zaterdag 23 juli 2016

Waar gaat dat heen?


Wat gebeurt er in de wereld?

Volgens bepaalde studies zal de wereld alleen maar religieuzer worden. Islam zal met 75% stijgen, christendom met de helft minder.  Hoe komt het dat de islam zo snel stijgt? Over het algemeen ligt de leeftijd van mensen die de islam aanhangen lager dan bij bijvoorbeeld christenen. Jongere mensen kunnen zich nog voortplanten. Gemiddeld krijgt een moslim vrouw 3,1 kind per vrouw tegenover een christenvrouw 2,7, hindoe 2,4 en joods 2,3 kind per vrouw. Daarnaast is het 'verloop' binnen een religie ook nogal verschillend. Bij sommige religies is het niet toegestaan om ergens anders heen te gaan. Je blijft bij de religie die je ouders aanhangen. Of als je eenmaal voor een bepaalde religie gekozen hebt, is het moeilijk om je te bedenken. Andere religies zijn daar vrijer in. Hierdoor zullen er meer christenen het geloof ' inruilen' dan dat er nieuwe mensen bijkomen.

Als ik deze studie zo lees, dan vallen mij een aantal dingen op.
Als eerste valt me op dat alle religies groeien. Juist nu kerken leeglopen. Maar dat wordt later in het voorgaande verklaart. Alles wat we dan proberen om onze kerken weer vol te krijgen zal dan niet erg succesvol zijn. Het gebrek aan jonge gezinnen lijkt de grootste reden te zijn. Ook blijven jongeren dus niet trouw aan de godsdienst van hun ouders. En hoe zou dat komen? Welk voorbeeld geven de ouders aan hun kroost?

Geven ouders aan dat het geloof voor hen belangrijk is, of is het iets dat nu eenmaal moet? Je hebt er niets aan maar het hoort nu eenmaal zo? Leeft het geloof echt binnen het gezin of is het een onderdeel van het programma dat tussen het eten koken en de afwas in zit?

Het geloof is als een vangnet voor jezelf en als water en licht voor een ander.
Zelf kun je altijd terugvallen op je geloof. In moeilijke maar ook in leuke situaties natuurlijk. Voor een ander kun je een voorbeeld zijn, een bevestiging dat er meer is in deze wereld dan alleen aanslagen, huurachterstand en slaande ouders. Er zijn ook mensen die het goed met een ander voorhebben. Laten wij voor de verandering eens de positieve zaken belichten en onder een vergrootglas leggen. Doe je mee??

Laten we de narigheid even vergeten en elkaar met positiviteit bekogelen. zondag 17 juli 2016

Angst?


Na alles wat er tegenwoordig in de wereld gebeurt, kun je je afvragen, wat moet ik nu toch doen?
Moet ik bang zijn? Plaatsen mijden? Of kan ik nog iets anders doen? Gewoon doorgaan?

Kom eerst allemaal eens even tot rust. Voor mij werkt de natuur daar altijd goed voor. Ga eens onder een grote boom zitten, beschut van zon, regen en/of wind.  Als je dan alles in je opneemt en nadenkt over het leven, dan komt bij mij de gedachte op dat dit leven een tijdelijke tussenstop is. In de tijd die we op deze aarde hebben zijn we allemaal studenten van het leven. We leren allemaal, elke dag, iedere dag, tot onze laatste dag. En op die laatste dag weet ik dat alle pijn en verdriet op deze aarde achter gelaten wordt. Ik neem het niet mee naar waar ik naartoe ga na dit leven. En dat is eeuwig. De pijn die we hier lijden is tijdelijk, hoe moeilijk en pijnlijk soms ook, het gaat voorbij. Soms moeten we inderdaad door moeilijke tijden heen. Toch moeten wij ons daar niet door laten ontmoedigen.

25 Ik geef u deze raad: maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel! En uw lichaam is belangrijker dan kleding! 26 Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren, want God geeft hun wat zij nodig hebben. U bent voor Hem toch meer waard dan de vogels! 27 Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. 28 Waarom zou u zich zorgen maken over kleding? Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. 29 En toch zag koning Salomo, met al zijn pracht en praal, er niet zo mooi uit als zij. 30 Als God zo goed zorgt voor de bloemen, die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn, zal Hij dan niet nog veel beter voor u zorgen? Wat hebt u toch weinig vertrouwen in Hem! 31 Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. 32 Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. 33 Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. 34 Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen.’
(Mattheüs 6:25-34)

God de Vader zorgt voor Zijn kinderen. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over ons eten, drinken, kleding enzovoorts. Als wij geloven en vertrouwen dan wordt er voor ons gezorgd. Zeker als we altijd goed zijn voor anderen. "Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen." (Filippenzen 4:5) Benadruk al het goede in de wereld en in je eigen omgeving. Er wordt al teveel aandacht aan de verkeerde zaken gegeven. Hou je bezig met al het positieve en je gaat zelf de wereld ook een stuk positiever zien. Je gaat positiever reageren en daarmee maak je ook je omgeving positiever. Ja, met ons gedrag beïnvloeden we andere mensen. Wees dus vrolijk, blij en vol vertrouwen. En dit alles is mogelijke als je de Heilige Geest Zijn werk laat doen in je leven. Stel je hart voor Hem open en zie wat er gaat gebeuren. Een heel nieuw leven wordt je deel. Pijn en verdriet worden van tijdelijke aard.

Wees als een zon die helder aan de hemel staat te stralen. Wees een licht in deze wereld van donkere momenten, van hevige onweersbuien. De veiligste manier om in een open veld, een veld waar je kwetsbaar bent, is gehurkt op je tenen te gaan zitten. Dat lijkt veel op knielen. Kniel eens neer, buig je hoofd en bid voor de Heilige Geest. Het is een veilige positie die je de overwinning geeft. Of zoals de Statenvertaling zo mooi zegt in Romeinen 8:1"Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest." Kortom, als je geen waarde hecht aan alles wat de aarde je kan geven, wat de wereld voor je in petto heeft, maar streeft naar een goed gezond geestelijk leven, dan is er niemand die je wat kan doen. Je kunt immers niets verliezen?

Laat ons dan door onze knieën te buigen, boven al het andere uitstijgen. Mijn God en Vader is geprezen voor Zijn wijsheid en Zijn liefde voor mij, maar ook Zijn liefde voor jou.Romeinen 8:1-10 (Bijbel in gewone taal)
1 Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je 'ik' wil. 2 Want doordat jullie bij Hem horen, heeft 'de wet van de Geest' die levend maakt, jullie vrijgemaakt van 'de wet van het kwaad' die doodt. 3 De wet [ van Mozes ] kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo'n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen [ doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God ]. 4 Nu kunnen we helemaal doen wat de wet van ons vraagt. Want wij leven niet meer op de manier die ons oude 'ik' wil, maar op de manier die de Geest wil.
5 De mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, doen wat ze zelf willen. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil. 6 De mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, komen uiteindelijk uit bij de dood. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, krijgen leven en vrede. 7 Mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God. Want ze gehoorzamen niet aan de wet van God. Dat kunnen ze ook niet. 8 Daarom geniet God niet van zulke mensen. 9 Maar jullie laten je niet langer leiden door jullie 'ik,' maar door de Geest. Tenminste, als de Geest van God in jullie woont. Als de Geest van Christus niet in je woont, ben je niet van God.
10 Als Christus in je woont, zal je lichaam nog wel sterven doordat het in de macht van het kwaad is. Maar je geest ontvangt leven, doordat God je heeft vrijgesproken van alle schuld.zaterdag 16 juli 2016

Wat een wereld


Mooi is de natuur eigenlijk hè.
Bloemen planten en bomen zorgen voor schone zuurstof in de lucht. Al heeft de natuur het nu wel moeilijk met al die vervuiling die wij loslaten in de natuur. Tijdens een onweersbui komen er stoffen vrij die zorgen voor een soort bemesting van de natuur. De natuur voed zichzelf. En wat doen wij mensen? Wij bevuilen de boel alleen maar.

Er waren tijden dat ook wij deel uitmaakten van de natuur. Er zuinig op waren en er goed mee om gingen. Toen gingen we denken dat wij superieur waren aan alles en iedereen. We hadden de brandstofmotor uitgevonden, wat geweldig! Ow, nu hebben we alleen wel extra zaken van de natuur nodig, anders werken onze motoren niet.

Kinderen beginnen al zonder respect voor de natuur. Hieronder een foto van een mooie grote vijver in een buurt. Op veel stukken kijk je van de weg zo op het water. Een mooi gezicht. Soms staan er wat struiken tussen, waardoor het directe zicht geblokkeerd wordt op het water. Achter deze struiken vind je dus deze verscheidenheid aan (vooral bier)blikjes. Hoe zijn die blikjes daar gekomen? Ik kan me zo voorstellen dat je ze in een tas meegenomen hebt. Wat is dan de extra moeite om ze in dezelfde tas weer mee te nemen als ze leeg zijn? Onderweg (op nog geen 25 meter) staan een mooie prullenbak. Ik durf met 90% zekerheid te zeggen dat ze daar langs gelopen zijn toen ze weer op hun weg gingen.
Is het gemakzucht? Is het stoer om rotzooi te maken? Is het gewoon niet beter weten misschien?


Mensen laten we proberen elkaar op een normale manier aan te kunnen spreken op dit soort zaken. De buurt fleurt er van op en iedereen kan genieten van de mooie stukjes natuur die we her en der nog kunnen vinden. Laat niet voor het gezellig verpozen......zaterdag 9 juli 2016

Zijn mensen wel zo slim?Wat zijn wij mensen trots op onze wijsheden en wetenschap. We kunnen bijna alles toch? Dan vraag ik me toch af waarom het op de aarde dan weer steeds slechter gaat. Hoe knapper en wijzer wij (denken te) worden, hoe meer narigheid in de wereld lijkt het wel. We ontdekken, ontwikkelen en implementeren de aarde kapot. En het stomme is dat het niet de eerste keer is. Als de mens al zo slim is, dan leert het verdraaid weinig van het verleden. Je moet het verleden dan wel geloven natuurlijk.

Ook in de tijd van de bijbel lezen we namelijk al bezorgdheid hierover. Jeremia heeft het over oorlogen, rampen die elkaar snel opvolgen en waarschijnlijk ook over aardbevingen. Een bemoedigend einde van dit verhaal? Niet echt. Jeremia schrijft: "Ik zag de aarde, zij was woest en doods". Dezelfde omschrijving wordt in Genesis gebruikt om de aarde te beschrijven nog voordat er ook maar iets door God gemaakt was. Dat is dus wel héél woest en doods. En in de hemel was geen licht. Terug naar een donkere en kille aarde. En waarom?  "Zij zijn wel wijs, maar in het kwaad, tot een goede daad zijn zij niet in staat". Puur door ons mensen zelf dus.

En ook in deze tijd gaan we weer snel die kant op. Door de aandacht op andere dingen te richten hoopt men dat het niet gezien wordt. Kijk maar om je heen. Er gaat spreekwoordelijk steeds meer licht uit. En dat allemaal door onszelf. We zijn dus niet slim genoeg om niet steeds dezelfde fout te maken. Keer op keer komen we het tegen in de geschiedenis. Ook wordt er elke keer wel gewaarschuwd en elke keer wordt het genegeerd.

Mensen, als jullie licht willen, wees dan een kaarsje en geen vlammen dover!


Wat als....

Wat zou er gebeuren in je eigen omgeving als je:

  • een luisterend oor zou hebben voor hen die dat nodig hebben?
  • zonder bijbedoelingen elkaar vraagt hoe het gaat?
  • een eenzame buur eens op de koffie uitnodigd?
  • in de winter de stoep van je bejaarde buurman strooit en schoonmaakt?
Er zijn zoveel kleine dingen die we kunnen doen. Je denkt dat kleine gebaren geen verschil kunnen maken? Stel je voor, je loopt lekker in het bos te genieten van de rust en de natuur zelf. Opeens komen er een aantal luidruchtige types aan. In het voorbijgaan zie je dat ze snoeppapiertjes gewoon van zich af gooien. Zou jij je daaraan ergeren? Misschien zelfs aan bekenden vertellen? "Wat ik nu weer heb gezien in het bos...." Die relatief kleine handeling van dat groepje heeft dan dus toch een redelijke indruk gemaakt. Je praat er zelfs met anderen over. Stel je dan eens voor wat de impact is als het om iets positiefs gaat ! Zou je dat dan niet doorvertellen? Zou je niet opgetogen en enthousiast erover praten met meerdere mensen? En de kans bestaat ook nog dat zij er weer met anderen over praten. 
Als wij mensen vaak dingen horen, dan wordt het bekend, ontstaat er gewenning. We zien zoveel schokkende dingen in de wereld gebeuren dat we het kleinere leed in onze eigen omgeving niet meer zien, of het raakt ons gewoon niet meer. Als we veel verhalen horen van mooie en goede dingen dan wennen we daar ook aan. we willen dan ook een onderdeel zijn/worden van dat mooie. Iedereen wil blij zijn in zijn leven. Lachen, vrijheid, geborgenheid, veiligheid. Om dat te bereiken hebben we elkaar nodig. Zelfs Jezus zond Zijn discipelen twee aan twee uit, niet alleen. Misschien denken sommigen van jullie nu:"Allemaal leuk en aardig, maar dat werkt in de huidige maatschappij niet meer." Dan moet ik jullie teleurstellen. Dit principe is van alle tijden. Petrus schreef het al in zijn eerste brief. "Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken." (1 Petrus 2:12)

"Tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug, zegen juist opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen." (1 Petrus 3:8-12)

Wederom een aanwijzing om het niet allemaal alleen te doen. Wees wel standvastig als je onverhoopt toch alleen komt te staan. Blijf het goede doen. Gebruik de gaven die je van God hebt gekregen elke keer om anderen te helpen, niet om er zélf beter van te worden !  (1 Petrus 4)


Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...