zondag 31 januari 2016

Bekeren

Een zwaarbeladen woord: bekeren.
Het geeft voor de mensen vaak het gevoel dat je iets niet goed gedaan hebt en dat je daarom afstand moet nemen van iets wat altijd zo vertrouwd is geweest. Maar is dat ook zo? Heb je inderdaad iets fout gedaan? En als dat zo is, zorgt bekering er dan voor dat je niets meer fout gaat doen?


Bovenstaande foto kwam ik op facebook tegen. Kijk nog even niet vooruit, maar bedenk even waar je vandaan komt. Er is een weg geweest die je naar dit punt geleid heeft, een weg met hobbels, bochten, kuilen. Soms een landweggetje waar je rustig aan moest doen en soms een snelweg waar je even lekker snelheid kon maken. Hoe dan ook, de weg die je afgelegd hebt heeft je op dit punt gebracht. Is alles wat j nu achter je hebt gelaten slecht geweest? Niet noodzakelijk. Het heeft je immers tot dit punt gebracht. Maar als je nu naar de foto kijkt, dan ben je op een punt waar je eigenlijk geen kant meer op kunt. Je weet wat je achter gelaten hebt, maar nu kun je niet linksaf, niet rechtsaf en rechtdoor kan helemaal niet. Dat is het punt van bekeren. Je begrijpt dat je terug moet, maar je begrijpt ook dat je dan iets anders moet doen om verder te komen. Als je namelijk steeds hetzelfde doet, zul je ook steeds hetzelfde resultaat krijgen. 

Zo is het ook met het geloof. Er komt een moment dat je jezelf gaat afvragen of je wel op de goede weg in het leven zit. Of je niet op een doodlopend stuk afstevent. Heeft het dan veel nut om je af te vragen hoe je daar gekomen bent? Of is het op dat moment belangrijker om te kijken hoe je vanaf dat punt verder (kunt) gaan? Natuurlijk onthou je de dingen die je gedaan hebt, en daar moet je op dat punt ook verantwoordelijkheid voor nemen. Dat doe je ook op het moment dat je omdraait en probeert weer op de juiste weg te komen. 

Heb er dus berouw over en bekeer u tot God, dan zal Hij uw zonden wegdoen (Handelingen 3:19)
Zeg tegen jezelf: "Het was inderdaad misschien niet slim wat ik tot nu toe gedaan heb, welke weg ik genomen heb. Het spijt me maar ik beloof dat ik het nu anders ga doen." Draai om en begin een nieuwe reis. Doe dan wel je best om op deze nieuwe reis, een reis met een volledig nieuw begin, niet dezelfde fouten te maken als op je eerste reis. Vergeet niet dat als je steeds hetzelfde doet, je ook hetzelfde resultaat mag verwachten. Neem je op de terugweg dus weer eenzelfde afslag, dan moet je niet raar opkijken als je na verloop van tijd weer op het punt op de foto uitkomt.

Als een soort gelijkenis heb ik het hier steeds over het verkeer en een doodlopende straat. Maar we begrijpen hopelijk dat het niet over een auto gaat, maar over de reis die we tijdens ons leven afleggen. Een reis waarop zoveel verleidingen zijn. Zoveel zaken die ons van het belangrijkste afhouden. Het doel waar we naartoe gaan.

Wat vind je bij een vakantie bijvoorbeeld belangrijker: het vervoermiddel waar je 1 uurtje inzit, of de accommodatie waar je 2 weken verblijft? Ik zou kiezen voor het huisje, daar ben je tenslotte de meeste tijd? Zo is het ook met het leven. Dit aardse leven is de autorit naar ons vakantiehuisje. Hier kun je het beste onderweg wat souvenirwinkeltjes links laten liggen en je richten op het huis waar je naartoe gaat. En iedereen mag naar dat vakantiehuisje komen. Er is plek genoeg. De eigenaar van het huisje wil graag dat iedereen zich daar thuis voelt.

Dat huisje is een plek in de hemel bij onze Vader. Ik kan het verder niet mooier vertellen dan de bijbel zelf al aangeeft:

1 Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. 2 Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. 3 U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. 4 Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht.5 Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. 6 Gods zal de mensen die deze dingen doen vreselijk straffen. 7 Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook, 8 maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, woede en boosaardigheid, van roddel en vuile taal. 9 Lieg niet tegen elkaar, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. 10 Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft. 11 In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, die alles in allen is.
Colossenzen 3:1-11

Er is dus altijd een weg terug, er is altijd een weg naar een betere toekomst. Geloof en vertrouw en leg je keuzes in Zijn handen, de handen van de Heer. Amenmaandag 25 januari 2016

Liefde


24 januari 2016 zijn wij ingezegend als heilssoldaat binnen het Leger des Heils.
Een hele stap. Je doet nogal wat beloven namelijk. En dat is in deze tijden van zelfredzaamheid en alles zelf beter weten niet altijd makkelijk om vol te houden. Het geloven en vertrouwen in de liefde van God de Vader voor elk van ons. Hoe moeilijk is dat niet te begrijpen als je het vergelijkt met vaders die we hier op deze aarde zien. Hoeveel van die vaders tonen juist geen liefde, of weten niet hoe ze het moeten tonen.

De tekst die we gebruikt hebben is dezelfde als onze trouwtekst, wat uitgebreid met de daaropvolgende teksten:

Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.

1 Johannes 4:7-10

Niemand uitgezonderd, laten we elkaar liefhebben want God heeft ons als eerste liefgehad. En als God iemand lief heeft, wie zijn wij dan om dat in twijfel te trekken? Soms vergt het inderdaad offers om iemand lief te hebben. Denk hierbij aan een huwelijk. Je kunt iemand niet veranderen, je moet er samen uit zien te komen en concessies maken. Kijk naar een vriendschap. Bijna elke vriend heeft wel een eigenschap die je liever niet had gezien. En zo heb je zelf ook wel trekjes waar een ander zich aan stoort. Moeten we elkaar daarop afrekenen? Nee, leer ermee om te gaan en hou van elkaar. God heeft Zijn Zoon gegeven omdat Hij zoveel van ons houdt dat Hij wél onze tekortkomingen wil vergeven. Zullen wij dan onze eigengereide ideeën aan de kant kunnen zetten? Kunnen wij dan onze eigen trots of hoogmoed trotseren om de ander genegenheid te tonen?

Heb elkaar lief, toon wat begrip en oefen geduld. Niet alleen de wereld wordt er wat beter door, ook je eigen leven zal meer in rustig vaarwater komen.


H.S.

zondag 3 januari 2016

Elke dag sterven we.


De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel bevat ook geschiedenis. Geschiedenis waar je nu van kunt zeggen dat die zich herhaalt.

Psalm 90 begint met een terechte lofprijzing voor God. Een mooi gebed van Mozes. In vers 10 geeft hij aan dat de gemiddelde leeftijd van de mens van die tijd 70 jaar is, alleen de sterkste worden 80. De gemiddelde leeftijd van de mens lag hoger, maar begint zo langzamerhand weer te zakken, terug naar de 70.

Maar terug naar de tekst van psalm 90.
Mozes zegt hier dat de jaren voor God voorbijgaan als een dag dat doet bij ons. Stel je voor, elke ochtend oud en nieuw vieren. Elke dag beginnen met een feestje omdat het weer ochtend geworden is. Elke dag dankbaar zijn dat de zon opnieuw is opgekomen en dat je die dag weer op mag staan. Misschien moeten wij de nacht wel zien als de dood? Elke dag sterven we, aan het einde van elke dag hebben wij de mogelijkheid om vergeving te vragen aan God voor alles wat niet helemaal goed is gegaan. Zoals Mozes in vers 8 zegt: "U ziet onze zonden scherp voor U. Onze meest verborgen zonden komen bij U aan het licht".  Ook in onze donkere tijden is het voor God licht. Ook als wij in een donker hoekje verkeerde dingen doen ziet God dat. Toch krijgen wij de kans om hiervoor vergeving te vragen. En God vergeeft ons ook!
Elke morgen, elke nieuwe zonsopkomst is een nieuwe dag. Een dag waarin we met een schone lei mogen beginnen nadat we onze zonden de avond ervoor aan God hebben verteld. En laat ons in gedachten houden dat alles wat we hier op aarde met tranen en moeite bij elkaar hebben gehaald, hier op aarde moet blijven. We kunnen niets van dit aardse bestaan en zijn rijkdommen meenemen naar ons eeuwige huis. Onze kamers worden al klaargemaakt en daar is niets meer nodig van de dingen die we hier hebben.

Laten we dan ook die dingen doen die eeuwigheidswaarde hebben. Dingen die nu misschien nog geen duidelijkheid scheppen, maar wat zeker geen verspilde moeite zal zijn. Luister naar wat God van je vraagt, en God heeft zijn plan voor jou al klaarliggen. Lees er maar over in de bijbel. Je zult zien dat iedereen er een opdracht voor zichzelf uit kan halen. Probeer naar eer en geweten en naar de mogelijkheden die je hebt dan die opdracht uit te voeren. Echt, iedereen heeft andere talenten en ze worden allemaal in de bijbel benoemt, ook jij staat in de bijbel beschreven!

Laat me eindigen met de laatste woorden van Mozes in dit gebed:

Here, onze God,
stort uw liefdevolle vriendelijkheid over ons uit.
Zegen het werk dat wij doen.
Ja, wij bidden U om uw zegen
over alles wat wij ondernemen.

Amen.
vrijdag 1 januari 2016

Nieuw


1 januari 2016.
Het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin ook weer leuke en minder leuke dingen gaan gebeuren. Niemand zal een jaar hebben met alleen maar mooie dingen, dat weten we zeker. Maar hoe ga je met de minder leuke dingen om? Daar is misschien nog wat winst te behalen.

Voor mijzelf weet ik dat er een aantal dingen staan te gebeuren dit jaar. Positieve dingen. Daar leef ik dan ook naar toe. Voor een ieder wens ik dat het nieuwe jaar meer positiviteit als negativiteit mag brengen. Dat het geloof een rots is waar je je aan vast kunt houden in minder mooie tijden.

Dat we elkaar kunnen helpen om te groeien dit jaar.

Een gezegend 2016 voor iedereen.

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...