vrijdag 18 oktober 2013

Bidden helpt toch niet?


Vanavond was mijn oudste dochter een boek (Strijd in je denken - voor kinderen. Van Joyce Meyer) aan het lezen. Opeens zegt ze tegen mij: dat is inderdaad wel een rare vraag. Natuurlijk vraag ik welke vraag ze bedoelt. Ze leest voor uit haar boek: " Bidden voor een repetitie, dat is raar. En het helpt toch niet." Mijn antwoord?

Dat is toch geen rare vraag? Je mag God alles vragen. 
Maar God helpt je toch altijd? Daar hoef je toch niet voor te bidden?
Je bid toch ook voor het eten? Terwijl je weet dat God het al gezegend heeft. Je mag altijd hulp vragen aan God. Stel je voor dat met alles wat jij wilt doen ik je ongevraagd ga helpen. Je pakt een fles drinken en ik pak het uit je handen om je te helpen de fles open te maken. Of je wilt wat lezen, en ik pak het boek om je te helpen en je voor te lezen. Zou je dat prettig vinden?
Nou nee, niet echt denk ik.
Dat denk ik ook niet. En je leert er niks van. Zo is het met God ook. God kan alles voor je doen, maar daar leer je niets van. God wil graag dat je eerst zelf moeite en inspanning doet om iets te leren. Als je je best doet en God dan om hulp vraagt, zal hij je zeker helpen. Het is niet zo dat als je er zelf niets voor wilt doen, dat je dan lekker makkelijk kunt zeggen, ach dan bid ik er wel voor en dan lost God het wel voor me op. Zo werkt dat dus niet. Eerst zelf proberen, energie erin stoppen en leren. Dan zal God altijd voor je klaar staan. Net als ik. Ik zal het je ook eerst zelf laten proberen, maar als het je niet lukt, zal ik je altijd helpen. Zeker als je het me vraagt.

Heerlijk als kinderen zo bezig zijn. Ongemerkt leren ze zelf niet alleen, maar onderwijzen ze ons als ouders ook nog eens! Een gezin: onmisbaar!dinsdag 15 oktober 2013

Spreuken aan de wand (2)

Spreuken 2

Hoe komen we aan wijsheid?
Ten eerste wordt het door God gegeven. Wijsheid is een gave. Net als andere gaven, is het niet gelijk te zien of te merken. Men moet het zoeken en verder ontwikkelen. Je moet er inzicht in krijgen en vervolgens moeite voor blijven doen om het te ontwikkelen.

Spreuken 2:3-5 Als je inzicht probeert te krijgen en er wijsheid in je woorden doorklinkt,
als je dat beschouwt als een zeer groot goed en moeite doet om het te verkrijgen,
zul je merken wat eerbiedig ontzag voor de HERE betekent. Dan zul je God werkelijk leren kennen.

Vergeet niet van wie je het gekregen hebt en houd God altijd in ere. Door Hem ben je wie je bent en bij Hem begint alles, dus ook wijsheid. Hij is de bron van wijsheid en verstand. [vers 6 Want de HERE is de bron van alle wijsheid. Uit alles wat Hij zegt, spreekt wijsheid en verstand.]

Vers 7-11 laat de voordelen zien van mensen die niet alleen wijsheid hebben, maar het ook gebruiken en begrijpen. Je blijft dan op de weg die God voor je vrijmaakt, en je leert wat rechtvaardigheid en eerlijkheid is. We worden opgeroepen om na te denken voordat we iets zeggen, dat zal ons beschermen. Beschermen van mensen die slechte dingen zeggen, of die het niet zo nauw nemen met de waarheid. Beschermen tegen mensen die er plezier aan beleven om andere mensen pijn te doen. Beschermen tegen mensen die je over willen halen om dingen te doen die niet horen. Beschermen tegen vrouwen die je willen verleiden met hun lichaam.

Wijsheid geeft je twee dingen:
Je hoofd wordt gevuld met verstand, hierdoor kun je kwaadsprekerij weerstaan.
Je hart wordt gevuld met de liefde van God, hierdoor kun je de lichamelijke verleidingen weerstaan van onechte liefde.

Heb ontzag voor God en ga actief op zoek naar wijsheid. Wijsheid heb je niet, je moet het ontwikkelen.

Want de Heer is de bron van alle wijsheid, uit alles wat Hij zegt spreekt wijsheid en verstand. 
Lees dus het Woord van God (de bijbel) dagelijks!

donderdag 10 oktober 2013

Spreuken aan de wand (1)

Spreuken

Het boek Spreuken trekt altijd wel mijn aandacht. Het is een boek waaruit blijkt dat de Bijbel ook nu nog actueel is. In dit boek vind je bijvoorbeeld diverse gezegden terug, die we ook nu nog steeds gebruiken. Als voorbeeld noem ik;

Spreuken 27:10 Verlaat uw vriend en die van uw vader niet, maar wendt u in tijden van tegenspoed niet tot uw broeder. Want een goede buurman is beter dan een ver familielid. (Een goede buur is beter dan een verre vriend)

Spreuken 28:10 Wie oprechten ompraat en op het verkeerde pad brengt, stort zelf in de kuil die hij voor hen groef. (wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in)

Spreuken 16:18 Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed voor de val. (hoogmoed komt voor de val)

Geschreven door Salomo, zijn deze spreuken bedoelt om de mensen wijsheid te geven. Salomo wordt gerekend tot de meest wijze koningen die geregeerd hebben. Hij mocht alles vragen wat hij wilde van God en Hij zou het hem geven. Salomo vroeg niet om rijkdom of macht, nee hij vroeg om wijsheid. En wijsheid kreeg hij. In Spreuken staan adviezen voor het leven van alledag. Spreuken 1 Waarschuwt ervoor om goed na te denken met wie je omgaat. Hebben we (bijna) allemaal niet eens meegemaakt in onze jeugd dat er mensen in onze vriendengroep vroegen of we meegingen naar bijvoorbeeld de supermarkt om daar wat 'drinken te scoren' ? En dan begrijpen we waarschijnlijk wel wat er bedoelt wordt. Of als we eens stapje verder gaan, het is bijna gewoon geworden om zelf je recht te halen bij een ruzie. Die rekening moet later wel even betaald worden en dan gaan we er gelijk maar met een paar man op af. Ruzies uitpraten? Wat is dat, praten? Tegenwoordig slaan we toch gewoon gelijk? Salomo schrijft in vers 10-19 dat je niet mee moet gaan met dit soort mensen. Laat je niet verleiden om hieraan mee te doen. Je weet dat het niet goed is om te doen, dat hebben je vader en je moeder je geleerd als het goed is. (vers 8-9) En als je toch aan dit soort dingen meedoet, wees dan ook bereid om de prijs ervoor te betalen.

Vers 20-33 klinken wanhopig. De wijze roept om gehoord te worden. Hij ziet het allemaal al gebeuren en wil de mensen waarschuwen tegen de gevolgen van de acties die ze doen. Mensen denk toch na voor je iets doet. Bedenk wat de consequenties kunnen zijn, niet alleen voor een ander, maar ook voor jezelf. Het lijkt dan tijdelijk misschien goed te zijn, maar geloof maar dat je de rekening altijd betaald. In die tijden wilde al niemand luisteren naar goede raad. "Ach man, waar bemoei jij je mee? Ik red het zelf prima, daar heb ik jou advies niet voor nodig!" Dat zei men toen, en dat zegt men nu nog. Met dien verstande dat als men dat iets te vaak geroepen heeft men tegenwoordig binnen de kortste tijd bij één of andere adviseur of counselor zit. Gratis advies wordt niet gewaardeerd, pas als je ervoor moet betalen kun je het vertrouwen. Dat is een beetje het gevoel wat er in deze maatschappij heerst. Mij lijkt het advies van iemand die er niet beter van wil worden, een stuk betrouwbaarder. Advies geef je ook uit liefde, uit medeleven. Als men consequent niet wil luisteren naar je advies, dan zul je als ze je er later om vragen het juist niet geven. 

Maar vergeet niet:
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER      (Spreuken 1:7)


dinsdag 8 oktober 2013

Het kaf van het koren scheiden (Psalm 1)


Psalm 1


1 Gelukkig is de mens
die in de wandeling niet luistert
naar de raad van slechte mensen,
die niet blijft stilstaan
op de weg van de zondaars
en vermijdt te zitten
bij hen die met God spotten.

In vers 1 kunnen we lezen dat we goed op moeten letten dat we ons niet nadelig door anderen laten beïnvloeden. Hou vast aan je geloof en vertrouwen, dan is er geluk voor je weggelegd. Natuurlijk kom je ook uitdagingen tegen, of wordt je opgehouden door problemen, de kunst is om ook dan te blijven geloven en standvastig te zijn zodat je je weg gewoon kunt vervolgen. Laat je ook niet door mensen die je goed kent van de hoge weg afhouden.

2 Integendeel, het is voor hem een vreugde
te doen wat de HERE van hem vraagt,
dag en nacht is hij bezig met zijn woord.

Wees blij om de wil van God te doen en verdiep je in Zijn Woord. En niet alleen op zondag, zoals hier staat beschreven, maar elke dag, dag en nacht. 

3 Hij lijkt op een boom
die aan de oever van een beek staat.
Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt,
draagt hij volop vrucht
en zijn bladeren verwelken niet.
Alles wat deze mens onderneemt,
is een succes.

Als je leeft in geloof, dan zul je groeien als een boom. Niet een boom die op een dorre vlakte staat, maar als een boom aan de kant van een oever. Voedzame grond rondom de wortels waardoor je goed kunt groeien. De wortels kunnen diep de grond in, zodat je ook in moeilijke tijden standvastig kunt blijven staan. En wat is er mooier dan een boom die in volle bloei staat. Een boom die in bloei staat heeft een volle kruin met bladeren waar mens en dier onder kunnen schuilen, even bij kunnen komen. Ook kan deze boom veel goede vruchten dragen. En ondanks dat deze boom ook moeilijke tijden heeft gehad en zal hebben, hij groeit wel. Zo ook een mens die leeft in geloof met het Levende Water. Er zijn geen garanties dat je niet in een storm terecht komt, wel kun je erop vertrouwen dat je wortels sterk genoeg zijn om te blijven staan.

4 Bij de zondaars ligt het echter anders!
Die waaien uiteen als het kaf in de wind.

Kaf is het dunne vliesje wat om het graan zit. Na het oogsten werd het in de lucht gegooid en het kaf was zo licht dat het wegwaaide. De graankorrel valt naar beneden, gescheiden van het nutteloze kaf. Als je geen rotsvast fundament hebt, ben je net als het kaf. Je waait met alle winden mee en je zoekt de weg van de minste weerstand. Je kunt er zeker van zijn dat je, terwijl je meewaait met de wind, diverse malen je hoofd flink gaat stoten.

5 Op de dag van het oordeel
zullen zij niet veilig zijn,
zij kunnen dan immers niet standhouden
te midden van Gods trouwe volgelingen!

6 Want de HERE
leidt de wegen van zijn volgelingen,
terwijl de weg van de goddelozen
rechtstreeks naar de afgrond voert.

Op het einde zal het kaf alle kanten opwaaien, terwijl de bomen standvastig op goede bodem zullen blijven staan. 

Een hele mooie psalm zo aan het begin van al deze psalmen. 

zondag 6 oktober 2013

Bemoediging

Brief van Apostel Paulus aan Timotheüs. (Geestelijk kind van Paulus)

In deze brief vielen mij een aantal dingen op.

Vers 6:
Daarom dring ik erop aan dat je de gave van God, die je ontving toen ik je de handen oplegde, zult ontwikkelen.

Kreeg Timotheüs zijn gave pas toen Paulus hem de handen oplegde? God geeft iedereen toch vanaf zijn geboorte al talenten en gaven mee? Of worden die gaven 'vrij gezet' en 'geactiveerd' met het handen opleggen? Of is het 'handen opleggen' niet meer van deze tijd?

God heeft mij aangesteld als apostel en leraar om zijn boodschap te verkondigen. (vers 11)

Hier geeft Paulus aan dat hij meerdere bedieningen behartigd. Hij is apostel, alsook leraar. Hij start dus een gemeente daar waar God wil dat hij dat doet, én hij onderwijst de mensen in het Woord van God. Daarnaast is het noodzakelijk om, Timotheüs in dit geval, op te leiden zodat hij de taken van Paulus over kan nemen als Paulus weer verder moet. Of niet in staat is om zijn taken uit te voeren. Zoals op het moment dat hij deze brief schreef, en in de gevangenis zat.
Hij bemoedigd Timotheüs om juist dat te vertellen wat hem geleerd is, en ook niet te ontkennen dat hij een vriend van Paulus is, ook al zit hij nu in de gevangenis. Schaam je er niet voor, zegt Paulus.

Vers 13 en 14:
Houd vast aan de waarheden die ik je geleerd heb, de waarheden over het geloof en de liefde die Christus Jezus geeft.  Waak over de schat die de Heilige Geest die in ons woont, ons heeft gegeven.

Als waarheden geeft Paulus hier geloof en liefde. Hij noemt het zelfs de schat van de Heilige Geest. En die Heilige Geest woont al in ons. Daar kun je ten alle tijden op terug vallen, en nieuwe inspiratie uit halen. Als je er maar voor open staat.

Leef in geloof, handel uit liefde

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...