vrijdag 19 september 2014

Foutje?

Ben je een foutje?

Soms denken mensen wel eens:"Wat doe ik hier eigenlijk? Ik ben niets waard. Ik had eigenlijk niet geboren moeten worden!"

Wat er ook in je leven speelt, hoeveel tegenslag je ook te verduren krijgt, je bent het zeker waard om op deze aarde rond te lopen! Je ben t niet 'toevallig' gegroeid uit het niets, je bent met een doel hier op de aarde gezet. Al kan het soms anders lijken. 

Weet dat je gewaardeerd wordt, dat je waardevol bent en dat je een positieve invloed hebt op het leven van andere mensen.

Jeremia 29:11 "Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven."

En denk je:"tja dat zeg je wel lekker, maar ik kan nu gewoon even niet meer."?

Matheus 11:28 "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven."

Jesaja 41:10 "Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand."zondag 14 september 2014

De Hoeksteen

Fundament


1 Petrus 2:7-8

7 Voor u die op Hem vertrouwt, is Hij kostbaar. Voor mensen die niets van Hem willen weten, geldt wat in de Boeken staat: ‘De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot de hoeksteen geworden.’ 8 Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden, Hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar Hem willen luisteren, die weigeren Hem te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand dat zij zullen struikelen.
hoeksteen

Ook eerder lezen we dit al in de bijbel:

22 De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden.

(psalm 118:22)


Maar wat is nu eigenlijk een hoeksteen? Wat moet ik me daar bij voorstellen?
Op het plaatje hiernaast zie je een hoeksteen afgebeeld. Je ziet het vaak bij bogen, de middelste steen die ervoor zorgt dat de boog niet instort. Op die plek zie je vaak een afbeelding van iemand staan. Daarmee wilde men zeggen dat die persoon te vertrouwen was, en zeer belangrijk was voor de mensen. Bouwtechnisch gezien wil je op die sleutelplaats geen zwakke steen neerleggen. Het moet een stevige steen zijn die de last wel kan dragen.

Door de bijbel heen wordt het geloof vaak vergeleken met een huis. De gelovigen worden vergeleken met 'levende stenen'. Jezus wordt vergeleken met 'de hoeksteen'. Men hoort een huis te bouwen op 'vaste grond' en niet op los zand. Zo staat de bijbel doordrenkt met vergelijkingen naar het bouwen van een huis.

Jezus wordt dus vergeleken met een hoeksteen. Zoals eerder gezegd, is dat de steen die bijvoorbeeld dus een boog bij elkaar houd. Als je die steen weg haalt, dan stort het geheel in. Aan de andere kant is Jezus als een steen die voor anderen in de weg ligt. Een steen waar je je teen tegen stoot en vervelend is. Een steen waar tegenaan getrapt wordt, van de ene plek naar de andere plek gegooid wordt en ook daar weer hinderlijk in de weg ligt. Deze mensen zullen steeds opnieuw deze hinderlijke steen tegen blijven komen. Hun hele leven lang. Is Jezus echter de hoeksteen van je leven, dan zal Hij als belangrijkste steen en fundament de basis van je bestaan zijn.
zaterdag 6 september 2014

De kracht van de media

De kracht van de media en hoe wij hierdoor beïnvloed worden

Als we in de tv-gids kijken om te ontdekken wat er op de televisie komt, dan zijn wij bezig met het maken van keuzes. Je hebt voorkeur in wat je wel en niet wilt zien. Maar kunnen we ook daadwerkelijk uit alles kiezen? Uitgaande van alleen de Nederlandse media.

Voordat de programma's in je tv-gids staan of op internet gepubliceerd worden, zijn er al keuzes gemaakt. Door het internet en de moderne technologie weten we zo ongeveer wat er op de hele wereld gebeurt. Er moet dus een selectie gemaakt worden van wat men gaat laten zien. Zo ook wat het nieuws betreft. 'Nieuws' is pas als iets anders gaat dan men 'normaal' vind. Men heeft dat vertaald naar 'als er iets verkeerd gaat'. Zeg nu eerlijk, veel positief nieuws wordt er niet gebracht in de nieuwsuitzendingen. Men probeert wel vaak in elk geval één positief item in het nieuws te brengen, als tegenwicht. En let maar eens op, als ook de weerman niet veel goeds te melden heeft, dan hebben ze vaak nog een extra positief item in de uitzending. 

De media wordt beheerst door een handjevol mensen. Zij maken de eerste keuzes al. En laten we niet vergeten dat de invloed van de media enorm is. Het is krachtiger dan de politiek. Hoe vaak hebben we al gezien dat door een item in de media een politicus af moest treden?

Om dezelfde reden - de overheersende kracht van de media - zie je dat de programma's afgestemd zijn op 'hoe men wil dat de maatschappij is'. Als men wil dat wij als volk bepaalde dingen wel of niet gaan doen, dan merk je dat er over een bepaalde periode via de programmering en andere media-uitingen specifiek op dat onderwerp de aandacht gelegd wordt. Makkelijke voorbeelden hiervan zijn de nationale akties. Bij overstromingen, of hongersnood in een ander land. Moeilijker wordt het als het gaat om conflicten. Denk maar aan de Gaza. Alles heeft twee kanten, en van welke kant gaan we het nieuws bekijken?  'Onafhankelijk' betekend onpartijdig. Helaas is dat niet zo in onze mediawereld. De politieke voorkeur drijft dik bovenop de programmering. Evenals de 'levensovertuiging'. 

Wat bedoel ik met levensovertuiging? 
Charles Darwin
In dit geval 'beperk' ik het even tot het ontstaan van het leven. Hoe komt het dat er zo ontzettend veel mensen geloven dat zij uit pure toeval ontstaan zijn? De theorie van Darwin, die over het algemeen aangenomen wordt als 'waar', bestaat sinds ongeveer 1859 toen Darwin zijn boek publiceerde "On the Orgin of Species".  De volledige titel is trouwens "On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life" Een theorie gebaseerd op een 5-jarige reis door Zuid-Amerika. Deze theorie werd door voldoende mensen geaccepteerd, waardoor het zeer grote nieuwswaarde kreeg. Sindsdien wordt er systematisch bekendheid aan gegeven. Ook nu nog. Ook nu probeert men nog steeds bewijzen te vinden voor deze theorie. Uit alle macht worden er connecties 'verzonnen' of juist aan het publiek ontrokken die een ander licht op deze theorie werpen. Men heeft immers toendertijd besloten dat wat deze man ontdekt had, de waarheid was? Hoe sta je er politiek gezien op, als je nu (ook al is het 100 jaar later) moet toegeven dat men fout zat? Heel eenvoudig, omdat het teveel geld kost. Wereldwijd moet men miljarden schoolboeken herschrijven. Want wat je kinderen op school leren is immers waar? Wie zet er immers onwaarheden in schoolboeken? Dat is dus de reden dat men ook nu nog steeds niet durft toe te geven dat het iets anders in elkaar zit. 
Toch zijn er duizenden wetenschapper over de hele wereld die nu toch openlijk deze theorie in twijfel trekken. Een lijst van een aantal van hen is op deze site te downloaden.

Alfred Russel Wallace
Misschien kunnen we beter begrijpen hoe de theorie van Darwin zo'n vlucht heeft kunnen nemen als we het hele verhaal gaan bekijken. Het begin van de theorie is eigenlijk al een vraag op zich. Alfred Russel Wallace was op de Indische Archipel toen hij zijn essay over een evolutietheorie aan Darwin stuurde. Deze theorie leek sterk op die van Darwin, waardoor de laatste besloot om zijn theorie versneld te publiceren. Om even te vergelijken; in die tijd verdriedubbelt het aantal brieven dat in Nederland verstuurd wordt van 5 miljoen naar 15 miljoen. In de tijd was het voor mensen in de Krim mogelijk om via de krant op de hoogte te blijven van de Krimoorlog. Onderzeese telegraafkabels worden aangelegd tussen Frankrijk en Engeland. Enkele jaren later ook tussen Engeland en Noord-Amerika. Natuurlijk dé mogelijkheid om nu over de gehele wereld snel te communiceren. Hierdoor worden er ook Persbureaus opgericht om het nieuws snel in de kranten te krijgen. Kortom, alle randvoorwaarden voor een snelle wereldwijde verspreiding waren aanwezig. En zeker in die tijd ging de bevolking uit van de kunde en eerlijkheid van zijn wetenschappers. Wat zij zeiden was waar. En dat kon nu razendsnel over de hele wereld gestuurd worden. In dezelfde periode wordt het toilet met waterspoeling en een aantal jaren later het wc-papier (in velletjes) uitgevonden, maar dat terzijde.

Darwin trouwt in 1839 met zijn volle nicht Emma Wedgwood. Ze kregen 10 kinderen waarvan er 3 vroegtijdig overleden. Dat was gewoon binnen zijn familie, trouwen met een neef of nicht. En hoewel Darwin in zijn theorie spreekt van "het recht van de sterkste", maakt hij zich op latere leeftijd zorgen over de gevolgen van "inteelt" binnen zijn gezin. Zelf was hij ook vaak ziek, zwak en misselijk. Niet echt een voorbeeld voor zijn eigen theorie dus.

Om terug te komen op de reden van populariteit van Darwin's theorie; vat alles samen en je komt tot de conclusie dat deze theorie net op het juiste moment naar buiten kwam. Met alle nieuwe mondiale communicatiemiddelen kon het zeer snel verspreid worden. De mensen geloofden wat er in kranten geschreven werd, juist omdat men door het nieuwe ervan nog geen idee had waar het toe in staat was. Ook nu nemen we over het algemeen nog steeds aan dat wat in de kranten staat ook de waarheid is. 

Nu we in deze tijd zelf ook zoveel zelf kunnen onderzoeken, is het misschien raadzaam om eens wat dieper in de materie te duiken. Willen wij onze kinderen verkeerde dingen aanleren? Of willen we dat ze op zijn minst de keus hebben om zélf uit te zoeken wat waar is. In dat geval is het noodzakelijk om ook meerdere perspectieven naar voren te laten komen zodat een eerlijke keus gemaakt kan worden. En hoe alles begonnen is, kan een wezenlijk verschil uitmaken hoe wij het leven nu lijden. 

Kinderprogramma's als Villa Achterwerk 'indoctrineren' onze kinderen al met het verhaal van de prehistorie. Van beesten die miljoenen jaren oud zouden zijn. Van aannames en veronderstellingen gebaseerd op het onderzoek van een wetenschappers die zijn theorie 'gestolen' heeft gedeeltelijk van een andere wetenschapper, en zelf zeker niet tot 'het sterkste ras' behoorde.

Ga eens op onderzoek uit en overtuig jezelf.

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...