is mogelijk dat men tot drankgebruik 'gedreven' wordt door toedoen van anderen. Het is bijna niet mogelijk als je voorgaande in praktijk brengt, maar stel het gebeurd. Troost je dan met de tekst uit Lukas 17 "Verleidingen zullen er altijd zijn. Dat is onvermijdelijk. Maar degene die de verleidingen veroorzaakt, zal het slecht vergaan." En hoe slecht staat er gelijk achter, maar dat mag je zelf opzoeken.

Een kleine opsomming van 'verkeerde dingen' vinden we in Galaten 5:19-21 "Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid,20 afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme,21 jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen."

Kern van het verhaal is eigenlijk dat we allemaal wel stomme dingen doen in het leven. Dat is op zich helemaal niet vreemd. Wij zijn tenslotte 'maar' mensen. Belangrijk is alleen wel wat je er daarna aan doet. Laat je het sudderen zodat satan de kans krijgt om zijn invloed uit te breiden? Of pak je het bij de kop en zorg je ervoor dat het opgelost wordt. Wacht niet op een tv-programma dat misschien over 5 jaar uitgezonden gaat worden, nee doe het op eigen kracht. Stap op die persoon af en zeg tegen hem of haar dat het je spijt en vraag om vergeving. Ik kan je uit ervaring vertellen dat het leven daarna een stuk verdraagzamer en prettiger wordt! En pas natuurlijk gelijk datgene aan wat niet goed is geweest.

Enkele teksten waarin over vergeving gesproken wordt.

" Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing." (Galaten 5:22)

Colossenzen 3:13 " Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft."

Mattheüs 6:13 " Want als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan."

2 Corinthiërs 2:7 "Het is nu tijd om hem te vergeven en te bemoedigen. Anders wordt hij zo verbitterd en ontmoedigd dat hij er nooit meer bovenop komt." Hier vinden we letterlijk dat als men het te lang laat sluimeren, je bitter wordt en dat wordt alleen maar erger.

Het moge duidelijk zijn. Leef een goed leven, leef dat er niets op je aan te merken is en laat zien dat je een Christen bent. Zijn er dingen die je niet kunt volbrengen, vraag dan niet alleen God om vergeving, maar ook de betreffende persoon.

Deze week gaan we (naast het bijhouden van de krant) ook diep in onze gedachten kijken. Ik weet zeker dat een ieder van ons iemand heeft waar je niet altijd even fijne gevoelens bij hebt. Wij gaan deze week bij die persoon langs en vertellen hem of haar dat wij hen vergeven en dat wij ook om vergeving vragen voor de dingen die wij niet goed gedaan hebben, of anders hadden kunnen doen. Lijkt je dat geen mooie uitdaging voor deze week?
Ik ben benieuwd hoeveel mensen blij gemaakt gaan worden deze week !

Laat het maar weten zou ik zeggen !

(kleine test: zou je de mannen in de krantenknipsels kunnen vergeven voor wat ze gedaan hebben?)


woensdag 12 september 2012

Facebook community

Vanaf vandaag zijn we ook op facebook te vinden !

God en Wij op facebookPraat daar mee met andere lezers of stel een onderwerp voor wat je behandelt zou willen zien!

Hoop jullie daar te ontmoeten,

Harry Schuurman

Valstrik van de duivel


We kijken de serie "Bait of Satan" van John Bevere, een echte aanrader!
Dat heeft mij tot denken gezet.

Hij zegt een aantal rake dingen waar je wel over na móet denken.
Het verschil tussen Jezus en de duivel lijkt mij duidelijk, en toch komt de duivel op hele geniepige manieren je leven in. Zoals een val gezet wordt voor een prooidier, verdekt en moeilijk te onderscheiden, zo zet ook de duivel vallen voor ons neer om ons bij God de Vader weg te houden of te halen.
Mattheüs 7:15 "Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven." Zij komen als een wolf in schaapskleren. Niet als een wolf in de kleren van een herder, maar als een schaap. Ze lijken op jou en mij, maar ondertussen proberen ze ons, net als de wolven die in groepen leven, te scheiden van de vertrouwde omgeving van de kudde. Op het moment dat je alleen staat, dan slaan ze toe. Dan kan de twijfel gezaaid worden en kan het een voedingsbodem krijgen. En het vooruitzicht is niet echt rooskleurig als je in Mattheüs 24:11 leest "Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen".
Niet een paar, nee velen! Hoe komt dat dan?

Psalm 55:13-15"Mijn tegenstander die mij belaagt, is geen vijand van buitenaf, dat zou ik nog wel kunnen verdragen. Het is niet iemand die mij altijd al haatte, die nu tegen mij opstaat, want dan zou ik nog wel een schuilplaats weten te vinden. Maar het is een goede vriend, iemand als ik die ik altijd heb vertrouwd. Wij gingen zo vertrouwelijk met elkaar om, samen gingen we met alle feestgangers naar Gods huis." De verleiding komt dus inderdaad van binnenuit! Van mensen binnen de gemeenschap die je vertrouwd. Daarom worden mensen sneller boos, geïrriteerd, teleurgesteld. Dáár moeten we voor uitkijken. We horen op de volgende manier te reageren: 2 Timotheüs 2:24-26"Een knecht van de Here mag geen ruzie maken, hij moet de mensen die verkeerd doen, vriendelijk en geduldig terechtwijzen. Wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten, duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. Dan zullen ze tot bezinning komen en zich losmaken uit de valstrik van de duivel, die hen gevangen houdt en in zijn macht heeft."

En makkelijk is het zeker niet. Maar zoals Jezus al zei:"Verleidingen zullen er altijd zijn. Dat is onvermijdelijk." (Lukas 17:1) De vraag is alleen hoe wij ermee omgaan. Hoe wij op die situaties reageren, bepaalt onze beloning.

1 Petrus 1:6 "Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben."

En wat ligt er klaar? In vers 4 staat het antwoord: het eeuwige leven! En nee dat is geen oneindig leven hier op aarde. En wat zijn die beproevingen dan? Die beproeving bestaat uit het leven te leiden zoals Jezus dat deed:
Mattheus 5:40-48 (hier volgt een samenvatting)" Als iemand in een proces uw hemd opeist, geef hem dan ook uw jas. Als iemand u dwingt om één kilometer met hem mee te lopen, ga dan twee kilometer met hem mee. Maar Ik zeg: houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen!"
DAT is de uitdaging !

Over dit onderwerp komen misschien nog meer blogs. 

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...