zaterdag 9 juli 2016

Wat als....

Wat zou er gebeuren in je eigen omgeving als je:

  • een luisterend oor zou hebben voor hen die dat nodig hebben?
  • zonder bijbedoelingen elkaar vraagt hoe het gaat?
  • een eenzame buur eens op de koffie uitnodigd?
  • in de winter de stoep van je bejaarde buurman strooit en schoonmaakt?
Er zijn zoveel kleine dingen die we kunnen doen. Je denkt dat kleine gebaren geen verschil kunnen maken? Stel je voor, je loopt lekker in het bos te genieten van de rust en de natuur zelf. Opeens komen er een aantal luidruchtige types aan. In het voorbijgaan zie je dat ze snoeppapiertjes gewoon van zich af gooien. Zou jij je daaraan ergeren? Misschien zelfs aan bekenden vertellen? "Wat ik nu weer heb gezien in het bos...." Die relatief kleine handeling van dat groepje heeft dan dus toch een redelijke indruk gemaakt. Je praat er zelfs met anderen over. Stel je dan eens voor wat de impact is als het om iets positiefs gaat ! Zou je dat dan niet doorvertellen? Zou je niet opgetogen en enthousiast erover praten met meerdere mensen? En de kans bestaat ook nog dat zij er weer met anderen over praten. 
Als wij mensen vaak dingen horen, dan wordt het bekend, ontstaat er gewenning. We zien zoveel schokkende dingen in de wereld gebeuren dat we het kleinere leed in onze eigen omgeving niet meer zien, of het raakt ons gewoon niet meer. Als we veel verhalen horen van mooie en goede dingen dan wennen we daar ook aan. we willen dan ook een onderdeel zijn/worden van dat mooie. Iedereen wil blij zijn in zijn leven. Lachen, vrijheid, geborgenheid, veiligheid. Om dat te bereiken hebben we elkaar nodig. Zelfs Jezus zond Zijn discipelen twee aan twee uit, niet alleen. Misschien denken sommigen van jullie nu:"Allemaal leuk en aardig, maar dat werkt in de huidige maatschappij niet meer." Dan moet ik jullie teleurstellen. Dit principe is van alle tijden. Petrus schreef het al in zijn eerste brief. "Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken." (1 Petrus 2:12)

"Tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug, zegen juist opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen." (1 Petrus 3:8-12)

Wederom een aanwijzing om het niet allemaal alleen te doen. Wees wel standvastig als je onverhoopt toch alleen komt te staan. Blijf het goede doen. Gebruik de gaven die je van God hebt gekregen elke keer om anderen te helpen, niet om er zélf beter van te worden !  (1 Petrus 4)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...